НЕУРОЕДУКАЦИЈА У НАСТАВИ ФОНЕТИКЕ: СЛОГ НА МАПИ УМА

Марина С. Јањић

Abstract


Рад се бави применом савремених наставних теорија из области когнитивне педагогије и неуроедукације у настави фонетике на примеру
обраде слога у основној школи. Савремена настава више деценија већ,
теоретски и практично се развија и стално унапређује у развијеним европским земљама, док у нашим школама бедеми традиционалне наставе
упорно одолевају новим наставним изазовима. Како бисмо фаворизовали наставу граматике, и посебно међу ученицима непопуларне фонетске
теме, неопходно је имплементирати нове методичке оквире у наставну
организацију часова језика. Асоцијативно учење може показати значајне
резултате у овој области, што смо и показали на примеру наставне обраде слога у основној школи. Као синтеза предложених асоцијација током истраживачког дела часа, у етапи генерализације настаје мапа ума, пикторескни приказ дефиниције слога и његових карактеристика.

Keywords


слог, настава фонетике, неуроедукација, наставни асоцијационизам, мапа ума

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Цитирана литература

БРБОРИЋ, Вељко. Правопис српског језика у наставној пракси. Београд: Друштво за српски језик, 2004.

GOJKOV, Grozdanka. Kvalitativna istraživačka paradigma u pedagogiji.

Vršac: Visoka škola strukovnih studija, 2007. http://www.uskolavrsac.

edu.rs/KnjigeGG/Kvalitativna_istrazivanja.pdf

ПЕТРОВИЋ, Драгољуб, ГУДУРИЋ, Снежана. Фонологија српског језика. Београд: САНУ – Београдска књига - Матица српска, 2010.

KRISTAL, Dejvid. Enciklopedijski rečnik moderne lingvistike, Beograd:

Nolit, 1987.

ИЛИЋ, Павле. Српски језик и књижевност у наставној теорији и прак-

си. Нови Сад: Змај, 2005.

ЈАЊИЋ, Марина, ЛОНЧАР РАИЧЕВИЋ, Александра. Конструктивистички приступ настави прозодијског система савременог српског језика. Philologia Medina, Год. VI, бр. 6. Ниш: Филозофски факултет, 2014, 415-431.

НИКОЛИЋ, Милија. Методика наставе српског језика и књижевности,

Београд: ЗУНС, 2010.

ПЕШИКАН, М., ЈЕРКОВИЋ, Ј., ПИЖУРИЦА, М. Правопис српског језика, Нови Сад: Матица српска, 2010.

ПИПЕР, П., КЛАЈН, И. Нормативна граматика српског језика. Нови

Сад: Матица српска, 2014.

PLUT, Dijana. Konstruktivističke teorije učenja. web.fmk.edu.rs/files/

blogs/2010.../PP6

RAJOVIĆ, Ranko. NTC sistem učenja, IQ deteta – briga roditelja. Novi Sad:

Abeceda, 2009.

RAJOVIĆ, Ranko. NTC sistem učenja, Kako uspešno razvijati IQ deteta kroz igru. Novi Sad: Smart production, 2012.

СТАНОЈЧИЋ, Ж., ПОПОВИЋ, Љ. Граматика српског језика. Београд:

ЗУНС, 2005.

СТЕВАНОВИЋ, М. Савремени српскохрватски језик I. Београд: Научна

књига, 1986.

SUBOTIĆ, Lj., SREDOJEVIĆ, D., BJELAKOVIĆ, I. Fonetika i fonologija:

ortoepska i ortografska norma standardnog srpskog jezika. Novi Sad:

Filozofski fakultet, 2012.

YAGER, R., E. The constructivist learning model: Towards real reform in

science education. Science Teacher, 58 (6), 1991, 52–57.

Извори

ДЕШИЋ, Милорад. Правопис српског језика, приручник за школе. 6. издање. Земун: Нијанса, 2011.

ЛОМПАР, Весна. Граматика 6, српски језика за шести разред основне

школе. Београд: Klett, 2012.

НИКОЛИЋ, Милија, НИКОЛИЋ, Мирјана. Српски језик и језичка култура, за 6. разред ОШ. Београд: ЗУНС, 2008.

Наставни планови и програми РС www.zuov.gov.rs/.../naslovna_nastavni_

planovi_programi.html

Општи стандарди постигнућа за српски језик и књижевност: СЈ.1.3.1.

и 2.СЈК.1.1.3. http://www.ceo.edu.rs/images/stories/obrazovni_standardi/

Opsti_standardi_postignuca/SRPSKI%20JEZIK%20I%20KNJIZEVNOST.

pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs