ХУМАНИСТИЧКИ ПРИНЦИП КАО ЦИЉ ДРУШТВЕНОГ АНГАЖМАНА ШЕКСПИРОВИХ ИСТОРИЈСКИХ ДРАМА

Кристина Петровић

Abstract


У раду се кроз преглед Шекспирових историјских драма (Ричард II, Хенри IV, Хенри V, Хенри VI, Ричард III, Хенри VIII) показује увек присутна дискрепанција између воље за моћ владара и ,,етички адекватног циља”, како га Гринблат назива. Циљ је да се покаже да је међу различитим читањима презентиста, новоисторичара, културних материјалиста и других, Шекспирово дело најтачније тумачити као цивилизацијску тековину која демонстрира да свако изневеравање хуманистичког принципа коначно води до човекове пропасти.


Keywords


Ангажман, Шекспир, владар, макијавелизам, хуманизам

Full Text:

PDF

References


Шекспир, Виљем. 1963. Целокупна дела Виљема Шекспира. 13. (историјске драме). Краљ Џон, Ричард Други. Београд: Култура.

Шекспир, Виљем. 1963. Целокупна дела Виљема Шекспира.14. (историјске драме). Хенри Четврти (први део), Хенри Четврти (други део). Београд: Култура.

Шекспир, Виљем. 1963. Целокупна дела Виљема Шекспира.15. (историјске драме). Хенри Пети, Ричард Трећи. Београд: Култура.

Шекспир, Виљем. 1963. Целокупна дела Виљема Шекспира.16. (историјске драме). Хенри Шести (први део), Хенри Шести (други део) Београд: Култура.

Шекспир, Виљем. 1963. Целокупна дела Виљема Шекспира.17. (историјске драме). Хенри Шести (трећи део), Хенри Осми. Београд: Култура.

Шекспир, Виљем. 2003. Магбет. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Секундарна:

Бечановић Николић. Зорица. 2007. Психоанализа и Шекспирове историјске драме у: Шекспир иза огледала (Сукоб интерпретација у рецензији Шекспирових историјских драма у двадесетом веку). Београд: Geopoetika

Богоева-Седлар. Љиљана. 2003. О промени (културолошки есеји 1992 – 2002). Ниш: Просвета

Дивињо. Жан. 1978. Социологија позоришта /колективне сенке/. Београд: БИГЗ.

Кот. Јан. 1963. Шекспир, наш савременик, Београд: СКЗ

Костић. Веселин. 1994. Стваралаштво Виљема Шекспира I, Београд: СКЗ

Костић. Милена. 2013. Сукоб политичког и личног у Шекспировим историјским драмама (докторска дисертација), доступно на: http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/5529/Disertacija3490.pdf?sequence=2&isAllowed=y 10.12.2017

Костић. Милена. ,,Дуг опроштај са величином свеколиком”: Глорификација или субверзија Тјудорског ,,златног доба”у Шекспировој историјској драми ,,Хенри VIII”, доступно на: https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2014/download/774_fabb3599f4bb5a683eac84f702802d53 10.2.2018

Gabriel Egan. The presentist threat to editions of Shakespeare, in C. DiPietro and H. Grady, eds. Shakespeare and the Urgency of Now: Criticism and Theory in the 21st Century. New York: Palgrave Macmillan, 2013, pp. 38-59, at p. 39: Доступно на: http://gabrielegan.com/publications/Egan2013n.pdf 13.2.2018

Hugh Grady and Terence Hawkes (eds), Presentist Shakespeares, London: Routledge, 2007, 5. Доступно на: http://shakespearereloaded.edu.au/introduction-presentism 10.3.2018

Hugh Grady. Terence Hawkes and Presentism.

Vol. 26, No. 3, Special Issue: Radical Shakespeare: In Memory of Terry Hawkes (2014), pp. 6-14. JOURNAL ARTICLE Critical Survey, доступно на http://www.jstor.org/stable/24712555?seq=2#page_scan_tab_contents 13.2. 2018

Stephen Greenblatt “Shakespeare and the Uses of Power”

http://www.nybooks.com/articles/2007/04/12/shakespeare-and-the-uses-of-power/ 10.12.2017
DOI: https://doi.org/10.46630/phm.11.2019.10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 PHILOLOGIA MEDIANA

  

 

 


PHILOLOGIA MEDIANA

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs