ЗМАЈЕВА ПОЕЗИЈА ЗА ДЕЦУ И УСМЕНА ЕПСКА ПОЕЗИЈА

Тамара Грујић

Abstract


Рад се бави односом поезије за децу Јована Јовановића Змаја према усменој епској поезији, пошто Змај преузима форму, стих и образац усмене епске поезије. Анализирани су различити епски обрасци присутни у поезији за децу Јована Јовановића Змаја и пратило се њихово инкорпорирање и прилагођавање, како детету, тако и поезији српског романтизма, па и једном новом, грађанском и модерном погледу на свет. Фолклорни предложак уочава се у насловима Змајевих песама за децу, у формулативним почецима, мотивима, стилским средствима, у обликовању ликова, у елементима структуре и композиције.
Змај је на примеру песама за децу показао како усмена књижевност може да буде непресушни извор креативног и уметничког стварања за децу. Рад, такође, приказује да усмена традиција, преко Змајеве поезије за децу, живи у савременој књижевности за децу.


Keywords


Јован Јовановић Змај, усмена књижевност, усмена епска поезија, поезија за децу, пародија, мотиви, хумор, забава, дете, поучност.

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Вујчић, Никола. Српска народна књижевност за децу, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 2006.

Данојлић, Милован. „Један век дечје књижевности“ у Наивна песма, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 2004, стр. 3-38.

Јовановић, Јован Змај. „Српске народне песме“ у Проза, Одабрана дела, у редакцији Младена Лесковца, књига VIII, (приредио Божидар Ковачек), Нови Сад, Матица српска, 1969, стр. 405-411.

Карановић, Зоја. „Архајски корени српске усмене лирске поезије“ у Антологија српске лирске усмене поезије, (приредила Зоја Карановић), Нови Сад, Светови, 1996, стр. 251-309.

Караџић, Вук Стефановић. Српске народне пјесме, Књига трећа у којој су пјесме јуначке средњијех врмена, Београд, Нолит, 1969.

Караџић, Вук Стефановић. Живот и обичаји народа српског, Београд, Српска књижевна задруга, коло L, књига 340, 1957.

Клеут, Марија. Народна књижевност – фрагменти скрипти, Нови Сад, Филозофски факултет, 2006.

Кољевић, Светозар. Наш јуначки еп, Београд, Нолит, 1974.

Латковић, Видо. Народна књижевност I, Београд, Научна књига, 1982.

Лесковац, Младен. „Јован Јовановић Змај“ у Јован Јовановић Змај, Песме, (приредио Младен Лесковац), Нови Сад – Београд, Матица српска, Српска књижевна задруга, 1958, стр. 7-36.

Љуштановић, Јован. „Књижевност за децу и мит“ у Црвенкапа грицка вука. Студије и есеји о књижевности за децу, Нови Сад, ДОО Дневник – новине и часописи, Змајеве дечје игре, 2004, стр. 7-31.

Љуштановић, Јован. Брисање лава, Нови Сад, Дневник, 2009.

Марковић, Слободан Ж. „Хумор у књижевности за децу“ у Записи о књижевности за децу III, Београд, Београдска књига, 2003, стр. 138-142.

Милинчевић, Васо. „Змајево вишегласје“. Књижевност и језик, год. XXX, Београд, (1983): стр. 219-229.

Недић, Владан. О усменом песништву, (приредио Мирослав Пантић), Београд, Српска књижевна задруга, коло LXIX, књига 462, 1976.

Павловић, Миодраг. „О тумачењу Змајевих песама“, Ништитељи и свадбари, Београд, БИГЗ, 1979, стр. 143-157.

Радикић, Василије. Змајево песништво за децу, Нови Сад, Змајеве дечје игре, 2003.

Сабрана дела Јована Јовановића Змаја I-XVI, (приредио Јаша М. Продановић), Београд, Издавачко и књижарско предузеће Геца Кон, 1933-1937.

Самарџија, Снежана. Пародија у усменој књижевности, Београд, Народна књига – Алфа, 2004.

Самарџија, Снежана. Увод у усмену књижевност, Београд, Народна књига – Алфа, 2007.

Чаленић, Момир. Сео цар на кантар, Народна књижевност за децу, Београд, Научна књига, 1972.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs