PUCIĆEVA “SLAVJANSKA ANTOLOGIA” IZ RUKOPISAH DUBROVAČKIH PJESNIKAH - PRVA TISKANA ZBIRKA STARIJEG DUBROVAČKOG PJESNIŠTVA

Katja S. Bakija

Abstract


Godine 1844. grof Medo Pucić u Beču objavljuje Slavjansku antologiu iz rukopisah dubrovačkih pjesnikah koju posvećuje vojvodi Karlu Ludoviku Burbonskom (od 1846. do 1848. bio je komornik na njegovom dvoru). Pri  sastavljanju Slavjanske antologie, čijim se izdavanjem uključio u krug Gajevih
iliraca, Pucić se koristio vlastitom bogatom zbirkom rukopisa i sačinio izbor od
jedanaestorice, po njegovom mišljenju, najboljih starih dubrovačkih pjesnika
“zlatnog doba“ (15. i 16. stoljeća).
U antologiju koja je prva tiskana, a druga po redu zbirka starijeg dubrovačkog pjesništva nakon Zbornika Nikše Ranjine, uvrstio je pjesme Džore Držića, Mavra Vetranovića, Nikole Dimitrovića, Andrije Čubranovića, Marina Držića, Nikole Nalješkovića, Dinka Ranjine, Saba Bobaljevića Mišetića, Miha Bunića Babulinovića, Frana Lukarevića Burina i Dominka Zlatarića.
Svojim izborom Pucić je želio posvjedočiti nekadašnju slavu Dubrovnika i upozoriti na sumornu stvarnost i na nedovoljnu brigu za narodno stvaralaštvo i vrijedne rukopise stare dubrovačke književnosti, a istovremeno pokazati
vrsnoću i bogatstvo odabranog pjesništva u formi i u sadržaju.


Keywords


Slavjanska antologia, Zbornik Nikše Ranjine, starije dubrovačko pjesništvo, Medo Pucić, dubrovačko 19. stoljeće, rukopisna zbirka, Džore Držić

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


ARSIĆ 2009: Arsić, Irena. Dubrovačke teme XIX veka. Beograd: ARS Libri

BAKIJA 2002: Bakija, Katja. »Časopis Dubrovnik.Cviet narodnog književstva.«

Kolo: časopis Matice hrvatske 4 (utemeljen 1842.): 23-79.

BAKIJA 2002: Bakija, Katja. »Almanah Dubrovnik cviet narodog književstva (kjižtva)- prvi književni časopis na hrvatskom jeziku u Dubrovniku.« Zbornik radova Riječki flološki dani 4 (Međunarodni znanstveni skup održan u Rijeci

od 9. do 11. studenog 2000.) : 29-37.

BAKIJA 2005: Bakija, Katja. Knjiga o „Dubrovniku“(1849.-1852.). Zagreb: Erasmus Naklada d.o.o.

BAKIJA 2013: Bakija, Katja. »Pucićeva pjesnička nastojanja (pjesme posvećene Kollaru, Mickiewiczu, Danteu i banu Jelačiću). « Kroatologija, časopis za hrvatsku kulturu 4, 1-2, Sveučilište u Zagrebu – Hrvatski studiji, Zagreb,.

– 131.

BANAC 1992: Banac, Ivo. Dubrovački eseji. Dubrovnik: Matica hrvatska, ogranak Dubrovnik

BERSA 1941: Bersa, Josip. Dubrovačke slike i prilike (1800.-1880.). Zagreb: Matica hrvatska

BERSA 2002: Bersa, Josip. Dubrovačke slike i prilike (1800.-1880.) drugo izdanje. Dubrovnik: Matica hrvatska

BUKOVAC 1992: Bukovac, Vlaho.Moj život. Zagreb: Matica hrvatska

CAR 1904: Car, Marko. Moje simpatije III. Dubrovnik: Srpska dubrovačka štamparija Pasarić

ĆOSIĆ 1999: Ćosić, Stjepan. Dubrovnik nakon pada Republike (1808-1848.). Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku

Danica horvatska, slavonska i dalmatinska 10,/1844:39.

FABRIS 1896: Fabris, Antun. »Medo Pucić (1821-1882)« Kalendar „Dubrovnik“ za godinu 1897, Dubrovnik: 48-74.

FORETIĆ 1980: Foretć, Vinko. Povijest Dubrovnika do 1808. II. Zagreb: NZMH

GRČEVIĆ 2013: Grčević, Mario. »Lingua serviana i Dubrovnik (Lingua serviana and Dubrovnik).« Vienac: novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost 8-9: 516-517.

HALER 1944: Haler, Albert. Novija dubrovačka književnost. Zagreb: Matica hrvatska

IVANIŠIN 1966: Ivanišin, Nikola. Dubrovačke književne studije. Dubrovnik: Matica hrvatska

JELČIĆ 1997: Jelčić, Dubravko. Povijest hrvatske književnosti. Zagreb: Naklada P.I P. Pavićič

KRLEŽA 1963: Krleža, Miroslav. »Paradoksi oko antologija. « u Eseji,knjiga III, Zagreb: Izdavačko poduzeće Zora

KULIŠIĆ 1912: Kulišić, Frano. O Medu Puciću. U spomen tridesete obljetnice smrti (1882-1912). Dubrovnik: Srpska dubrovačka štamparija

LUČIĆ 1991: Lučić, Josip. Dubrovačke teme. Dubrovnik: Matica hrvatska

MARKOVIĆ 1883: Marković, Franjo. »Knez Medo Pucić.« Rad JAZU 67 : 125-206.

MILUTINOVIĆ 1962: Milutinović, Kosta. »Medo Pucić i narodni preporod u Dubrovniku.« Dubrovnik 3/4 : 13-27.

NOVAK 2003: Novak, Slobodan Prosperov. Povijest hrvatske književnosti. Zagreb: Golden marketing

PERIĆ 1997: Perić, Ivo. Dubrovačke teme XIX. stoljeća. Zagreb: Matica hrvatska

PROHASKA 1916: Prohaska, Dragutin. »Adam Mikiewiczs i Medo Pucić.« Nastavni vijesnik XXIV : 340-353.

Pěsme, pabirci, proza i pisma Stanka Vraza / [predgovor] Franjo Petračić. 1877. Zagreb : izd. Matica hrvatska

RAVLIĆ 1965: Ravlić, Jakša. Hrvatski narodni preporod I. Pet stoljeća hrvatske književnosti. Zagreb: Matica hrvatska/Zora

STOJAN 1998: Stojan, Slavica. »Preporoditeljska pregnuća Orsata (Meda) Pucića.« Split: „Dani hvarskog kazališta.“ XXIV : 373-378.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs