ЕСЕЈИ ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ О ПРОМЕНАМА И ЖЕНСКОЈ КОНЗЕРВАТИВНОСТИ КАО НЕ- ПРОЛАЗНОЈ ВРЕДНОСТИ

Сања Н. Ратковић

Abstract


Рад је настао као покушај да се одговори на питања како је Исидора Секулић доживела жену и њен положај у времену у коме је живела, као и у чему је видела њену будућност. У малобројним есејима који о томе говоре јавља се једна заједничка мисао. Централно место, у том погледу, заузима есеј Женина консервативност и неочекивано мишљење које је књижевница у њему изразила. Неочекиваност произилази одатле што се Исидора Секулић, као носилац новог у књижевности и у животу српске жене, уместо на позицији противника, нашла на месту бранитеља женине потребе за непроменљивошћу. Како би овај став Исидоре Секулић био разумљивији, неопходно је осврнути се на позицију коју она заузима у историји српске књижевности, а потом – у виду засебног поглавља – детаљније сагледати поменута питања.


Keywords


есеј, жена, промене, напредак, традиционално и мо- дерно

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


ВУЧКОВИЋ 1979: Вучковић, Радован. Поетика хрватског и српског експресионизма, Сарајево: Свјетлост, 1979.

ГЛУШЧЕВИЋ 2004: Глушчевић, Зоран. ,,Апологета старих и протагониста нових вредности“, у: Фрања Петриновић (ур.), Други о Исидори књ. 15. STYLOS – PRINT: Нови Сад (2004), стр. 215–221.

ДЕРЕТИЋ 2002: Деретић, Јован. Историја српске књижевности, Београд: Просвета, 2002.

КОХ 2011: Кох, Магдалена. ,,Има ли право Константин Брунер?Родни или универзални приступ стваралаштву жена у есејистици Исидоре Секулић.“ Књиженство Септембар 2011. Преузето. 10. 9. 2017.

ПЕКОВИЋ 2009: Пековић, Слободанка. Исидорини ослонци, Нови Сад: Академска књига, 2009.

ПОПОВИЋ 2009: Поповић, Радован. Исидорина бројаница, Београд: Службени гласник, 2009.

УДОВИЧКИ 1977: Удовички, Иванка. Есеј Исидоре Секулић, Београд: Институт за књижевност и уметност, 1977.

ХРИСТИЋ 2005: Христић, Јован. Изабрани есеји, Београд: Српски ПЕН центар, 2005.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs