СТАРА СРПСКА ПОЕЗИЈА У ИЗБОРУ ВАСКА ПОПЕ

Ана Рочкомановић

Abstract


У раду се приказује и анализира Јутро мислено. Немањићко доба
(Зборник средњовековне српске поезије) – до средине деведесетих година
непознати, а 2008. године објављени – недовршени рукопис Васка Попе
(1922–1991) с краја шездесетих година прошлог века. Излаже се историја
рукописа (I) и приређивачки поступак (II). Указује се на песниково виђење
средњовековне поезије и немањићког доба, и сагледава се грађа зборника
у односу на дотада објављено средњовековно српско песништво (III). У
покушају осветљавања могућих „унутрашњих” и „спољашњих” узрока
песниковог одустајања од тога да коначно обликује и објави свој избор –
излаже се историја Попиног залагања да се током седме деценије прошлог
века, у догматској атмосфери послератних времена, објављује средњовековна поезија (IV). Указује се на значај грађе зборника за проучавање поезије Васка Попе и сагледава се свеукупни значај његовог објављивања (V).


Keywords


средњовековна српска поезија, зборник поезије, анатологија, Васко Попа (1922–1991)

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Antologija 1960: Antologija stare srpske književnosti (XI–XVIII veka). [Izbor, prevod i оbjašnjenja]: Đorđe Sp. Radojičić. – Beograd: Nolit. – 374 s.

Бабић 2008: Бабић, Бора. Напомена издавача. In: Јутро мислено. Немањићко доба (Зборник средњовековне српске поезије). [Приредио]: Васко Попа. – Нови Сад: Академска књига. – с. 209–211.

Јутро мислено 2008: Јутро мислено: немањићко доба: зборник средњовековне српске поезије. [Приредио]: Васко Попа. – Нови Сад: Академска књига. – 250 с.

Кашанин 1990: Кашанин, Милан. Српска књижевност у средњем веку. – [Фототипско издање из 1975.]. – Београд: Просвета. – 515 с.

Петров 2008: Петров, Александар. Васко Попа и неућутна поезија „златокрилних химнографа”. In: Јутро мислено. Немањићко доба (Зборник средњовековне српске поезије). [Приредио]: Васко Попа. – Нови Сад: Академска књига. – с. 5–66.

Спасић–Палавестра–Мрђеновић 1991: [Душан Спасић, Александар Палавестра, Душан Мрђеновић]. Родословне таблице и грбови српских династија и властеле. – Друго, знатно допуњено и проширено издање. – [Ново, проширено и допуњено издање књиге Алексе Ивића „Родословне таблице српских династија и властеле”]. – Београд: Бата. – 273 с.

Србљак 1970: Србљак: службе, канони, акатисти. Приредио: Ђорђе Трифуновић. Превео: Димитрије Богдановић. Превод редиговали: Димитрије Богдановић и Ђорђе Трифуновић. Књ. 1. – Београд: Српска књижевна задруга. – 481 с.

Србљак 1970: Србљак: службе, канони, акатисти. Приредио: Ђорђе Трифуновић. Превео: Димитрије Богдановић. Превод редиговали: Димитрије Богдановић и Ђорђе Трифуновић. Књ. 2. – Београд: Српска књижевна задруга. – 499 с.

Старо српско песништво 1988: Старо српско песништво: IX–XVIII век.

[Приредио]: Ђорђе Сп. Радојичић. – Крушевац: Багдала. – 190 с.

Суботин-Голубовић 2008: Суботин-Голубовић, Татјана. Извори. In: Јутро мислено. Немањићко доба (Зборник средњовековне српске поезије). [Приредио]: Васко Попа. – Нови Сад: Академска књига. – с. 236–237.

Суботин-Голубовић 2008: Суботин-Голубовић, Татјана. Попис песама са изворима. In: Јутро мислено. Немањићко доба (Зборник средњовековне српске поезије). [Приредио]: Васко Попа. – Нови Сад: Академска књига. – с. 219–235.

Трифуновић 1968: Трифуновић, Ђорђе. Српски средњовековни списи о кнезу Лазару и косовском боју. – Крушевац: Багдала. – 452 с.

Трифуновић 1970: Трифуновић, Ђорђе. Белешке о делима у Србљаку. In: О Србљаку. Студије. – Београд: Српска књижевна задруга. – с. 269–366.

Трифуновић 1970: Трифуновић, Ђорђе. О овом издању. In: О Србљаку. Студије. – Београд: Српска књижевна задруга. – с. 491–495.

Трифуновић 2002: Трифуновић, Ђорђе. Понешто од сећања уз старе фотографије. In: Поезија. – Год. VI, број 15 (2001). – Београд. – с. 9–28.

Трифуновић 2008: Трифуновић, Ђорђе. Белешка. In: Јутро мислено. Немањићко доба (Зборник средњовековне српске поезије). [Приредио]: Васко Попа. – Нови Сад: Академска књига. – с. 238–240.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs