ALHAMIJADO KNJIŽEVNOST OPŠTI POGLED

Fuad A. Baćićanin

Abstract


Alhamijado književnost javlja se kao civilizacijski fenomen preplitanja Istoka i Zapada, slovenskih jezika i semitskog pisma. Preplitanje ovih kultura i pisama u nizu slučajeva proizvelo je značajna dela književnosti južnoslovenskih naroda, a i književna kritika im je u malobrojnim radovima posvetila izvesnu pažnju. Međutim, alhamijado književnost na našim prostorima do danas nije istražena u meri u kojoj to zaslužuje i napisi o njoj su veoma skromni, te se i danas pojavljuju novi primerci dela ove književne vrste širom prstora nekadašnjeg Osmanskog carstva. Poezija i u manjoj meri proza alhamijado književnosti, koja vuče korene iz Španije, predstavlja svojevrstan spoj kultura i civilizacija balkanskih, odnosno evropskih i azijskih naroda.


Keywords


Alhamijado književnost, divanska književnost, Osmanlije, mevlud, nasihat, jezik, pismo, kultura

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Baćićanin , F. i Šemsović, S. (2011). Rukopisna ostavština Nazifa Šuševića (1860-1923). Novi Pazar, Narodna biblioteka „Dositej Obradović“.

Blau, Otto (1868). Bosnischturkische Sprachdenkmaler. Abhandlungen fur die Kunde des Morgenlandes, Leipzig.

Bejtić , Alija (1976). „Kasida Ibrahima Biočaka, spomenik alhamijado literature sandžačkih muslimana“, Anali Gazi Husrevbegove biblioteke, IV, str. 155-176. Sarajevo.

Bulić , Z. i Fehratović, J. (2009).Nazif efendijina kasida. Novi Pazar, S. Šušević.

Čelebija , Evlija.(1967). Putopis – Odlomci o jugoslovenskim zemljama. Sarajevo, Svjetlost.

Hadžijahić , Muhamed (1938). Hrvatska muslimanska književnost prije 1878. godine. Sarajevo.

Hadžiosmanović , L. i Memija, E. (1995). Poezija Bošnjaka na orijentalnim jezicima. Sarajevo, Preporod.

Handžić , Mehmed (1934). Književni rad bosansko-hercegpvačkih muslimana. Sarajevo.

Hiti , Filip (1967). Istorija Arapa. Sarajevo, Veselin Meslaša.

Huković , Muhamed (1986). Alhamijado književnost i njeni stvaraoci. Sarajevo, Svjetlost.

Huković , Muhamed (1997). Zbornik alhamijado književnosti. Sarajevo, Preporod.

Isaković , Alija (2002). Biserje, Antologija bošnjačke književnosti. Sarajevo, Ljiljan.

Kemura , S. i Ćorović, V. (1912). Serbokkroatische Dichtungen bosnischer Moslims: aus dem XVII, XVIII und XIX Jahrhundert. Zur Kunde der Balkanhalbinsel. Sarajevo, Institut fur Balkanforschun.

Nametak , Abdurahman (1981). Hrestomatija bosanske alhamijado književnosti. Sarajevo, Svjetlost.

Novaković , Stojan (1869). „Prilozi k istoriji srpske književnosti“, Glasnik Srpskog učenog društva, knj. IX, sv. XVI, str. 220-255. Beograd.

Rizvić , Muhsin (1990). Bosansko-muslimanska književnost u doba preporoda. Sarajevo.

Tabaković , Sulejman (1992). Divan. Novi Pazar, Damad.

Truhelka , Ćiro (1881). Bosančica, Prilog bosanskoj paleografiji. Sarajevo, Glasnik Zemaljskog muzeja.

Vali , Ahmed Novopazarac (2009). Ljepota i srce. Novi Pazar, Državni univerzitet u Novom Pazaru.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs