ПРОБЛЕМ КОМИЧНОГ У ТЕОРИЈИ КЊИЖЕВНОСТИ ОД АНТИКЕ ДО РЕНЕСАНСЕ

Мирјана Кртолица

Abstract


Предмет овог рада је проблем комичног у теорији књижевности од антике до ренесансе. Циљ рада је да се што систематичније представи проблем комичног, који је код теоретичара стварао врло опречна мишљења што је проузроковало немогућност његовог коначног дефинисања. Да бисмо што јасније објаснили проблем комичног у сваком од периода, позивали смо се и на савремене теоретичаре у чијим теоријама о комичном уочавамо рефлексе претходних теорија или њихове развијене тезе. Пажња је усмерена на развојни пут теорија о комичном у антици, средњем веку и ренесанси и на схватање комичног у овим периодима.


Keywords


проблем комичног, смех, смешно, комика, комедија, антика, средњи век, ренесанса

Full Text:

PDF

References


Грант, Нил. Историја позоришта. Завод за уџбенике, Београд, 2002.

Јанковић, Владета. Насмејана животиња. Књижевна заједница Новог Сада, Нови Сад, 1987.

Проп, Владимир. Проблем комике и смеха. Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Нови Сад, 2017.

Bahtin, Mihail. Stvaralaštvo Fransoa Rablea i narodna kultura srednjeg veka i renesanse. Nolit, Beograd, 1978.

Bergson, Anri. Smeh. Esej o značenju komičnog. Lopis, Beograd, 1993.

Frajnd, Marta. Dramska iluzija u engleskoj renesansnoj komediji. Institut za književnost i umetnost, Beograd, 1973.

Hobz, Tomas. Levijatan ili materija, oblik i vlast države crkvene i građanske. Gradina, Niš, 1991.

Kurcijus, Ernest Robert. Evropska književnost i latinski srednji vek. SKZ, Beograd, 1985.

Langer, Suzan. „Velike dramske forme: komični ritam“ u Moderna teorija drame. Nolit, Beograd, 1981.

Pantić, Milorad. „Predgovor“ u Poetika humanizmа i renesanse, tom I. Prosveta, Beograd, 1963.

Perišić, Igor. Uvod u teorije smeha. Službeni glasnik, Beograd, 2012.

Solar, Milivoj. Teorija književnosti. Školska knjiga, Zagreb, 1980.

Vidaković, Mihailo. Komično u filmu. Institut za film, Beograd, 1995.

Ženet, Žerar. „Da umreš od smeha“ u Figure V. Svetovi, Novi Sad, 2002.
DOI: https://doi.org/10.46630/phm.11.2019.20

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 PHILOLOGIA MEDIANA

  

 

 


PHILOLOGIA MEDIANA

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs