ЧУДО НЕПРОПАДИВОСТИ ТЕЛА И МИРОТОЧЕЊА СВЕТИХ У СРПСКОЈ ЖИТИЈНОЈ КЊИЖЕВНОСТИ

Снежана Ј. Милојевић

Abstract


Истражујући житијне сегменте чуда, у овом раду фокусирали смо се на феномене непропадивости тела и мироточења светих – као чуда којима се потврђује светост богоугодног почившег. У вези са значајем присуства ове форме метафизичког у земаљској хронологији, хагиографи наводе: утврђивање вере у народу; указивање на величину и значај житијног јунака, а на примеру мироточења Светог Симеона – на значај истинитости речи онога блиског Христу (Светог Саве) који је мироточење и пророковао. Житијни наратив оваквог карактера истиче и основно начело богоугодног живота – каузалност између људске исправности и Божије благодати – па тако, услед изостајања пресупозиције добра, мироточивост може престати. Заснована на истим претпоставкама је чињеница поновног мироточења светих моштију – када народ утврђен у вери, уз помоћ молитвеног чина свог духовног патрона Светога Саве, успева да обнови овај Божији дар.


Keywords


српска средњовековна књижевност, чудо, непропадивост тела, мироточивост

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


АВЕРИНЦЕВ 1982: Аверинцев, Сергејевич, Сергеј. Поетика рановизантијске књижевности. Београд: Српска књижевна задруга, 1982.

БЕЛОВА 2001: Белова Олга (ур.). Концепт чуда у словенској и јеврејској културној традицији (Концепт чуда в славянской и еврейской культурной традиции). Москва: Академическая серия, 2001.

БОГДАНОВИЋ 1991: Бодановић, Димитрије. Историја старе српске књижевности. 2. изд. Београд: Српска књижевна задруга, 1991.

БОЈОВИЋ 2009: Бојовић, Драгиша. Трпеза премудрости. Београд: Рашка школа; Ниш: Центар за црквене студије, 2009.

БОЈОВИЋ 2014: Бојовић, Драгиша. Поетика чуда. Нови Сад: Зборник Матице српске за књижевност и језик. 2014, 639–648.

БИЧКОВ 1991: Бичков, Сергејевич Виктор. Византијска естетика: теоријски проблеми. Београд: Просвета, 1991.

ВЕНТУРИНИ 2000: Вентурини, Скоморохова, Лидија. Чудо у композицији

руских житија. Чудо у словенским културама. Дејан Ајдачић (ур.). Београд: Научно друштво за словенске уметности и културе. 2000, 179–190.

ЛИХАЧОВ 1972: Сегејевич, Димитрије. Поетика старе руске књижевности.

Београд: Српска књижевна задруга, 1972.

МАРИНКОВИЋ 2007: Типологија чуда у српској књижевности средњег века.

Светородна господа српска. Београд: Друштво за српски језик и књижевност. 2007, 183–190.

МИЛОЈЕВИЋ 2017: Милојевић, Снежана. Релативизација појмова овде и тамо, свој и туђи у Доментијановом Животу Светога Саве. Исходишта, бр. 3. Темишвар: Западни универзитет у Темишвару, Савез Срба у Румунији; Ниш: Филозофски факултет. 2017, 228-244.

МИЛОЈЕВИЋ 2018: Милојевић, Снежана. Функција снова и виђења у старој српској књижевности на примерима описа страдања и смрти. Византијска чтенија I. Драгиша Бојовић (ур.). Ниш: Центар за византијкословенске студије, Међународни центар за православне студије, Центар за црквене студије, 2018, 347–369.

ПАЛАВЕСТРА 2007: Палавестра, Предраг. Критичке одлике српске фантастике. Пројекат Растко. http://www.rastko.rs/rastko/delo/11841, 11. 12. 2017.

РАДОЈЧИЋ 1982: Радојчић, Светозар. Одабрани чланци и студије. Београд: Југославија, 1982.

ТОДОРОВ 1972: Тодоров, Цветан. Увод у фантастичну књижевност. Београд: Рад, 1972.

ТРИФУНОВИЋ 1974: Трифуновић, Ђорђе. Чудеса. Азбучник српских средњовековних књижевних појмова. 1974, 351–352.

ФЛОРОФСКИ 2012: Флоровски, Георгије. Евхаристија и саборност. Светосавље.

https://svetosavlje.org/tag/protojerej-georgije-florovski/, 1. 12. 2017.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs