ЉУБАВИ ЛАЗЕ КОСТИЋА (Између Ленке Дунђерске и Јулке Паланачке)

Жана Пејановић

Abstract


У огледу су на основу текста Дневника Лазе Костића, као и појединих његових песама (Погреб, Сахранио сам љубав дубокo у земљу, Госпођици Л(енки) Д(унђерској) у споменицу и Santa Maria della Salute), осветљене најзначајније љубави овог песника, пре свега према Ленки Дунђерској и Јулки Паланачкој. Ленкина и Јулкина појава се у великој мери поклопила са његовим идеалом о жени, са оном душевном „самониклицом“ коју је већ носио у себи. Требало је да се такве жене, у архетипском амбијенту (господства, пријатељске топлине) појаве, па да човек и песник у њима препозна идеал коме је тежио.


Keywords


српски романтизам, романтичарски дневник, љубав, Лаза Костић и Ленка Дунђерска, Лаза Костић и Јулка Паланачка, архетип, анима

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Aeppli, Ernst, San i tumačenje snova sa 500 simbola sna, Matica hrvatska, Zagreb, 1967.

Aлварез, Алфред, Ноћ, ноћни живот, ноћни језик, спавање и снови, Светови, Нови Сад, 1997.

Vinaver, Stanislav, Zanosi i prkosi Laze Kostića, Forum, Novi Sad, 1963.

Дамјанов Сава, Корени модерне српске фантастике, Матица српска, Нови Сад, 1988.

Зубац, Перо, Ленка Дунђерска, Media Invent, Тиски цвет, Нови Сад, 2009.

Јанић Ђорђе, Снови и њихови симболи у српскохрватским народним песмама, Градива, год XV, број 3/80

Caillois Roger, Moći sna 1, Grafički zavod Hrvatske, 1983.

Caillois Roger„Moći sna 2„Grafički zavod Hrvatske, 1983.

Kaшанин, Милан, Судбине и људи, Просвета, Београд 1968.

Ковачек, Божидар, Из преписке Лазе Костића, Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, књига IV, Нови Сад, 1959.

Костић, Лаза, Преписка I, Сабрана дела Лазе Костића, Матица српска, Нови Сад, 2005.

Костић, Лаза, Дневник, Ишчекивано и дочекано ( листови успомена), приређивач, превод и поговор Милан Кашанин, Народна књижевност, Алфа, Београд, 2000.

Костић, Лаза, Из мога живота, приредио и поговор написао Младен Лесковац, Нолит, Београд, 1988.

Kostić, Laza, Osnovno načelo, kritički uvod u opštu filozofiju, Kultura, Beograd, 1961.

Костић. Лаза, Плетисанке, избор и предговор Васко Попа, Просвета, Београд, 1968.

Костић. Лаза, Приповетке, о позоришту и уметности, приредио Младен Лесковац, Матица српска, Нови Сад, 1989.

Лесковац, Младен, Лаза Костић, огледи и студије, Матица српска, Нови Сад, 1991.

Лесковац, Младен, Лаза Костић, Српска књижевна задруга, Београд, 1960.

Милисављевић Петар, Живот песме Лазе Костића Santa Maria della Salute, Матица српска, Одељење за књижевност и језик, Нови Сад, 1981.

Милисављевић Петар, Триптих о Лази Костићу, Народна библиотека „Карло Бијелицки”, Сомбор, 1991.

Младеновић Живомир, Приповетке Лазе Костића, Библиотека Матице српске, Нови Сад, 1939.

Павић Милорад, Рађање нове српске књижевности, Српска књижевна задруга, Београд, 1983.

Popović Miodrag, Romantizam III, Drugo skraćeno i prerađeno izdanje, Nolit, Beograd, 1975.

Радовић Миодраг, Лаза Костић и светска књижевност, Delta Press, Београд, 1983.

Росић Татјана, Произвољност дневника, романтичарски дневник у српској књижевности, Институт за књижевност и уметност, Београд, 1994.

Савић Милан, Лаза Костић, Штампарија Јовановић и Богданов, Нови Сад, 1929.

Симоновић Радивој, Успомена на др Лазу Костића, Књижевна заједница Новог Сада, 1986.

Јеротић, Владета, Дарови наших рођака I, Психолошки огледи из домаће књижевности, Ars libri, Београд, 2002.

Nastović Ivan, Anima Laze Kostića ili Lenka Dunđerska, Prometej, Novi Sad, 2004.

Nastović, Ivan, Psihologija snova i njihovo tumačenje, Prometej, Novi Sad, 2000.

Фројд, Сигмунд, Тумачење снова I, Матица српска, Нови Сад, 1976.

Фројд, Сигмунд, Тумачење снова II, Матица српска, Нови Сад, 1976.

Časopis Polja, tematski broj san, decembar 1981, broj 274.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs