ОПСАДА ЦРКВЕ СВЕТОГ СПАСА Г. ПЕТРОВИЋА И БУРЛЕСКА ГОСПОДИНА ПЕРУНА БОГА ГРОМА Р. ПЕТРОВИЋА: ТРАНСФОРМАЦИЈА ХРИШЋАНСКОГ ИДЕАЛА

Александра Д. Матић

Abstract


Предмет рада је трансформација хришћанских идеала у романима Опсада цркве Светог Спаса Горана Петровића и Бурлеска господина Перуна бога грома Растка Петровића. Проблематизовање хришћанских принципа и идеала у раду се посматра кроз фигуру батоса, која се остварује продирањем високих и ниских чињеница једне у другу, мењајући њихов аксиолошки статус. Циљ рада је да укаже да оба романа успостављају дијалог са традицијом, али тако да оно што призивају уједно и проблематизују. Отуда се закључује да је и релативизација хришћанских вредности у функцији оригиналне реинтерпретације задатих хришћанских образаца на естетском и идејном плану


Keywords


батос, хришћанство, анђео, прича, Бог, традиција, гротеска, пародија, карневализација

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


БАХТИН 1978: Bahtin, Mihail. Stvaralaštvo Fransoa Rablea: i narodna kultura srednjeg veka i renesanse. Ivan Šop i Tihomir Vučković (prev.). Beograd: Nolit. 1978.

БОГОСАВЉЕВИЋ 1999: Bogosavljević, Srdan. „Batos”. Godišnjak za poetička i hermeneutička pitanja: PH3, Beograd: Junior, 1999.

ВЛАДУШИЋ 2010: Владушић, Слободан. „Опсада цркве Светог Спаса и историографска метафикција”. Годишњак, Нови Сад: Филозофски факултет, 2010.

ДЕРЕТИЋ 2007: Деретић, Јован. Кратка историја српске књижевности.

Нови Сад: Адреса, 2007.

ЕКО 2007: Eko, Umberto. Umjetnost i ljepota u srednjovekovnoj estetici. Zagreb:Institut za povijest umjetnosti, 2007.

ИЛИЋ 2002: Илић, Љиља. Српска књижевност и Ниче. Београд: Конрас, 2002.

ЈАНИЋ 1989: Јанић, Ђорђе. „Растко Петровић и хришћанство”, Вуковић, Ђорђије (ур.). Књижевно дело Растка Петровића. Београд: Институт за књижевност и уметност, 1989.

ЈЕРКОВ 1992: Јерков, Александар. „Постмодерно доба српске прозе”, Јерков Александар (ур.). Антологија српске прозе постмодерног доба. Београд: Српска књижевна задруга, 1992.

ЈЕРКОВ 2013: Јерков, Александра. „Пад Византије и српска поетика”, други део, Бошковић, Драган (ур.). Византија у (српској) књижевности и култури од средњег до двадесет и првог века, Крагујевац: Филолошкоуметнички факултет, 2013.

КАЈЗЕР 2004: Кајзер, Волфганг. Гротескно у сликарству и песништву. Нови Сад: Светови, 2004.

КИШ 1990: Kiš, Danilo. Gorki talog iskustva, Beograd: BIGZ, 1990.

КИШ 1978: Киш, Данило. Час анатомије, Београд: Нолит, 1978.

ЛЕ ГОФ 1999: Le Gof, Žak. Srednjovekovno imaginarno. Ivanka Pavlović (prev.). Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 1999.

МИЛИЋ 2002: Милић, Новица. Модерно схватање књижевности. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2002.

ГУРЕВИЧ 1994: Гуревич, Арон. Категорије средњовековне културе. Радмила Мечанин (прев.). Нови Сад: Матица српска, 1994.

ПЕТРОВИЋ 2008: Петровић, Предраг. Авангардни роман без романа. Поетика кратког романа српске авангарде. Београд: Институт за књижевност и уметност, 1994.

ФЛАКЕР 1984: Flaker, Aleksandar. Poetika osporavanja. Zagreb: Školska knjiga, 1984.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs