РИЛКЕОВ И МИЉКОВИЋЕВ ОДНОС ПРЕМА МИТУ О ОРФЕЈУ

Јелена Тодоровић Васић

Abstract


У раду се бавимо трансформацијом античког мита о Орфеју у поезији Рајнера Марије Рилкеа и Бранка Миљковића. Утицај који је Рилке имао на Миљковића је очигледан и у појединачним песмама које се базирају на поменутом миту. Тежићемо приказивању сродних или истих мотива, затим различитих или сличних песничких поступака који су коришћени при трансформацији мита, као и специфичности избора дела мита као полазишта за песму. Компаративном анализом настојаћемо представити спрегу живота и смрти  посебно истичући кључни мотив силаска у Тартар, чиме се разоткривају архетипске слике у поетикама Рилкеа и Миљковића. Митска основа дискурса и архетипске слике којима се песници користе имају за циљ разоткривање процеса стварања уметничког дела и значење дела као таквог при чему се позиција митских љубавника метафорички перципира као позиција ствараоца. Циљ рада је првенствено уочавање и издвајање сличних мотива или песничких поступака, затим њихово упоређивање у спрези са познатим митом да би се коначно говорило о утицају Рилкеа и његове поетике на Бранка Миљковића.


Keywords


Р. М. Рилке, Б. Миљковић, Орфеј, Еуридика, песник, песма, мит, реч

Full Text:

PDF

References


БАУРА, Сесил Маурице. Наслеђе симболизма; Стваралачки експеримент, Београд: Нолит, 1970.

ДЕЛИЋ, Лидија. Силазак у подземље: аутопоетика Бранка Миљковића и паралела с Р. М. Рилкеом, у: Упоредна истраживања. 4, Српска књижевност између традиционалног и модерног - компаративни аспекти, ур. Бојан Јовић, Београд : Институт за књижевност и уметност 2007.

ЖИВКОВИЋ, Душан. Сегменти Миљковићеве имплицитне поетике у Балади охридским трубадурима, у: Наслеђе, бр. 1. ур. Слободан Лазаревић, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2004.

ЖИВОЈИНОВИЋ, Бранимир. Рилкеове елегије и сонети, у: Девичанске елегије Сонети посвећени Орфеју, Београд: Издавачко предузеће РАД, 1969.

ЈЕРЕМИЋ, Драган . Прсти неверног Томе: есеји о савременим југословенским писцима, Београд: Нолит, 1965.

ЈЕРОТИЋ, Владета. Путовање у оба смера, Београд: Плато, 1997.

БУДЕНБЕРГ, Елзе. Орфеј, Еуридика, Хермес, у: Уметност тумачења поезије, приредили Драган Недељковић и Миодраг Радовић, Београд: Нолит, 1979.

ПУЛЕ, Жорж. Метаморфозе круга, Нови Сад, Сремски Карловци: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 1993.

СРЕЈОВИЋ, ЦЕРМАНОВИЋ КУЗМАНОВИЋ, Драгослав, Александрина. Речник грчке и римске митологије, Београд: Српска књижевна задруга, 1987.

СТРАЈНИЋ, Никола. Предговор, у: Прејака реч, Ниш: Градина, 1992.

ШИРЕ, Едвард. Велики посвећеници, Београд: Ново дело, 1989.

ИЗВОРИ

МИЉКОВИЋ, Бранко. Прејака реч, Ниш: Градина, 1992.

РИЛКЕ, Рајнер Марије. Девичанске елегије Сонети посвећени Орфеју, Београд: Издавачко предузеће РАД, 1969.

РИЛКЕ, Рајнер Марија. Орфеј. Еуридика. Хермес. у: Уметност тумачења поезије, Београд: Нолит, 1979.

HIPERBOREA, ured. Radomir D. Mitrić, https://hiperboreja.blogspot.com/2012/03/triptihon-za-euridiku-branko-miljkovic.html, 01. 09. 2018. u 12:15, Kragujevac.
DOI: https://doi.org/10.46630/phm.11.2019.23

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 PHILOLOGIA MEDIANA

  

 

 


PHILOLOGIA MEDIANA

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs