ШАЛА И САТИРА ИЛИЈЕ ОГЊАНОВИЋА АБУКАЗЕМА

Мирјана Станић

Abstract


Текст описује мотивски и тематски пет свезака „Шале и сатире“ Илије Огњановића Абуказема. Реч је о хумористичко-сатиричним текстовима које аутор објављује након осамнаестогодишњег књижевног рада. Није овде само реч о избору који треба да сакупи расуте текстове по оновременој периодици у којој је Огњановић сарађивао, („Змај“, „Жижа“, „Стармали“, „Застава“, „Јавор“), него о могућности да се имајући у виду аутопоетички текст предговора прве свеске утврди да ли је Илија Огњановић превасходно хумориста како за себе тврди, колики је удео текстова жанровски одређених као хумореске у односу на сатиричне текстове, који је тип хумора на делу и колико је ауторов избор индикативан и илустративан у односу на његов укупан књижевни рад.


Keywords


Шала, сатира, хумор, аутопоетички, анегдотска основа, наративни поступци, комичан лик, каламбур, ауторефлексија.

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Илија Огњановић Абуказем, Шала и сатира (1-5), Издање књижаре Луке Јоцића и друга, Нови Сад 1881 – 1883.

Јавор, Нови Сад, (1874-1892)

Горан Максимовић, „Комичка структура Абуказемових Шала и Веселих приповедака“, Србистика, година 1, број 2-3, Приштина, 1998.

Милан Савић, „Хумор и хумористе“, ЛМС број 188, 1886.

Милан Савић, „Др Илија Огњановић Абуказем“, Рад и именик Матице српске стр. 133- 159, 1901.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs