КОМЕДИОГРАФСКИ СМИЈЕХ МИЛАНА ЈОВАНОВИЋА МОРСКОГ

Горан Максимовић

Abstract


огледу је најприје указано на живот и књижевни рад заборављеног српског писца друге половине 19. вијека Милана Јовановића Морског (1834-1896). Иза тога је анализиран комедиографски рад овог писца, при чему је у средиште пажње постављен поступак смјехотворности. Јовановићево умјетничко обликовање комедиографског смијеха посматрано је кроз анализу елемената умјетничке структуре (тематско-мотивски склоп, комична експозиција, заплет и кулминација, расплет, обликовање комичних јунака, комичне ситуације, те средства језичке комике). На примјеру јединог комедиографског текста: Несуђени (1881), сагледана је и жанровска природа дјела, те преовладавање одлика комедије интриге. Указано је и на особинe карактеристичне за комедију нарави, која смјехотворним средствима разобличава феномен малограђанства, помодарства и однарођавања. Јовановићев комедиографски смијех је поучан и забаван, хумористички ведар и добронамјеран, и то подједнако и онда када указује на друштвене аномалије, као и на индивидуалне страсти и себичности. На крају је указано и на умјетничку вриједност текста, те на мјесто које припада Милану Јовановићу Морском у развоју српске комедије на крају 19. вијека.


Keywords


српска књижевност, комедија интриге, комедија нарави, комично, поучни смијех, забавни смијех, комичне маске, комичне ситуације, језичка средства комичног.

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Аноним 1896: Аноним. Др Милан Јовановић, српски књижевник. – In: Браник. – Год. ХII. – Број 62. – Нови Сад. – (28. V/ 9. VI) 1896. – стр. 2.

Бергсон 1920: Бергсон, Анри. О смеху. Есеј о значењу смешног. – Издање С. Б. Цвијановића. – Београд. – 147 с.

Волк 1995: Волк, Петар. Писци националног театра. – Позоришни музеј Србије. – Београд. – стр. 485-486.

Гавриловић 1896: Гавриловић, Андра. О посмртним рукописима дра Милана Јовановића. – In: Бранково коло. – Год. II. – Бр. 49. – 5. (17.) децембар 1896. – стр. 1558-1564.

Гавриловић 1898: Гавриловић, Андра. Др Милан Јовановић (1834-1896). – In: Др Милан Јовановић. – Горе доле по Напуљу. – Књ. 47. – Српска књижевна задруга. – Београд. –стр.III-LVI.

Ђорђевић и Николић 1979: Ђорђевић, Н./ Николић, М.М. Јовановић Морски, Милан. – In: Лексикон писаца Југославије. – Књ. II. – Нови Сад. – стр. 633-635.

Максимовић 2008: Максимовић, Горан. Путописна проза Милана Јовановића Морског. – In: Зборник Матице српске за књижевност и језик. – Књига LVI. – Свеска 3/2008. – Нови Сад. – стр. 623-638.

Максимовић 2008: Максимовић, Горан. Милан Јовановић Морски (Јарковац, 1834-Београд, 1896). – In: Бестселер. – Фељтон: Заборављени писци. – Год. III. – Број 55. – Београд. – стр. 4.

Пејиновић 1897: Пејиновић, Милош Н. Значај д-ра Милана Јовановића као путописца. – In: Босанска вила. – Год. ХII. – Број 13. – Сарајево. – 15. јул 1897. – стр.205-206.

Проп 1984: Проп, Владимир Јаковлевич. Проблеми комике и смеха. – Дневник-Књижевна заједица Новог Сада. – Нови Сад. – 165 с.

Савић 1898: Савић, Милан. Др Милан Јовановић. – In: Летопис Матице српске. – Књ. 194. – Св. 2. – Нови Сад. – стр. 79-91.

Тартаља 1984: Тартаља, Иво. Један заборављени мајстор српске прозе из периода раног реализма. – In: Научни састанак слависта у Вукове дане. – 13/2. – Београд. – стр.129-139.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs