ПРЕПОЗИЦИЈСКИ ПАСИВ КАО ЗАНЕМАРЕНА КАТЕГОРИЈА ПАСИВА

Маја Кујунџић

Abstract


У већини најучесталије кориштених савремених граматичких уџбеника и књига које се баве општим прегледима граматике енглеског језика, почевши од традиционалних па све до савремених, опис пасивне конструкције умногоме почива на опису оних примјера ове структуре који имају своје директне еквиваленте у активу. Kонструкције које својом формом и значењем подсјећају на пасив, a чија je трансформациона веза са активом сложена, или пак непостојећа, у потпуности су занемарене или им је посвећено веома мало пажње. Једна од таквих конструкција јесте и пасив препозицијских глагола чија сложена структура и њене семантичке вриједности у једнакој мјери осложњавају и процес њеног преобликовања у пасив. Циљ овог рада је да, кроз преглед релевантне литературе која се бави препозицијским пасивом укаже на неке битне одлике тих пасива, те неопходност да се уврсте у приказе пасивних конструкција у граматикама енглеског језика. Будући да се, у поређењу са већином осталих савремених граматичара, Хадлстон и Пулум баве препозицијским пасивима на свеобхватнији и систематичнији начин, њихов приказ ових конструкција ће послужити као основна инспирација за овај рад.


Keywords


пасив, актив, трансформација, препозицијски глаголи, пасив препозицијских глагола, граматика енглеског језика

Full Text:

PDF

References


БАЈБЕР, ЈОХАНСОН и др.1999: Biber, Douglas & Stig Johansson, Geoffrey Leech, Susan Conrad, Edward Finegan. Longman Grammar of Spoken and Written English. London: Longman, 1999.

БАХ 1980: Bach, Emmon W. “In Defense of Passive”, Linguistics and Philosophy 3, New York, 1980, 297-341.

ЈОВАНОВИЋ 2012: Јовановић, Владимир. Lexical and Functional Categories in English. Niš: Faculty of Philosophy, 2012.

КВЕРК, ЛИЧ и др. 1985: Quirk, Randolph & Geoffrey Leech, Sidney Greembaum. A comprehensive grammar o fthe English language, London/New York: Longman, 2012.

КИМ 2009: Kim, Yuni. “Three types of English pseudo-passives: A lexicalist perspective”, Korean Journal of Linguistics 34(1), 2009, 1–24.

РИДЛ, ШАЈНТУХ 1983: Riddle Elisabeth & Gloria Sheintuch. “A functional analysis of pseudo-passives”, Linguistics and Philosophy 6(4), 1983, 527–563.

ФИНДЛИ 2016: Findley, Jamie Y. “The Prepositional Passive in Lexical Functional Grammar”, Doug Arnold, Miriam Butt, Berthold Crysmann, Tracy Holloway King, Stefan Muller (eds.), Proceedings of the Joint 2016 Conference on Head-driven Phrase Structure Grammar and Lexical Functional Grammar, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland: CSLI Publications, 2016, 255-275. 26.05.2019.

ХАДЛСТОН, ПУЛУМ 2002: Huddleston, Rodney & George. K. Pullum. The Cambridge grammar of the English language. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2002.

ЦЕНГ 2006: Tseng, Jesse. “English prepositional passives in HPSG”, Gerhard Jäger, PaolaMonachesi, Gerald Penn & Shuly Wintner (eds.), Proceedings of the 11th Conference on Formal Grammar, Málaga, ES: CSLI Publications Online Proceedings, 2006, 147–159.

16.05.2019.

ЧОМСКИ 1965: Chomsky, Noam. Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1965.
DOI: https://doi.org/10.46630/phm.11.2019.32

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 PHILOLOGIA MEDIANA

  

 

 


PHILOLOGIA MEDIANA

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs