ЕВАЛУАЦИЈА И ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКЕ СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ ПРЕВОДА ПЕСМЕ ГРАД КОНСТАНТИНА КАВАФИЈА НА СРПСКИ ЈЕЗИК

Тамара Костић Пахноглу

Abstract


Рад има за циљ упоредну анализу три превода на српски језик песме Град еминентног грчког песника Константина Кавафија и доношење закључака о степену преводилачке слободе који се може сматрати дозвољеним и оправданим. Чињеница је да је граница између потребног и непотребног или оправданог и неоправданог врло дискутабилна кад је превођење поезије у питању. Почетна хипотеза при анализи веродостојности превода требало би да буде да су одступања од оригинала мала и да постоје на местима где су неопходна да би се очувао значењски и естетски квалитет дела које се преводи, али пракса показује да су одступања честа и на местима где за њих нема видљивог разлога. Та одступања, како ће овај рад показати, често непотребно нарушавају еуритмијски и еуфонијски квалитет оригинала. С обзиром да је Константин Кавафи најпознатији и најпревођенији новогрчки песник како у Србији, тако и у свету, а одабрана песма његова најпознатија песма, сматрали смо важним да проучимо у којој мери је српском читаоцу доступан ''прави'' Кавафи.


Keywords


Константин Кавафи, превођење поезије, преводилачка слобода, еуритмија, еуфонија

Full Text:

PDF

References


ЕКО 2011: Eko, Umberto. Kazati gotovo istu stvar. Вeograd: Paideia, 2011.

ЈОВАНОВИЋ 2015: Јовановић, Ана А. Основи теорије превођења. Београд-Загреб: FACTUM izdavaštvo, 2015.

КОНСТАНТИНОВИЋ 2010: Константиновић, Радивоје. О превођењу поезије и други огледи. Нови Сад: Адреса, 2010.

ЛЕВИ 1982: Levi, Jirži: Umjetnost prevođenja. Sarajevo: Svjetlost, 1982.

ПРЋИЋ 1997: Прћић, Т. Семантика и прагматика речи. Сремски Карловци, Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 1997.

РИСТИЋ, РАДИЋ-ДУГОЊИЋ 1999: С. Ристић, С, Радић-Дугоњић М. Реч. Смисао. Сазнање. Студија из лексичке семантике. Београд: Филолошки факултет Београдског Универзитета, 1999.

СИБИНОВИЋ 1979: Сибиновић, Миодраг. Оригинал и превод. Београд: Привредна штампа, 1979.

СИБИНОВИЋ 2009: Сибиновић, Миодраг. Нови живот оригинала. Београд: Просвета, Алтера, УНСПС, 2009.
DOI: https://doi.org/10.46630/phm.11.2019.33

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 PHILOLOGIA MEDIANA

  

 

 


PHILOLOGIA MEDIANA

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs