БРАНКО МИЉКОВИЋ И СТЕФАН МАЛАРМЕ (поетичке сродности и разлике)

Марија Јефтимијевић-Михајловић

Abstract


Истражујући сродности у поетичким ставовима, стваралачким поступцима, глобалним симболима, аутор у раду констатује да између француског симболисте и српског (нео)симболисте није реч о утицају у правом смислу речи, већ о „избору по сродству“, како је Гете називао литерарну блискост која превладава све просторне и временске границе. Најблискије везе проналази у њиховом односу према језику, речима, поезији, сугестији, форми (облику), схватању о самоеманципацији песме и онтолошком статусу поезије, али и њеном фаталистичком подтексту. Разлике међу њима огледају се пре свега у њиховом поимању традиције и рецепције песничког дела.


Keywords


Миљковић, Маларме, сродности, језик, поезија, песма, сугестија, ништа (празнина), традиција.

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Валери 2005: Валери, Пол. Предавања о поетици. Превео: Вељко Никитовић. – Београд: Каргановић. – 113 с.

Витошевић 1995: Витошевић, Драгиша. Смисао сличности у књижевности. – Београд: Студентски издавачки центар – Радионица СИЦ. – 591 с.

Деретић 1997: Деретић, Јован. Поетика српске књижевности. – Београд: Филип Вишњић. – 421 с.

Еко 1995: Еко, Умберто. Симбол. Превео: Перо Мужијевић. – Београд: Народна књига – Алфа. – 116 с.

Јовановић 1994: Јовановић, Александар. Поезија српског неосимбо-лизма: историја једне песничке осећајности. – Београд: Филип Вишњић. – 414 с.

Јокић 1967: Јокић, Вујадин. Симболизам. – Цетиње: Обод. – 192 с.

Мишић 1996: Мишић, Зоран. Критика песничког искуства. – Београд: СКЗ. – 323 с.

Павловић 2002: Павловић, Миодраг. Поетика модерног. – Нова Пазова: Бонарт. – 108 с.

Палавестра 1995: Палавестра, Предраг. Историја модерне српске књижевности: Златно доба 1892-1918. – Београд: СКЗ. – 552 с.

Солар 1971: Солар, Миливој. Питања поетике. – Загреб: Школска књига. – 196 с.

Фридрих 2003: Фридрих, Хуго. Структура модерне лирике: од средине 19. до средине 20. века. Превео: Томислав Бекић. – Нови Сад: Светови. – 347 с.

Ћулавкова 2001: Ћулавкова, Катица. Поетика лирике. Превела Катица Ћулавкова. – Београд: Народна књига Алфа. – 204 с.

Новаковић 1996: Новаковић, Јелена. Поезија као патетика ума: Бранко Миљковић и Пол Валери. – In: Поезија и поетика Бранка Миљковића. – Београд: Институт за књижевност и уметност – Дом културе „Бранко Миљковић“ у Гаџином Хану. – стр. 49-77.

Петковић 1996: Петковић, Новица. Инверзија поезије и поетике. In: Поезија и поетика Бранка Миљковића. – Београд: Институт за књижевност и уметност – Дом културе „Бранко Миљковић“ у Гаџином Хану. – стр. 11-31.

Тодоров 1975: Тодоров, Цветан. Поетика и естетика. Превео: Бранко Јелић. In: Књижевна реч. – бр. 33. стр. 11-12.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs