ИЛУЗИЈА ЖЕНСКЕ СЛОБОДЕ У ДРАМИ ШТА СЕ ДОГОДИЛО НАКОН ШТО ЈЕ НОРА НАПУСТИЛА МУЖА ИЛИ СТУБОВИ ДРУШТАВА ЕЛФРИДЕ ЈЕЛИНЕК

Бранка Б. Огњановић

Abstract


У раду се даје увид у проблематику женске еманципације на примеру лика Норе у драмама Нора или Луткина кућа Хенрика Ибзена и Шта се догодило након што је Нора напустила мужа или Стубови друштава Елфриде Јелинек. Анализирају се узроци и реализација жеље за ослобођењем Ибзенове Норе, а потом и робовање капитализму Јеликенине Норе, чије тело не остварује принцип слободе коме је тежила већ представља капитал у капиталистичко-патријархалном друштву. Циљ је да се укаже на деконструкцију мита о женској слободи те и на проблематику самоостварења у свету у коме мушкарци управљају економијом и позицијом жена, које Јелинек наглашава из полифоне, постдрамске перспективе свога текста.


Keywords


друштвена критика, еманципација, феминизам, Ибзен, интертекстуалност, Јелинек, миграција ликова, постдрамско

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


АБОТ 2014: Аbot, Elizabet. Istorija braka. Beograd: Geopoetika, 2014.

ГРОШ 1989: Grosz, Elizabeth, Sexual Subversions. Three French Feminists.

Sydney: Allen & Unwin, 1989.

ДЕРИДА 1978: Derrida, Jacque. Writing and Difference. Chicago: The University of Chicago Press, 1978.

ДОЛЕЖЕЛ 2008: Doležel, Lubomir. Heterokosmika: Fikcija i mogući svetovi.

Beograd: Službeni glasnik, 2008.

ЕКО 2015: Eko, Umberto. „O nekim funkcijama književnosti.” O književnosti.

Beograd: Vulkan izdavaštvo, 2015: str. 7–21.

КИБУЗИНСКА 2001: Kiebuzinka, Christine Olga. Intertextual Loops in Modern

Drama. Fairleigh Dickinson University Press, 2001.

КОМАР 2006: Komar, Kathleen L. „Women, Socialization and Power: Die

Liebhaberinnen (Women as Lovers) and Was geschah, nachdem Nora ihren

Mann verlassen hatte oder Stützen der Gesellschaft (What Happened to Nora

after She Left Her Husband or Pillars of Society).” Elfride Jelinek: Writing

Woman, Nation, and Identity: A Critical Anthology. Associated University

Press, 2007: pp. 96–114.

ЛЕМАН 2006: Lehmann, Hans-Thies. Postdramatic Theatre. Routledge, 2006.

ОФЕН 2000: Offen, Karen M. European Feminisms, 1700–1950: A Political

History. Stanford University Press, 2000.

ПЕЈТМАН 1988: Pateman, Carole. The Sexual Contract. Stanford: Stanford University Press, 1988.

РИЧАРДСОН 2010: Richardson, Brian. „Transtextual Characters.” Characters in Fictional Worlds: Understanding Imaginary Beings in Literature, Film, and Other Media. Walter de Gruyter, 2010: pp. 527–540.

СОНДИ 1995: Sondi, Peter. Teorija moderne drame. Beograd: Lapis, 1995.

ФИДЛЕР 1993: Fiddler, Allyson. „Jelinek’s Ibsen: ,Noras’ Past and Present.” Theatre and Performance in Austria: From Mozart to Jelinek. Edinburgh University Press, 1993: pp. 126–139.

ФИНИ 1994: Finney, Gail. „Ibsen and Feminism.” The Cambridge Companion to Ibsen. Cambridge University Press, 1994: pp. 89–105.

ХАРАВЕЈ 1991: Haraway, Donna. Simians, Cyborgs, and Women. London: Free Association Books, 1991.

ХЕМЕР 1994: Hemmer, Bjørn. „Ibsen and the realistic problem drama.” The Cambridge Companion to Ibsen. Cambridge University Press, 1994: pp. 68–88.

ХРИСТИЋ 1986: Христић, Јован. Студије о драми. Београд: Народна књига, 1986.

ШАПИРО 2003: Shapiro, Ann R. „The Slammed Door that Still Reverbates: Henrik Ibsen’s A Doll’s House (1879).” Women in Literature: Reading through the Lens of Gender. Westport: Greenwood Publishing Group, 2003: pp. 99–101.

ШПИЛМАН 1987: Spielmann, Yvonne. „Ein unerhörtes Sprachlabor:

Feministische Aspekte im Werk von Elfriede Jelinek.” Dossier über Elfriede

Jelinek. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1987: S. 21–40.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs