СЛИКА ПРИВАТНОГ И ЈАВНОГ ЖИВОТА У НИШКОЈ ПРОЗИ СТЕВАНА СРЕМЦА

Ивана Ј. Петковић

Abstract


Шири историјски и културни контексти преламали су се и на свакодневицу обичних људи. У овом раду књижевна дела Стевана Сремца, у којима је
описао живот југа Србије, пре свега нишке средине по ослобођењу од Турака: Ивкова слава (1895), зона замфирова (1903), Ибиш-ага (1898), Ћир
Моша Абеншаам (1902), Јексик-аџија (1902), Калча у позоришту (1904),
Величанствена шетња мадам Помпадуре (1906), Јусуф-агини политички
назори (1907), Secessio plebis (1905) и Очигледна настава у турској школи (1908) биће извори на основу којих ћемо реконструисaти приватни и
јавни живот у Нишу у другој половини XIX века. У издвојеним тематским
целинама (слава, кућa, фамилија...) нагласак ће бити стављен на сусрет и
сучељавање културних модела: једног новог, европског, грађанског и другог старог, препознатог као балканско-оријентални начин живота који је
Сремац у својој нишкој прози веродостојно и духовито представио.


Keywords


приватно, свакодневно, јавно, културни модели, Стеван Сремац, нишка проза

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


ВУКИЋЕВИЋ 2006: Вукићевић, Драгана. „Приватни живот у огледалу реалистичке књижевности“, у: Ана Столић, Ненад Макуљевић (прир.), Приватни живот код Срба у деветнаестом веку. Београд: Clio, 2006, стр. 457-482.

ВУЛЕТИЋ 2006: Вулетић, Александра. „Власт Мушкарца, покорност жена – између идеологије и праксе“, у: Ана Столић, Ненад Макуљевић (прир.), Приватни живот код Срба у деветнаестом веку. Београд: Clio, 2006, стр. 112-133.

ДЕРЕТИЋ 1996: Деретић, Јован. Историја српске књижевности. Београд:Требник, 1996.

ИВАНИЋ 2005: Иванић, Душан. „Трач/чаршија или нишки Театрум мунди у прози Стевана Сремца“. Градина, 41(8), (2005), стр. 16-26.

ЈОВАНОВИЋ 2006: Јовановић, Бојан. „Крсна слава“, у: Ана Столић, Ненад Макуљевић (прир.), Приватни живот код Срба у деветнаестом веку. Београд: Clio, 2006, стр. 593-610.

ЈОВАНОВИЋ 2006: Јовановић, Владимир. „Државна власт и појединац“, у: Ана Столић, Ненад Макуљевић (прир.), Приватни живот код Срба у деветнаестом веку, приредили. Београд: Clio, 2006, стр. 54-88.

ЛУКИЋ КРСТАНОВИЋ 2006: Лукић Крстановић, Мирослава. „Приватни

живот на јавној сцени светковина“, у: Ана Столић, Ненад Макуљевић

(прир.), Приватни живот код Срба у деветнаестом веку. Београд: Clio,

, стр. 779-805.

МАКСИМОВИЋ 2012: Максимовић, Горан. „Идентитет града у прози Стевана Сремца“. зборник Матице српске за књижевност и језик, 60/1 (2012): стр. 99-117.

МАКУЉЕВИЋ 2006: Макуљевић, Ненад. „Културни модели и приватни живот код Срба у 19. веку“, у: Ана Столић, Ненад Макуљевић (прир.), Приватни живот код Срба у деветнаестом веку..Београд: Clio, 2006, стр. 17-22.

РАДИН 1986: Радин, Ана. Уметност приповедања Стевана Сремца. Ниш: Градина,1986.

СКЕРЛИЋ 1974: Скерлић, Јован. Писци и књиге. Београд: Нолит, 1974.

СТАНОЈЕВИЋ 1954: Станојевић, Љубисав.“ Стеван Сремац као сликар старог Ниша“, Гледишта, бр. 7/8, (1954), стр. 249-284.

ФОТИЋ 2005: Фотић, Александар, „(Не)спорно уживање: појаве кафе и дувана“. Приватни живот у српским земљама у освит модерног доба, Clio, Београд, 2005, стр. 261-300.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs