(ПРЕД)РЕВОЛУЦИОНАРНИ ДУХ У ДИДРООВОЈ ЕНЦИКЛОПЕДИЈИ

Милан Н. Јањић

Abstract


Циљ овог рада је да се сагледа ангажман Денија Дидроа (Denis
Diderot, 1713–1784) као француског просветитеља, философа и директора
Енциклопедије, а што га, на известан начин, чини духовним и интелектуалним претечом Француске револуције из 1789. Задатак Енциклопедије, највећег пројекта француског просветитељства, којим је Дидро руководио пуних двадесет година, био је ширење знања и светлости разума, борба против догми, лажног морала и система ауторитарне власти. Дени Дидро био је притваран због свог књижевно-политичког ангажмана; штампање Енциклопедије, у којој Црква, а самим тим и држава, виде највећег непријатеља, било је забрањивано.
У раду ће се приказати Дидроова просветитељска активност кроз
одабране чланке из Енциклопедије. За многе теоретичаре и историчаре
књижевности период када су њени томови штампани, културолошки и
идеолошки, схвата се као период припреме Француске револуције, када
су зачете њене основне идеје. Затим, осврнућемо се и на Дидроов роман
Редовница (La Religieuse, 1796) који је због антиклерикалног става управо
био популаран за време Револуције.


Keywords


Дидро, просветитељство, Енциклопедија, Француска револуција, разум, етика, антиклерикализам

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


АНДЕРСОН 2003: Андерсон, Метју. Европа у осамнаестом веку. Београд: Clio, 2003.

ВУЧЕЉ 2015: Vučelj, Nermin. Didro i estetika. Niš: Izdavački centar Filozofskog fakulteta, 2015.

ГРЕЈЛИНГ 2006: Grejling, Entoni. Šta je dobro. Beograd: Laguna, 2006.

LEPAPE 2000: Lepape, Pierre. Diderot. Paris : Flammarion, 2000.

ЛЕФЕВР, ПУТАС и др. 1961: Лефевр Жорж, Шарл Х. Путас и Морис Бомон. Историја Француске II. Књига друга, од 1774. до наших дана. Београд: Просвета, 1961.

PROUST 1995: Proust, Jacques. Diderot et l’Encyclopédie. Paris : Albin Michel, 1995.

CHARTIER 2000: Chartier, Roger. Les origines culturelles de la Révolution

française. Paris : Seuil, 2000.

VERSINI 1995: Versini, Laurent. « Introduction ». In : Diderot, Denis. Œuvres –politique, tome III. Éd. Laurent Versini. Paris : Robert Laffont, 1995, p. 13–16.

WILSON 1985: Wilson, Arthur. Diderot, sa vie et son œuvre. Trad. de l’anglais: Gilles Chahine, Annette Lorenceau, Anne Villelaur. Paris : Laffont/Ramsay, 1985.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs