ТИПОЛОГИЈА ФАНТАСТИКЕ У ДЕЛУ ИЛИЈЕ ВУКИЋЕВИЋА

Соња С. Ђорић

Abstract


Основни предмет рада јесте анализа проблема фантастике у делу Илије
Вукићевића будући да је овај аспект његовог стваралаштва остао занемарен
у домаћој науци о књижевности. Корпус који улази у домен нашег истраживања чине текстови: Прича о селу Врачима и Сими Ступици, Како је Настас налбантин тражио и нашао срећу, Мала вила, Проклета лепота, Цар
Горан, Страшан сан, Ђаво и девојка, Лековит штап, Срце. Примарни циљ
рада јесте конципирање посебне типологије фантастике у делу Илије Вукићевића полазећи од реализације фантастичког дискурса у делу и имајући у виду постојеће поделе фантастике, док је секундарни циљ ревалоризација дела Илије Вукићевића. Истраживање је показало да су доминантни типови фантастике у прози Илије Вукићевића: утопијска, бајковна, религијска, фолклорна, ониричка, епска фантастика, фантастика предања, демонско–дијаболичка фантастика, фантастика бића, предмета, приповеданог простора и времена.


Keywords


фантастика, фантастика предања, бајковна, религијска, фолклорна, ониричка, утопијска, епска фантастика

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


БОШКОВИЋ 1998: Бошковић, Драган. ,,Онтолошке претпоставке бајковног света Илије Вукићевића.“ Књижевна историја. год. 30, бр. 106 (1998): стр. 327―348.

ВУКИЋЕВИЋ 2005: Вукићевић, Драгана. ,,Српска реалистичка приповетка и бајка (типови веза).“ зборник Матице српске за књижевност и језик књ. LIII, св. 1―3 (2005): стр. 373―387.

ДАМЈАНОВ 1988: Дамјанов, Сава. Корени модерне српске фантастике:

фантастика у књижевности српског предромантизма. Нови Сад: Матица српска, 1988.

ЖИВАНОВИЋ 1929: Живановић, Јеремија. ,,Илија И. Вукићевић ― живот и рад.“ Целокупна дела Илије Вукићевића. Књ. 2. Приредио Јеремија Живановић. Београд: Народна просвета, 1929.

ЖИВКОВИЋ 1994а: Живковић, Драгиша. ,,Илија И. Вукићевић Тургењевско−чеховљевска новелистика у српској књижевности.“ Европски оквири српске књижевности. 2. Београд: Просвета, 1994а.

ЖИВКОВИЋ 1994б: Живковић, Драгиша. ,,Народна фантастика у ткиву

српске уметничке приповетке.“ Европски оквири српске књижевности.

Београд: Просвета, 1994б.

ИВАНИЋ 1989: Иванић, Душан. ,,Фантастика у српској књижевности XVIII и XIX вијека (типолошка разматрања).“ Српска фантастика: Натприродно и нестварно у српској књижевности. Уредник Предраг Палавестра. Београд: САНУ (1989): стр. 339―350.

ЈЕВИЋ 1987: Јевић, Бранко ,,Сложеност дјела Илије Вукићевића.“ Прича о селу Врачима: приповетке/ Илија Вукићевић. Приредио Бранко Јевић. Нови Сад: Братство−Јединство (1987): стр. 5―25.

МАКСИМОВИЋ 2013: Максимовић, Горан. заборављени књижевници: књижевноисторијски огледи о скрајнутим писцима српског 19. вијека. Пале: Српско просвјетно и културно друштво ,,Просвјета“, 2013.

МИЛОШЕВИЋ―ЂОРЂЕВИЋ, ПЕШИЋ 1997: Милошевић–Ђорђевић, Нада

и Радмила Пешић. Народна књижевност. Београд: Чигоја штампа, 1997.

МИЛОШЕВИЋ―ЂОРЂЕВИЋ 2006: Милошевић–Ђорђевић, Нада. Од бајке до изреке: обликовање и облици српске усмене прозе. Београд: Друштво за српски језик и књижевност, 2006.

ПАЛАВЕСТРА 1989: Палавестра, Предраг. ,,Критичке одлике српске фантастике.“ Књига српске фантастике: XII―XX век. 1. Приредио Предраг Палавестра. Београд: СКЗ, 1989.

NIKOLIĆ 1966: Nikolić, Milica. ,,Napomena.“ Antologija ruske fantastike XIX i XX veka. Priredila Milica Nikolić. Beograd: Nolit (1966): str. 7―32.

S. DAJMRIH 1987: S. Dajmrih, Horst. ,,Zlokobna bajka: inverzija arhetipskih motiva u modernoj evropskoj književnosti.“ Narodna bajka u modernoj književnosti. Priredila i prevela Mirjana Drndarski. Beograd: Nolit (1978): str. 95―110.

TODOROV 2010: Todorov, Cvetan. Uvod u fantastičnu književnost. Prevela Aleksandra Mančić―Milić. Beograd: Službeni glasnik, 2010.

ŽIVKOVIĆ, FLAŠAR i dr. 2001: Živković, Dragiša i Miron Flašar, Dimitrije Bogdanović, Viktor Žmegač, Novica Petković, Žarko Ružić, Hatidža Krnjević, Svetozar Koljević,

Nikola Koljević, Zoran Konstantinović, Miroslav Pantić, Milan Damnjanović,

Slobodanka Peković. Rečnik književnih termina. Banja Luka: Romanov, 2001.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs