КОЛОНИЈАЛНИ КОНТЕКСТ И КАРАКТЕРИЗАЦИЈА У РОМАНУ НОСТРОМО

Наташа Тучев

Abstract


Рад истражује колонијални контекст као значајну компоненту у обликовању лика Емилије Гулд, који спада међу најуспелије женске портрете у опусу Џозефа Конрада. Емилија Гулд један je од стожерних ликова у Конрадовом историјском роману Ностромо, где аутор приказује како се њено виђење колонијализма мења и продубљује када се са својим мужем Чарлсом пресели из Европе у Јужну Америку. Емилија се испрва у потпуности поистовећује са Чарлсовим идеалима и његовим наводним тежњама да донесе напредак у једну земљу Трећег света. Међутим, тиме што смешта ову јунакињу у колонијални простор, Конрад јој омогућава да преиспита уврежене идеолошке ставове и ослободи се илузија о наводно племенитим циљевима империјализма које је гајила током живота у Европи. Отрежњена и разочарана, Емилија такође стиче увид у Чарлсову постепену моралну деградацију и издају сопствених алтруистичких циљева. Оквир за анализу у раду представљају постколонијалне теорије Фредрика Џејмсона, као и његови увиди о репрезентацији империјализма у делима модерниста.

 


Keywords


Џозеф Конрад, карактеризација, постколонијална теорија, империјализам, модернизам, субјект, инструментализација

Full Text:

PDF

References


Извори

КОНРАД 2000: Conrad, Joseph. Nostromo. Ware: Wordsworth Edition, 2000.

КОНРАД 1999: Конрад, Џозеф. Срце таме. Прев. З. Пауновић. Београд: Нолит, 1999.

Цитирана литература

БРАТЛИНГЕР 2005: Bratlinger, Patrick. 'Imperialism, Impressionism and the Politics of Style'. In: J. Conrad, Heart of Darkness: Norton Critical Edition, pp. 386–395. London: Norton, 2005.

ВАТ 1981: Watt, Ian. Conrad in the Nineteenth Century. Berkeley: University of California Press, 1981.

ДЕКОВЕН 1999: Dekoven, Marriane. ’Modernism and Gender’. In M. Levenson (ed.). The Cambridge Companion to Modernism, pp. 174 – 193. Cambridge: CUP, 1999.

ИГЛТОН 2005: Eagleton, Terry. Thе English Novel: An Introduction. Oxford: Blackwell Publishing, 2005.

ПИТЕРС 2006: Peters, J. G. The Cambridge Introduction to Joseph Conrad. Cambridge: CUP, 2006.

СТРОС 1987: Straus, Nina Pelikan. 'The Exclusion of the Intended from Secret Sharing in Conrad's Heart of Darkness'. Novel: A Forum on Fiction. Vol. 20, No. 2 (1987): pp. 123–137.

ФОДЕРГИЛ 2005: Fothergill, Anthony. 'Connoisseurs of Terror and the Political Aesthetics of Anarchism: Nostromo and A Set of Six '. In C. M. Kaplan, P. Mallios and A. White (eds.). Conrad in the Twenty-First Century, pp. 137–154. New York: Routledge, 2005.

ХАМПСОН 2000: Hampson, Robert. 'Introduction'. In J. Conrad. Nostromo, pp. vii – xxii. Ware: Wordsworth Editions, 2000.

ЏЕЈМСОН 1984: Džejmson, Fredrik. Političko nesvesno. Prev. Dušan Puhalo. Beograd: Rad, 1984.

ЏЕЈМСОН 2007: Jameson, Fredric. The Modernist Papers. London: Verso, 2007.
DOI: https://doi.org/10.46630/phm.11.2019.22

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 PHILOLOGIA MEDIANA

  

 

 


PHILOLOGIA MEDIANA

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs