НАРОДНА ПОРЕЂЕЊА ИЗ ЛЕСКОВАЧКОГ КРАЈА

Данијела Д. Костадиновић

Abstract


У раду је презентована грађа везана за народна поређења из лесковачког краја. Поређења су, сходно Кнежевићевој класификацији, систематизована на права и супротна поређења, а такође је успостављена и разлика између пословичких поређења, која имају функцију правих пословица, и поређења у дословном смислу без пословичког значења којима смо се у раду и бавили. С обзиром на то да лесковачки говор значајно одступа од српског књижевног стандарда, на крају рада, као посебан прилог, дат је Речник мање познатих речи, који ће, надамо се, омогућити боље разумевање понуђене грађе.


Keywords


„у обичај узете ријечи“, пословице, поређења, кратки говорни облици

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


БЕЛИЋ, Александар. Дијалекти источне и јужне Србије. Београд: Српска краљевска академија, 1905.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, Сергије. Грађа за проучавање Лесковца и околине. Св. I. Лесковац: Напредак, 1954.

ДУКАТ, Здеслав. „Поређење (поредба)“. Речник књижевних термина. 2. допуњено изд. Београд: Нолит, 1992, стр. 622-623.

ЂОРЂЕВИЋ, Драгутин М. Живот и обичаји народни у Лесковачкој Морави. Књ. 31. Београд: Научно дело, 1958, стр. 655-657, 659-678.

ЂОРЂЕВИЋ, Драгутин М. „Народне изреке и пословице“. Наше стварање VIII/1-4 (1964): 54-58.

ЂОРЂЕВИЋ, Драгутин М. „Нешто о лесковачким народним умотворинама“. Наше стварање VII/1-2 (1970): 89-112.

КАРАЏИЋ, Стефановић Вук. Српске народне пословице. Приредио Мирослав Пантић. Београд: Просвета, 1967.

КЛЕУТ, Марија (прир.). Једноставни облици народне књижевности. Нови Сад: ИЦ Матице српске, 2010.

КНЕЖЕВИЋ, Миливоје В. (прир.). Антологија говорних народних умотворина. Нови Сад /Београд: Матица српска/Српска књижевна задруга, 1972.

КОСТАДИНОВИЋ, Данијела (прир.). Добра мисла оро игра. Књ. 1. Ниш: Центар за научна истраживања САНУ/СГ за српски језик и књижевност, 2000.

МИХАЈЛОВИЋ, Јоца. „Лесковачке изреке“. Наше стварање XV/1-2 (1968): 107-113.

MИХАЈЛОВИЋ, Јоца. „Лесковачке пословице“. Наше стварање XVII/5-7 (1970): 110-120.

ЧУБЕЛИЋ, Твртко (ур.). Усмене народне пословице, питалице, загонетке, Загреб: Либер, 1975.

ДИНИЋ, Сретен. Наша работа (комад из лесковачког живота с певањем у пет чинова), Ниш: Св. цар Константин, 1925.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, Сергије (ур.). Грађа за проучавање Лесковца и околине. Св. I. Лесковац: Напредак, 1954.

ЂОРЂЕВИЋ, Драгутин М. Живот и обичаји народни у Лесковачкој Морави, Београд: Научно дело, 1958, стр. 655-657, 659-678.

КОСТАДИНОВИЋ, Данијела (прир). Добра мисла оро игра. Књ. 1. Ниш: Центар за научна истраживања САНУ/СГ за српски језик и књижевност, 2000.

КОСТАДИНОВИЋ, Данијела. Рукописна збирка.

КРАЖИЋ, Ненад. Будење, (монодраме и драмолет). Власотинце, 1981.

МИТРОВИЋ, Брана. Речник лесковачког говора. Књ. 32. Лесковац: Напредак, 1984.

МИХАЈЛОВИЋ, Јоца. „Лесковачке изреке“. Наше стварање XV/1-2 (1968): 107-113.

МИХАЈЛОВИЋ, Јоца. „Лесковачке пословице“. Наше стварање XVII/5-7 (1970): 110-120.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs