ДОГАЂАЈНОСТ У ИДЕНТИТЕТУ: ТРАНССВЕТОВНЕ ВЕРЗИЈЕ МАРКА ШАГАЛА У УМЕТНИКОВОЈ АУТОБИОГРАФИЈИ МОЈ ЖИВОТ И РОМАНУ НЕВИДЉИВИ АЛЕКСАНДРА ГАТАЛИЦЕ

Јелена З. Милић

Abstract


Полазећи од типологије Хилари Даненберг која се односи на транссветовне верзије књижевних ликова, у раду разматрамо односе екстратекстуалних верзија лика Марка Шагала. Предмет наших интересовања јесу стратегије којима су догађаји, особе и места описани у Шагаловој аутобиографији Мој живот, трансформисани у ентитете фикционалног света романа Невидљиви Александра Гаталице, као и својства историјске личности уметника и његовог живота која аутор мења уводећи их у фикционални свет дела.


Keywords


Марк Шагал, транссветовни идентитет, аутобиографија, роман

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


ДАНЕНБЕРГ 2008: Dannenberg, Hilary. Coincidence and Counterfactuality: Plotting Time and Space in Narrative Fiction. Lincoln and London: University of Nebraska Press, 2008.

ДОЛЕЖЕЛ 2008: Doležel, Lubomir. Heterokosmika: Fikcija i mogući svetovi. Prev. Snežana Kalinić. Beograd: Službeni glasnik, 2008.

ЗЛАТАР 2010: Zlatar, Pero. Meta Pavelić: živ ili mrtav. Gornji Milanovac:

Grafoprint, 2010.

КАВЕРИН 1989: Каверин, Вењамин. Пред огледалом. Прев. Милица Николић. Београд: Нолит, 1989.

ЛУИС 2011: Lewis, David. O mnoštvu svjetova. Prev. Filip Grgić. Zagreb: Kruzak, 2011.

МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛИЋ 2010: Милосасвљевић Милић, Снежана. ,,Апокрифна историја модерне уметности. (Александар Гаталица, Невидљиви, Београд, Завод за уџбенике, 2008.).“ Градина. Часопис за књижевност, уметност и културу бр. 35‒36 (2010): стр. 183‒189.

МАРГОЛИН 1997: Margolin, Juri. ,,Jedinke u narativnim svetovima: jedna

ontološka perspektiva.“ Reč god. 4, br. 30 (1997): str. 88‒100.

ПИЈАНОВИЋ 2015: Пијановић, Петар. Расправа о Гаталици. Вршац: КОВ, 2015.

СИМАНОВИЧ 2008: Симанович, Давид. ,,Шагал и поэзия XX века.“ Людмила Хмельницкая (ур.). Шагаловский сборник. Вып. 3. Материалы X-X IV Шагаловских чтений в Витебске (2000‒2004). Минск: Рифтур, 2008, 67‒79.

ШАГАЛ 1999: Šagal, Mark. Moj život. Prev. Danica Pavlović. Beograd: No limit books, 1999.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs