МОТИВ ЉУБАВНОГ ТРОУГЛА У СРПСКОЈ НАРАТИВНОЈ ПРОЗИ 19. И ПРВЕ ДЕЦЕНИЈЕ 20. ВЕКА

Татјана Ивановић

Abstract


Овај рад прати развој мотива љубавног троугла у српској уметничкој наративној прози 19. и прве деценије 20. века, са посебним освртом на реалистичку књижевност. Реализам, који је на нашим просторима доминирао у периоду од 60-их до 90-их година 19. века, био је отворен за теме и мотиве који су обухватали све сфере човековог живота, те самим тим и за мотиве везане за етику, брак и породицу, али и љубав и еротику. Мотив љубавног троугла, непосредно повезан са овим мотивима, стога је постао један од стандардних реалистичких мотива. С друге стране, конзервативни морал и патријахална средина врше јак утицај на књижевност, те је мотив љубавног троугла у првим фазама реализма углавном само привидан или избегнут. Касније, са променом моралних ставова и друштвене климе, мења се и однос према овом мотиву и он се већ у периоду развијеног реализма остварује и као прељуба. Померање ка натурализму се наставља у периоду дезинтеграције реализма, а експанзију доживљава код појединих лирских реалиста.


Keywords


српска наративна књижевност 19. века, српска реалистичка проза, љубавни троугао

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Атанацковић, Богобој:”Два идола”. СКЗ, Београд, 1893.

Веселиновић, Ј.: „Целокупна дела“, књ. 1-9. Народна просвета. Београд, б.г.

Вукићевић, Илија. „ Целокупна дела“, књ. 1-2. Народна просвета, Београд, б.г.

Вученов, Д. : „Радоје Домановић”. Рад, Београд, 1959.

Вучковић, Радован: „Модерна српска проза”. Просвета, Београд.1990.

Глишић, М.: „Целокупна дела”, књ. 1-2. Народна просвета, Београд, б.г.

Деретић, Јован: „Кратка историја српске књижевности”. БИГЗ, Београд, 1987.

Деретић, Ј.: „Српски роман 1800-1950”. Нолит, Београд, 1981.

Домановић, Р.: „Целокупна дела“, књ.1-2. Народна просвета, Београд, б.г.

Живковић, Драгиша: „Европски оквири српске књижевности” књ. II, III. Просвета, Београд, 1970.

Иванић Душан: „Забавно-поучна периодика српског реализма: Јавор и Стражилово”, 1988.

Иванић, Д. „Српска приповијетка између романтизма и реализма”. Институт за књижевност и уметност, Београд, 1976.

Иванић, Д.: „Српски реализам”. Матица српска, Нови Сад, 1996.

Игњатовић, Јаков: „Дела”. Народно дело, 1932.

Игњатовић, Ј.: „Патница”. Mатица српска, Јединство, Нови Сад, Приштина, 1987.

Игњатовић, Ј. :”Одабрана дела”, књ.2. Матица српска, СКЗ, Нови Сад, Београд, 1959.

Игњатовић, Ј.:”Одабрана дела”, књ.1. Матица српска, СКЗ, Нови Сад, Београд, 1969.

Илић, Драгутин: „Хаџи Диша”. Нолит, Београд, 1982.

Јакшић, Ђура: „Приповетке”, књ. 1-2. Слово љубве, Београд, 1978.

Јовичић, Владимир: „Српски писци”. Просвета, Београд, 1985.

Јеремић, Љубиша: „Трагички видови старијег српског романа”. Нови Сад, 1987.

Кашанин, Милан: „Изабрани есеји”. Рад, Београд, 1977.

Комарчић, Лазар: „Два аманета”. Просвета, Београд, 1984.

Комарчић, Л.: „Један разорен ум”. Нолит, Београд, 1981.

Кочић, П.:”Целокупна дела“, књ. 1-2. Народна просвета, Београд, 1932.

Лазаревић, Лаза: „Приповетке”. Просвета. Београд.

Љубиша, Стјепан Митров: „Приповетке”. Матица српска, СКЗ, Нови Сад, Београд, 1957.

Матавуљ, Симо: „Биљешке једног писца. Бакоња фра Брне”. Матица српска, СКЗ, Нови Сад, Београд, 1969.

Матавуљ, Симо: „Приповијетке“, књ. 1. Просвјета, Загреб, 1991.

Матавуљ, С.: „Београдске приче”.Рад, Београд, 1977.

Матицки, Миодраг: „Летопис српског народа”. Институт за књижевност и уметност, Библиотка Матице српске, Београд, 1997.

Најдановић, Милорад: „Сеоска реалистичка приповетка у српској књижевности 19. века”. Завод за издавање уџбеника, Београд, 1968.

Поповић, Јован Стерија: „Целокупна дела „, књ. 5. Народна просвета, Београд, б. г.

Поповић, Миодраг: „Историја српске књижевности. Романтизам”. Београд, 1970.

Поповић, Павле: „Милован Видаковић”. Издавачко и књижарско предузеће „Геца Кон” А. Д., Београд, 1934.

Ранковић, С.: „Целокупна дела”, књ. 1-3. Народна просвета, Београд, б. г.

Сремац, Стеван : „Сабрана дела Стевана Сремца“, књ. 1-4. Просвета, Београд, 1977.

Станковић, Борисав: „Сабрана дела“, књ. 1-5. Просвета, Слово љубве, Београд, 1979.

Ћипико, И.: „Сабрана дела „, књ. 1-4. Просвета, Београд, 1951.

Ћоровић, С.: „Целокупна дела”, књ. 1-6. Народна просвета, Београд, б. г.

Флашар, Мирон: „Студије о Стерији”. СКЗ, Београд, 1988.

Шапчанин, М.: .”Целокупна дела”, књ. 1-5. Народна просвета, Београд, б.г.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs