НЕКЕ НАПОМЕНЕ О ФРАЗЕОЛОГИЗМИМА У ФРАНЦУСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Иван Н. Јовановић

Abstract


Овај рад има за циљ да прикаже кратак преглед теоријских разматрања о фразеологизмима и њиховим поделама у француском и српском језику. Рад се такође бави утврђивањем односа језика и фразеологије, пореклом фразеологизама, изворима који их употпуњују, приступом у њиховом проучавању, њиховим семантичким обележјима и степеном устаљености.


Keywords


језик, фразеологизми, историја, порекло, устаљеност, семантички приступ, културолошки приступ, реторичко-прагматични приступ.

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


BALLY, Charles, Traité de stylistique française. 2 vol. Paris: Klincksieck, 1951.

BARDOSI, Vilmos, Un fil d’Ariane pour le tonneau des Danaїdes.éd. Budapest: 1999.

БЕЛИЋ, Александар, О различитим питањима савременог језика. Том 13. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2000.

БЕЛИЋ, Александар, Око нашег књижевног језика. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1951.

GUIRAUD, Pierre, Les locutions françaises. Paris: PUF, 1980.

ИВИЋ, Милка, Језик о нама. Лингвистички огледи 6. Београд: XX век, 2006.

КРСТИЋ, Ненад, Прилози упоредној француско-српској лексикологији. Нови Сад: Змај, 2005.

МИЛЕНКОВИЋ, Тања, Идиоми у српском језику. Алексинац: Атеље 63, 2006.

МИЛОСАВЉЕВИЋ, Бошко, Српско-француски речник идиома и изрека. Београд: Српска књижевна задруга–Просвета, 1994.

MEL’ČUK, Igor, La phraséologie et son rôle dans l’enseignement/ apprentisage d’une langue étrangère. Etudes de Linguistique Appliquée, vol. 92, Montréal, (1993), стр. 82-113.

МЕНАЦ, Антица, Нека питања у вези с класификацијом фразеологије. Загреб: Филологија, 1978.

МРШЕВИЋ-РАДОВИЋ, Драгана, Фразеолошке глаголско-именичке синтагме у савременом српскохрватском језику. Београд: Филолошки факултет, 1987.

МРШЕВИЋ-РАДОВИЋ, Драгана, Фразеологија и национална култура. Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2008.

МУШОВИЋ, Абдулах, Соматске фразеолошке јединице за изражавање емоција и њихова синтаксичка функција. Косовска Митровица: Филозофски факултет, 2002.

ПОПОВИЋ, Михајло, Лексичка структура француског језика: морфологија и семантика. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2009.

СЕКУЛИЋ, Исидора, Говор и језик, културна смотра народа. Београд: Просвета, 1956.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs