REALNOST MAGIČNOG ILI MAGIJA REALNOG: SVET IMAGINACIJE I STVARNOST U DECI PONOĆI SALMANA RUŽDIJA

Nataša B. Glišić

Abstract


U radu se analizira odnos iluzije i empirijske stvarnosti u romanu Deca
ponoći posmatran kroz prizmu (auto)poetike Salmana Ruždija. U ovom delu,
Ruždi stvara poseban odnos prema stvarnosti menjajući perspektivu posmatranja. Spaja naizgled nespojive elemente magičnog i realnog, istorije i metafkcije, sna i jave, prevazilazeći na taj način dihotomiju sveta imaginacije i sveta realnosti. U romanu se mešaju empirijska stvarnost sa jedne i stvarnost snova,fantazije i magije sa druge strane, pokazujući da ova dva sveta nisu isključiva nego da svet magije isto tako potencira istinitost stvarnosti i sagledavanje sveta iz novog ugla. Stvarnost sa kojom se junak suočava odražava višeznačnost realnosti kao takve. Životni put Salema Sinaja i ponovo rođene, nezavisne Indije neraskidivo je povezan, a junak je duboko uveren da je povod mnogim značajnim događajima u svojoj zemlji, istorijskim događajima koji su se desili samo onako kako ih on u svojoj mašti vidi. Ispisujući istoriju Indije, ispisuje i svoju sudbinu, a sve priče stavlja u tegle praveći turšije istorije. Metaforični diskurs romana dočarava svu slojevitost i kompleksnost sanjalačkog sveta Salemove i Ruždijeve Indije, gde su magično i realno, istorijsko i metanarativno satkaniu neraskidive niti jedne maestralne proze u kojoj egzotično cveće mašte cveta.

 


Keywords


Salman Ruždi, Indija, realno, magično, fantazija, stvarnost, istinitost književnog dela

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


RENK 2011: Frank, Søren. Salman Rushdie: A Deleuzian Reading. University of Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 2011.

HARISON 1992: Harrison, James. Salman Rushdie. New York: Twayne, 1992.

REDER 2000: Reder, Michael (ed.). Conversations with Salman Rushdie. Jackson: University Press of Mississippi, 2000.

RUŽDI 2010: Rushdie, Salman. Imaginary Homelands: essays and criticism 1981-1991. London: Vintage Books, 2010.

RUŽDI 2002: Rushdie, Salman. Step Across This Line: Collected Nonfction 1992-2002. New York: Random House, 2002.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs