МОТИВ СЛОБОДЕ У КЊИЖЕВНОМ ДЈЕЛУ ПЕТРА КОЧИЋА

Душко В. Певуља

Abstract


У огледу се анализира мотив слободе као један од најдоминантнијих
у невеликом књижевном дјелу Петра Кочића. Најприје се указује на чињеницу да су слобода мишљења и дјеловања, затим беспоштедна борба за политичка и социјална права српског народа у Босни и Херцеговини у
првим деценијама двадесетог вијека, били кључни оријентири у животу
и раду овога српског писца. Једновремено, ријеч слобода је, као симбол
или вриједносни критеријум, једна од најучесталијих у Кочићевим новинским чланцима, књижевнокритичким освртима, посланичким говорима
те сачуваним приватним писмима. Најзначајнији књижевни јунаци овога
писца носиоци су идеје слободе, према којој управљају своје понашање и
којој безусловно служе. Слобода је за Петра Кочића, од раних књижевних
почетака до краја активног књижевног рада, опсесивни мотив, стваралачки постулат, вриједносни критеријум те одређујуће поетичко начело.


Keywords


Петар Кочић, мотив слободе, књижевни јунаци, поетичко начело, стваралачки принцип

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


КОЧИЋ 2016: Петар Кочић, Сабрана дјела, Задужбина Петар Кочић, Бањалука–Београд.

БЕГИЋ 1966: Мидхат Бегић, „За приступ дјелу Петра Кочића“, Путеви, број 6, Бањалука, стр. 439–453.

МИЛАНОВИЋ 2011: Бранко Милановић, Студије из српске књижевности, Српско културно и просвјетно друштво „Просвјета“, Пале.

ВУКОВИЋ 2001: Ново Вуковић, Девета соба, Филип Вишњић, Београд.

КОЉЕВИЋ 1966: Никола Кољевић, „Духовни тријумф Давида Штрпца“, Путеви, број 6, Бањалука, стр. 469–473.

ТУТЊЕВИЋ 2017: Станиша Тутњевић, Претварање Петра Кочића, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево.

КОЉЕВИЋ 1979: Светозар Кољевић, „Померена реалност у делу Петра Кочића“, зборник радова о Петру Кочићу, Институт за књижевност, Сарајево, стр. 17 –181.

КРШИЋ 1936: Јован Кршић, „Смисао књижевног дела Кочићева“, Преглед, свеска 153, Сарајево, стр. 485–492.

ЈОВАНОВИЋ 1928: Милан С. Јовановић, „Петру Кочићу in memoariam“, Споменица Петра Кочића, приредио Владимир Ћоровић, Државна штампарија, Београд, стр. 1–13.

КЕЦМАНОВИЋ 1966: Илија Кецмановић, „Два фрагмента из једних занемарених мемоара“, Путеви, број 6, Бањалука, стр. 494–499.

ПЕВУЉА 2017: Душко Певуља (прир.), Петар Кочић у књижевној периодици, Бесједа, Бањалука.

КРУШЕВАЦ 1951: Тодор Крушевац, Петар Кочић, Просвета, Београд.

ПОПОВИЋ 2017: Ранко Поповић, „Стогодишњи помен Петру Кочићу“, Српски преглед, број 1,Бањалука, стр. 169–188..

БУДИМИР 1936: Милан Будимир, „Кочићев месијанизам“, Развитак, број 11, Бањалука, стр. 341–351.

ОБРАДОВИЋ 2012: Доситеј Обрадовић, Српском народу или слободно мислити, приредио Душан Иванић, Задужбина Доситеј Обрадовић, Београд.

ПАЛАВЕСТРА 2013: Предраг Палавестра, Историја модерне српске књижевности. Златно доба 1892–1918, Службени гласник, Београд

МАКСИМОВИЋ 2014: Горан Максимовић, „Три необјављена Кочићева писма упућена из Беча Љубомиру Ковачевићу у Београд 1903. и 1904. године“, Philologia Mediana, број 6, стр. 497–504.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs