ПОСТМОДЕРНИСТИЧКИ ПОСТУПЦИ У РОМАНУ ЗОВЕМ СЕ ЦРВЕНО ОРХАНА ПАМУКА

Марјана Ћосовић

Abstract


У раду је анализирана постмодерна као духовни покрет и књижевна формација. Ријеч је о хибридном правцу који спаја различите жанрове и стилове. Метатекст, интертекстуалност, аутофикција, поливалентност, критички однос према историји и традицији објашњени су на примјеру романа Зовем се Црвено, једног од најконтраверзнијих и најчитанијих писаца, Орхана Памука. Због наведеног романа суђено му је за увреду Турске. У питању је чудесна прича о убиству, неодољивој тежњи да умјетност минијатуре заувијек уобличи на пролазној хартији.


Keywords


Постмодерна, интертекстуалност, традиција, индивидуалност, култура Истока, култура Запада, религија, стил, минијатура, умјетник.

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Katnić-Bakaršić 2001: Katnić-Bakaršič, Marina. Stilistika. – Sarajevo: Ljiljan. – 378 с.

Moranjak-Bamburać 2003: Moranjak-Bamburać, Nirman. Retorika tekstualnosti. - Sarajevo: Buybook. – 297 с.

Вучковић 2005: Вучковић, Радован. Модерни роман двадесетог века. – Источно Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства. – 697 с.

Lešić 2008: Lešić, Zdenko. Teorija književnosti. – Beograd: Službeni glasnik. – 446 с.

Pamuk 2006: Pamuk, Orhan. Zovem se crveno. Превео: Иван Пановић. – Beograd: Geopoetika. – 524 с.

Hačion 1996: Hačion, Linda. Poetika postmodernizma. Превели: Владимир Гвозден, Љубица Станковић. – Novi Sad: Svetovi. – 414 с.

Todor Kuljić, „Postmoderna i istorija“, Sociologija: časopis za sociologiju, sociološku psihologiju, sociološku antropologiju, knjiga XLV, sveska 4, Beograd, 2003, str. 289-302.

http://www.orhanpamuk.net/


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs