ВИШЕЈЕЗИЧНОСТ У ДОЛИНИ АОСТЕ – ИТАЛИЈАНСКИ, ФРАНЦУСКИ, АРПИТАНСКИ: СТАТУС И ПЕРСПЕКТИВА

Љиљана З. Петровић

Abstract


Након осврта на проблем дефинисања билингвизма/плурилингвизма и методолошког присупа овом феномену, рад се фокусира на колективну вишејезичност присутну у италијанској покрајини Долина Аосте.
Представљен је статус и заступљеност језика карактеристичних за регију:
италијанског, француског и арпитанског. Спроведена је анализа степена
заштите сваког од њих по кључним критеријумима Европске повеље о
регионалним или мањиским језицима: присуство у образовању, судству,
медијима, јавном оглашавању, државној управи. Након уочене функционалне диференцијације између наведених језика, отвара се питање могућности примене термина диглосија/дилалија на дату језичку ситуацију.
Представљене су и критичке ноте са позиција говорника француског и
арпитанског, и на основу изложеног сагледана перспектива наведених језика у регији. Циљ рада је да се, уз примену аналитичко компаративне
методе, представи и анализира сложена језичка ситуација у Долини Аосте
и да се, на основу тога, укаже на могућу перспективу сваког од језика. У анализи су коришћени радови Г. Берута, Џ. Фишмана, Скутнаб Кангас, Д.
Танасковић.


Keywords


Долина Аосте, италијански, француски, арпитански, вишејезичност

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Berruto 1995: Gaetano Berruto, Fondamenti di sociolinguistica, Urbino: Editori Laterza

Bugarski 2009: Ranko Bugarski, Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima, in Višejezični svet Melanije Mikeš, Novi Sad: Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije.

Кнежић-Поповић, Марковић-Бајаловић и др. 2000: Драгана Кнежић-Поповић, Дијана Марковић-Бајаловић, Горан Перчевић, Положај еничких мањина у образовању – упоредна анализа – том 2, Београд: „Службени гласник“ Институт за упоредно право.

Martinet 2009: Giovanni Martinet, Quale politica linguistica per la Valle d’Aosta? Un approfondimento sulla politica linguistica valdostana attraverso alcune notizie e comunicati stampa, in: Education et sociétés plurilingues, n: 26-juin 2009, p. 15-26.

Popović 2014: Mihailo Popović, Istorija francuskog jezika: od latinskog do

savremenog francuskog jezika, Beograd: Jasen

Puolato 2006: Daniela Puolato, Francese-italiano, italiano-patois: il bilinguismo in Valle d’Aosta fra realtà e ideologia, Bern: Peter Lang SA, Editions scientifiques internationales.

Скутнаб Кангас 1991: Тове Скутнаб Кангас, Билингвизам да или не, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Spagna 2017: Maria Immacolata Spagna, Le français en Vallée d’Aoste : état des lieux et perspectives; in Lingue e Linguaggi, n. 21, p. 207-218

Tanasković 1982: Darko Tanasković, Arapski jezik u savremenom Tunisu (diglosija i bilingvizam), Beograd: Filološki fakultet

Ferguson 1959: Charles A. Ferguson, Diglossia, in Word, n.15:2, p. 325-340, Fishman 1978: Joshua A. Fishman, Sociologija jezika, Sarajevo: Svjetlost, Zavod za udžbenike


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs