ДЕЛОВАЊЕ И УТИЦАЈ СРПСКОГ СВЕШТЕНСТВА НА ПОДРУЧЈУ РУМУНСКОГ БАНАТА (1790-1801. ГОДИНЕ)

Ivan P. Birta

Abstract


Рад доноси први списак српских конзисторијалних рукописа писаних између 1790. (сигнатура 93, 94/21.06.1790.г.) и 1801. Године (сигнатура 202-203.633/14.02.1801.). Рукописи садрже наредбе које редигују и потписују српски архимандрит Бездина у румунском Банату, Максим СЕКУЛИЋ (сигнатуре 93, 94/21.06.1790, 142-143.623/08.11.1792, 143.624/04.02.1793,
145.627/05.05.1793, 144-145.626/08.05.1793, 144.625/30.07.1793, и 146-147.628/18.08.1793.), влашки секретар Темишварске епархије, Јован из
ШУБОЊЕ (147-148-149.628/15.12.1793.), српски епископ Петар ПЕТРОВИЋ (185.630/18.03.1799, 187-188.631/24.04.1799, и 195.632/11.04.1800.), конзисторијални надзорник краљевских уплата у Темишварској епархији,
Василије НИКОЛИЋ (167-168.629/31.10.1799.), Петар ЧОРЕИ/Petru CIOREI (187-188.631/ 24.04.1799.) и архимандрит манастира Гргетег, Петар Јовановић ВИДАК (202-203.633/14.02.1801.).
Рукописи сачињавају Историју тамишког Баната (Istoria Banatului Timișan) похрањени у хиљадугодишњој архиви БИРТА из Клокотића у Румунији. Свезак рукописа архивиран је под бројем 795/1781 и садржи укупно 204 странице, величине 365 х 230 мм, писане румунском, руском и српском ћирилицом.


Keywords


Архимандрит, Банат, Бездин, Видак, Гргетег, Kapaшевци, Секулић

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


АРСИЋ, Ирена, „Улога Српске правослвне цркве у оснивању и у раду Матице српске у Дубровнику“, Београд, 2010.

БИРТА, Иван, „Духовна култура Срба у румунском Банату (18. век)“ у Исходишта 3, Темишвар/Ниш, 2017, 17-32.

ЈОВАНОВИЋ, Томислав, „Досадашња пракса у издавању старих српских споменика, Стандардизација старословенског ћириличког писма и његова регистрација у Уникоду“, Зборник радова са међународног научног скупа одржаног од 15. до 17. октобра 2007. године, САНУ, Научни скупови, Књига CXXV, Одељење језика и књижевности, Књига 20, Београд 2009, 85-93.

ОРФЕЛИНЪ, Захариа, „Славенская и Валахiијская каллиграфиа“, Карловця Сремскомъ, 1778.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs