НЕОБЈАВЉЕНО ПИСМО ЛАЗАРА ТОМАНОВИЋА УПУЋЕНО ИЗ КОТОРА СВЕТОЗАРУ МИЛЕТИЋУ У НОВИ САД У АПРИЛУ 1876. ГОДИНЕ

Горан М. Максимовић

Abstract


У огледу је описано и приређено за штампу необјављено писмо Лазара Томановића (1845-1932), које је овај тада сасвим млади правник и политички вођа Срба из Боке Которске и Приморја упутио у Нови Сад 16.
априла 1876. године политичком вођи војвођанских Срба Светозару Милетићу (1826-1901). У писму је Томановић указао Милетићу на околности под којима се водила актуелна борба Срба у Боки Которској и Далмацији за остварење политичких права у оквиру Аустроугарске монархије.

Keywords


Лазар Томановић, Светозар Милетић, Бока Которска, Далмација, Аустроугарска монархија, Нови Сад, Застава, рукопис, преписка, политика, народни прваци, Срби у Боки Которској и Далмацији

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Цитирана литература

МАКСИМОВИЋ 2006: Горан Максимовић, „Личност, дјело и доба Лазара Томановића“, Зборник радова у част академика Радована Вучковића, Зборници и монографије, Књига VI, Одјељење књижевности и умјетности, Књига 5, Академија наука и умјетности Републике

Српске, Бања Лука, стр. 505-520.

МАКСИМОВИЋ 2013: Горан Максимовић, „Приморска одлучност-Сава

Бјелановић (Ђеврске, 1850-Задар, 1897)“, Заборављени књижевници, Просвјета, Пале, 2013, стр. 55-58.

МАТАВУЉ 1988: Симо Матавуљ, Биљешке једног писца, Српска књижевност, Мемоари, дневници, аутобиографије, књига 13, Нолит, Београд.

МИЛЕТИЋ 1876: Светозар Милетић, „Одговор на допис из Далмације“,

Застава, број 51, 2. (14.) април 1876, стр. 4.

Извори

ТОМАНОВИЋ 1876: Лазар Томановић, „др Светозару Милетићу“, Котор, 16. април 1876, РОМС, Нови Сад, сигн. 30529


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs