ЗНАЧАЈ ЦИТАТА ИЗ 111. ПСАЛМА У ПРОЛОГУ КАРЕЈСКОГ ТИПИКА

Дарко Крстић

Abstract


Свети Сава не изабира за почетак Карејског Типика било који библијски цитат, већ стих (Пс. 111,10) којим жели да упути своје читаоце у
правцу у којем жели да Типик буде читан и разумеван. Пошто је Псалтир
био омиљена и најчешће читана библијска литература монахâ, и посебно
карејских подвижника, логично је да претпоставимо да Свети Сава није
намеравао да Карејски Типик буде разумеван у светлу једног библијског
стиха, изолованог од свог наративног и тематског контекста. То нарочито
важи за стих Пс. 111,10, који представља везивно ткиво „псалама близанаца”, наиме Пс. 111 и Пс. 112. Према томе, до крајњих граница често
читање Псалама од стране монаха имало је за (психолошку) последицу да
се Карејски Типик схвати у светлу свог почетка (Пс. 111,10), а тај почетак
у свом наративно-теолошкому контексту, као спона наративног и тематског јединства Пс. 111 и Пс. 112. На тај начин, Свети Сава би, као мудар педагог и психолог, упутио на интертекстуално читање Карејског
Типика од стране хиландарских монаха и карејских подвижника кроз
призму садржаја Пс. 111 и Пс. 112. Основни садржај ових паралелних
Псалама је описивање помоћи Бога Израиљу (Пс. 111) и помоћи богобојажљивог богатог човека убогима (Пс. 112). Свети Сава упућује на ове хиландарским монасима и карејским подвижницима познате библијске
примере милостивог давања потребитима као парадигму за понашање
манастирске братије према Кареји, чиме олакшава рецепцију Карејског
Типика од стране богатог манастира Хиландара.


Keywords


Свети Сава, Карејски Типик, Псалми, интертекстуалност, страх Божији, мудрост, заповести.

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


H. Gunkel, Die Psalmen, Goettingen 1926.

A. Lauha, Die Geschictsmotive in den alttestamentlichen Psalmen, Helsinki 1945.

H. W. Wolff, „Psalm 111”, у зборнику чланака G. Eichholz (ed.), Herr, tue meine Lippen auf , Emil Mueller Verlag, Wuppertal-Barmen, 1961.

H. J. Kraus, Psalmen II, Neukirchen 1961.

J. Becker, Gottesfurcht im Alten Testament, Pontifical Biblical Institute, Rome 1965.

A. Weiser, The Old Testament: Its Formation and Development, Association Press, New York 1968.

M. Dahood, Psalms 101-150, The Anchor Bible 17A, Doubleday, Garden City, New York 1970.

W. Zimmerli, „Zwillingspsalmen”, у Wort, Lied und Gottesspruch, Festschift fuer J. Ziegler, Wuerzburg 1972.

J. W. Rogerson- J. W. McKay, Psalms 101-150, The Cambridge Bible Commentary, Cambridge 1977.

G. von Rad, Wisdom in Israel, Abingdon Press, Nashville and New York 1978.

C. F. Keil-F. Delitzsch, Commentary on the Old Testament in 10 Volumes- Volume I (The Pentateuch), Eerdmans, Grand Rapids, Michigan 1988.

A. A. Anderson, Psalms (73-150), The New Century Bible Commentary, Eerdmans, Grand Rapids, Michigan/ Marshall, Morgan & Scott, London 1989.

L. C. Allen, Psalms 101-150, Word Biblical Commentary 21, Waco, Texas 1983.

Δ. Δόικου, Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη: Ειδική Εισαγωγή, Θεσσαλονίκη

J. L. Mays, „The Place of Torah-Psalms in the Psalter”, Journal of Biblical Literature 106 (1987).

Д. Богдановић, Историја старе српске књижевности, Српска књижевна

задруга, Београд 1991.ž

А. Јевтић, Свети Сава и Косовски Завет, Српска књижевна задруга, Београд 1992.

J. B. Coffman, Psalms 73-150, Abilene Christian University Press, Abilene, Texas 1992.

K. Seybold, Die Psalmen, Mohr-Siebeck, Tuebingen 1996.

Δ. Καϊμάκης, Ψάλω τω Θεώ μου: Υπόμνημα σε εκλεκτούς Ψαλμούς, SIMBO, Θεσ-σαλονίκη 1996.

W. Brueggemann, Theology of the Old Testament: Testimony, Dispute, Advocacy, Fortress Press, Minneapolis 1997.

Ι. Φούντας, „Η λειτουργική χρήση του Ιερού Ψαλτήρα”, у зборнику радова Ιε-ρουργείν το Ευαγγέλιον- Η Αγία Γραφή στην Ορθόδοξη Λατρεία, Πρακτικά Ε΄ Πανελλήνιου Λειτουργικού Συμποσίου Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων, Αθήνα 2004.

Свети Сава, Сабрана дела, Политика/ Народна књига, Београд 2005.

Љ. Јухас Георгиевска, „Књижевни рад Светог Саве”, предговор у Свети Сава, Сабрана дела, Политика/Народна књига, Београд 2005.

Нови Завет, Псалтир, Молитвеник, Издавачки Фонд Српске Православне Цркве Архиепископије Београдско-Карловачке, Београд 2008.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs