РЕЛИГИЈСКА ЕТИКА ПОРУШЕНИХ ИДЕАЛА СВЕТОЛИКА РАНКОВИЋА

Јелена В. Алексов

Abstract


У раду се разматра религијска етика романа Порушени идеали Светолика Ранковића. Применом теоријских поставки П. Маринковића и Л. Толстоја, посебна пажња посвећена је симболичком представљању манастира као „светог места” и анализирању доживљаја Бога. Методом анализе открива се духовна изопаченост мрачне средине у којој главни јунак романа Љубомир, након замонашења калуђер Леонтије, запада. Иза проучаваних метаморфоза игумановог лица и понашања открива се дехуманизованост појединаца, али и друштва које је огрезло у чињењу разних грехова. Након што се применом теоријских поставки Л. Толстоја долази до анализе односа идеала као фаталне фигуре. У тежњи ка испуњењу идеала јунакова душа остаје у дубокој патњи далеко од жељеног и сањаног живота. Тај ужасни, али ипак неми крик није само јунаково исходиште, већ и његово уточиште.


Keywords


српски реализам, српски роман 19. века, роман лика, религијска етика

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


БАЈАЦ 2016: Бајац, Љиљана, „Светолик Ранковић ‒ између реализма и модерне“, Мотив отуђености у роману српске модерне: крај 19. и почетак 20. века (докторска дисертација), Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, стр. 39-93, 2016.

ВУЧКОВИЋ 1990: Vučković, Radovan. Moderna srpska proza. Beograd:

Prosveta, 1990.

ГЛИГОРИЋ 1956: Глигорић, Велибор. Српски ралисти. Београд: Просвета, 1956.

ДЕРЕТИЋ 1980: Деретић, Јован. Српски роман 1800-1950. Београд: Нолит, 1980.

ДЕРЕТИЋ 2011: Деретић, Јован. Историја српске књижевности. Београд: Sezam book, 2011.

ЖИВКОВИЋ 2012: Живковић С, Ана, „Фигура (не)верујућег свештеника у реалистичком роману“, Српски језик, књижевност, уметност, Зборник радова са VI међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (28-29. X 2011), књ. 2 („Бог“), стр. 235-242, 2012.

КАЈЗЕР 1973: Кајзер, Волфганг. Језичко уметничко дело. Београд: Култура Београд,1973.

МАРИНКОВИЋ 2011: Маринковић, Душан, „Манастир и град: историјска парадигма обликовања и организовања европског урбаног живота”, Теме, стр. 247-264, 2011.

ПЕТКОВИЋ 1996: Петковић, Новица. Лирске епифаније Милоша Црњанског. Београд: Српска књижевна задруга, 1996.

СКЕРЛИЋ 2006: Скерлић, Јован. Историја нове српске књижевности. Београд: Завод за уџбенике, 2006.

ТОЛСТОЈ 2011: Tolstoj, Lav. Hrišćanska nauka. Novi Sad: Budućnost, 2011.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs