НИНЕВИЈСКИ ГЛАСОВИ: Прилог проучавању једног библијског мотива

Драгиша П. Бојовић

Abstract


У раду се говори о библијском мотиву спасења и страдања града
Ниневије и о рефлексима овог мотива у старој српској књижевности.
Посебна пажња је усмерена на присуство једне димензије мотива спасења
(пост и покајање) у делу Архиепископа Данила Другог и Димитрија
Кантакузина. Ниневијски мотив страдања се доводи у везу и са Плачем
Јеремијиним. Рефлекс овог мотива налази се у Слову о Светом кнезу
Лазару Непознатог Раваничанина, а може се препознати и у другим
текстовима посвећеним кнезу Лазару.

Keywords


Ниневија, мотив спасења, пост, покајање, мотив страдања

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА

АЛЕКСИЋ 2017: Aleksić, Vladimir. The Hagiographies of Serbian Medieval Rulers and Courtly Bodily Pleasures. Church Studies, 14, 415-426.

БОГДАНОВИЋ 1997: Богдановић, Димитрије. Студије из српске средњовековне књижевности. Београд: Српска књижевна задруга, 1997.

БОЈОВИЋ 2004: Бојовић, Драгиша. Српска есхатолошка књижевност. Ниш: Центар за црквене студије, 2004.

БОЈОВИЋ 2011: Бојовић, Драгиша. Антологија плача. Од Светога Саве до Патријарха Пајсија. Београд: Просвета, 2011.

БОЈОВИЋ 2015: Бојовић, Драгиша. Теологија љубави у Житију краљице Јелене. Јелена. Краљица, монахиња, светитељка. Манастир Градац, 2015, 139-146.

НАУМОВ 2009: Наумов, Александар. Старо и ново. Студије о књижевности православних Словена. Ниш: Центар за црквене студије, 2009.

РАКИЋ 2004: Ракић, Радомир. Библијска енциклопедија II. Србиње: Духовна академија Св. Василија Острошког, 2004.

СТАНОЈЕВИЋ, ГЛУМАЦ 1932: Станојевић, Станоје; Глумац, Душан. Св. Писмо у нашим старим споменицима. Београд: Српска краљевска академија, 1932. Српска књижевност и Свето писмо 1997: Београд: Научни састанак слависта у Вукове дане, 26/1, 1997.

ИЗВОРИ

ДАНИЛО ДРУГИ 1998: Данило Други, Архиепископ. Животи краљева и архиепископа српских. Службе. Београд: Просвета, СКЗ, 1988.

ДАНИЛО ТРЕЋИ 2000: Данило Трећи, Патријарх. Слово о светом кнезу Лазару.Стара српска књижевност. Приредио Томислав Јовановић.

Београд: филолошки факултет, 2000, 72-88.

КАНТАКУЗИН 1993: Кантакузин, Димитрије. Посланица кир Исаији. Списи Димитрија Кантакузина и Владислава Граматика. Београд: Просвета, СКЗ, 1993.

НЕПОЗНАТИ РАВАНИЧАНИН 2000: Непознати Раваничанин. Слово о светом кнезу Лазару.Стара српска књижевност. Приредио Томислав Јовановић. Београд: филолошки факултет, 2000, 65-72.

СВЕТО ПИСМО 1995: Библија или Свето писмо Старога и Новога завјета. Београд: Библијско друштво, 1995.

ТЕОДОСИЈЕ 1988: Теодосије. Житија. Београд: Просвета, СКЗ, 1988.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs