НЕГАТИВНИ ЈУНАК У ЖАЛОСТНИМ ПОЗОРЈИМА ЈОВАНА СТЕРИЈЕ ПОПОВИЋА

Радослав Љ. Ераковић

Abstract


У овом раду анализиран је статус негативних јунака у жалостним
позорјима Јована Стерије Поповића (1806–1856). Посебна пажња посвећена је утицају историографске грађе на драмско уобличавање судбина амбициозних узурпатора и (не)вољних краљеубица. Примарним пољем истраживања обухваћена су не само остварења од велике књижевноисторијске вредности, попут Смрти Стефана Дечанског, него и дела која су углавном опстајала на маргини досадашњих проучавања Стеријиног драмског опуса (Владислав, Скендербег, Лахан). Упоредно ишчитавањеи тумачење жалостних позорја наводи на закључак како би додатна истраживачка пажња морала бити посвећена статусу женских ликова (позитивних и негативних). Наиме, за разлику од већине српских драмских писаца у 19. веку, Стерија је веома опрезно прибегавао поступку априорне стигматизације ликова лепих и младих туђинки, односно њиховом означавању као „демонских“ узрочница пропасти не само патријархално устројене заједнице, него и целе државе.

Keywords


Јован Стерија Поповић, Јован Рајић, српска књижевност 19. века, историографија, жанр, драма, негативни јунак, узурпатор, убиство владара, идентитет

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Цитирана литература

ДАМЈАНОВ, Сава. Нова читања традиције 1-3. Београд: Службени гласник, 2012.

ИВАНИЋ, Душан. Огледи о Стерији. Београд: Друштво за српски

језик и књижевност Србије, 2007.

КАРАЏИЋ, Вук. Српске народне пјесме. Књига 2: у којој су пјесме

јуначке најстарије. Беч: Штампарија јерменскога манастира, 1845.

КОСТИЋ, Лаза. Максим Црнојевић: трагедија у пет радња. Нови

Сад: Матица српска, 1866.

ЛЕШИЋ, Јосип. Стерија драмски писац. Нови Сад: Стеријино позорје – Прометеј, 1998.

МАКСИМОВИЋ, Горан. Српске књижевне теме. Београд-Бања

Лука: Слободна књига – Романов, 2002.

НЕСТОРОВИЋ, Зорица. Класик Стерија: есеји. Београд: Друштво

за српски језик и књижевност Србије, 2011.

ПОПОВИЋ, Исидора. Књига Стеријиних рукописа: рукописна ос-

тавштина Ј. С. Поповића у Матици српској. Нови Сад: Матица српска, 2008.

РАЈИЋ, Јован. Историја разних славенских народов најпаче Болгар,

Хорватов и Сербов (I-IV). Беч: Штампарија Стефана Новаковића, 1794-1795.

СУВАЈЏИЋ, Бошко. „Драмско копиле или историјска драма: Наход

Симеон у народној песми и драми“ у: С. Томин, Љ. Пешикан-Љуштановић, Н. Половина (ур.). Зборник у част Марији Клеут. Нови Сад: Филозофски факултет у Новом Саду, 2013, стр. 251–277.

Извори

ПОПОВИЋ, Јован Стерија. Невиност или Светислав и Милева. Будим: Матица српска, 1827.

ПОПОВИЋ, Јован Стерија. Милош Обилић, јуначко позориште у пет

дејствија. Будим: Краљевска универзитетска штампарија, 1828а.

ПОПОВИЋ, Јован Стерија. Живот и витешка војевања славног

кнеза епирскога Ђорђа Кастриота Скендербега. Будим:

Краљевска универзитетска штампарија, 1828б.

ПОПОВИЋ, Јован Стерија. Владислав: жалостна игра у пет дејствија. Београд: Правителствена књигопечатња, 1843.

ПОПОВИЋ, Јован Стерија. Новија позориштна дела. Свезка I. Београд: Књигопечатња Књажества Србског, 1848.

ПОПОВИЋ, Јован Стерија. Новија позориштна дела. Свезка II. Београд: Књигопечатња Књажества Србског, 1849.

ПОПОВИЋ, Јован Стерија. Позориштна дела. Свезка III-IV. Београд: Правителствена књигопечатња, 1853.

ПОПОВИЋ, Јован Стерија. Даворје: песнословни производи и избори. 1. Нови Сад: Књигопечатња Д. Медаковића, 1854.

ПОПОВИЋ, Јован Стерија. Критике, полемике, писма. Вршац:

Књижевна општина Вршац, 2001.

ПОПОВИЋ, Јован Стерија . Жалостна позорја. Избор и поговор:

Горан Максимовић. Вршац: Књижевна општина Вршац, 2000.

ПОПОВИЋ, Јован Стерија. Жалостна позорја. Књ.2. Избор и предговор: Зорица Несторовић. Вршац: Књижевна општина Вршац, 2004.

ПОПОВИЋ, Јован Стерија. Жалостна позорја. Књ.3. Избор и предговор: Зорица Несторовић. Вршац: Књижевна општина Вршац, 2005.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

  

 

 


PHILOLOGIA MEDIANA

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs