„БОЉЕ ЈЕ АКО СЕ НАЛАЗИМО МЕЂУ ПРОГОЊЕНИМА НЕГО МЕЂУ ПРОГОНИТЕЉИМА“ (Homo po-eticus у Пешчанику Данила Киша)

Мирјана М Бечејски

Abstract


Ослањајући се на обимну литературу о роману Пешчаник Данила Киша, укључујући и аутопоетичке и метанаративне кометаре писца, аутор указује на тачке у којима се поклапају поетичка и етичка начела Оца и Сина. Oдатле произилазе сложени проблеми: ауторства, аутобиографског у књижевном делу, позиције јогија и комесара, приступа јеврејству као метафори, итд. Посебна пажња је посвећена другом приповедном завршетку романа – цитату талмудске мудрости – као месту по-етичког сусрета Оца и Сина и етичкој поенти романа.


Keywords


Пешчаник, документ, (ауто)биографија, пародија, јоги, комесар, етика, поетика, Отац, Син

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


BOŠKOVIĆ, Dragan. Islednik, svedok, priča: istražni postupci u Peščaniku i Grobnici za Borisa Davidoviča Danila Kiša. Beograd: Plato, 2004.

VLADIV-GLOVER, Slobodanka. Postmodernizam od Kiša do danas. Beograd: Prosveta, 2003, 7-93.

ДЕЛИЋ, Јован. „Књижевност као тема умјетничке прозе”, Hommage Данилу Кишу. Зборник радова. Уредник Радомир Ивановић. Подгорица – Будва: Културно просвјетна заједница - Средња школа „Данило Киш”, 1994, 25-46.

ДЕЛИЋ, Јован. Књижевни погледи Данила Киша. Ка поетици Кишове прозе. Београд: Просвета, 1995.

ДЕЛИЋ, Јован. „Фрагменти о Х. Л. Борхесу у српској књижевности“, Хорхе Луис Борхес. Зборник радова. Приредили Радивоје Константиновић, Филип Матић, Марко Недић. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства - СКЗ - Југословенско удружење латиноамериканиста, 1997, 112-130.

ЖАН, Ремон. „Кнез Данило“. Превела Гордана Стојковић. Градац, 13/14, мај – август, 1987, 48-49.

МИЛИДРАГОВИЋ, Божидар. „‘Пешчаник: роман Данила Киша’“: Књига 72, Недељне новости, (31. XII 1972 – 1-2. I 1973), 9.

ПЕТРОВИЋ, Сретен. Естетика. Београд: Филолошки факултет – Народна књига, 2000.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs