КЊИЖЕВНА КРИТИКА ИЗМЕЂУ ПРОИЗВОЉНОГ И АУТЕНТИЧНОГ ТУМАЧЕЊА ДЕЛА

Ана Стишовић-Миловановић

Abstract


Феноменолошка метода проучавања књижевности је заснована на идеји феноменолошке редукције, која резултира литерарним феноменом, очитованим у слојевитој структури уметничког дела. Мањкавост феноменолошке методе лежи у одређењу читаоца као апсолутног перцептора, јер се тако занемарују његове психолошке, когнитивне, друштвене и историјске детерминанте. Могућност превазилажења овог проблема налази се у идеји принципа инструменталне концептуализације у проучавању књижевности. Ослањајући се на постулате најзначајнијих когнитивних теорија, пре свега Брунерове идеје концептуализације сазнања, показано је како се може начинити дистинкција између произвољног и аутентичног проучавања књижевног дела.


Keywords


феноменолошка метода, феноменолошка редукција, апсолутни перцептор, инструментална концептуализација, когнитивне теорије, произвољно и аутентично тумачење дела

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Bruner, J. 1983. In Search of Mind. New York : Harper Colophon

Еко, У.1965. Отворено дјело. Сарајево: „Веселин Маслеша“

Ернесто, Соса, Греко. 2004. Епистемиологија-водич кроз теорије знања, Загреб: Јесенски и Турк

Женет, Ж. 2002. Фигуре V. Нови Сад: Светови

Ингарден, Р. 2000. Поетика: теорија уметничке књижевности. Београд

Ингарден, Р. 1971. О сазнавању књижевно уметничког дела. Београд: СКЗ

Lovejoy, A.O. 1998. Essays ih History of Ideas. Essex: Longman Group Ltd.

Монтесори, М. 2006. Упијајући ум. Београд : ДН центар

Томашевић, Б.2001. Коначна теорија књижевности. Београд: Просвета

Фохт, И. 1976. Тајна умјетности. Загреб: Школска књига

Шелинг, В. 2008. Филозофија умјетности. Загреб: Хрватска свеучилишна наклада


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs