О ИСТОРИЈСКИМ ДРАМАМА МАТИЈЕ БАНА

Ирена П. Арсић

Abstract


Драмски рад Дубровчанина Матије Бана (1818-1903) био је део његовог националног, идеолошког и политичког ангажовања.
У раду ће се у том смислу анализирати његове драме Цар Лазар или Пропаст на Косову, Кнез Никола зрињски и Маројица Кабога, са тематиком из српске,  хрватске и дубровачке историје.


Keywords


Матија Бан, историја, драма, историјска драма

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


БОГИШИЋ 1997: Bogišić, Rafo. „Zrinski i Frankopani u hrvatskoj književnosti“. Forum, 1-2: 41-66.

БОЈОВИЋ 1996: Бојовић, Злата. „Маројица Кабога Матије Бана и дубровачка историја“. Драма у српској књижевности. 1 / 25. научни састанак слависта у Вукове дане. Београд / Нови Сад: 77-86.

ВОЈНОВИЋ 1909: записци племенитог госпара Марина Маројице Кабоге.

Дубровник: Српска Дубровачка штампарија Антуна Пасарића.

ВУЧЕТИЋ 1904a: Vučetić, Antun. „Srditost Maroja Kaboge“. Srđ, 11: 503-506.

ВУЧЕТИЋ 1904b: Vučetić, Antun. „Opet Marojica Kaboga“. Srđ, 22-23: 1066-1072.

ВУЧЕТИЋ 1905: Vučetić, Antun. „Opet Marojica Kaboga“. Srđ, 7-8: 305-309.

ЕРЧИЋ 1974: Ерчић, Владимир. Историјска драма у Срба од 1736. до 1860.

Београд: Институт за књижевност и уметност, Београд 1974.

ЛУЦЕРНА 1906: Lucerna, Kamila. “U spomen Matije Bana Dubrovčanina”.

Ljetopis JAZU 21: 1-49.

ЈОВИЧЕВИЋ 1996: Јовићевић, Тања. „Косовски бој у драмама XIX века – поетичке трансформације и рецепцијска условљеност“. Драма у српској књижевности. 1 / 25. научни састанак слависта у Вукове дане. Београд / Нови Сад: 137-144.

МИЛИНЧЕВИЋ 1996: Милинчевић, Васо. „Стеријини „Ајдуци“ и „Мејрима“ М. Бана као просветитељске драме“. Драма у српској књижевности. 1 / 25. научни састанак слависта у Вукове дане. Београд / Нови Сад: 55-64.

НЕСТОРОВИЋ 2007: Несторовић, Зорица. «Матија Бан и Јован Суботић: драмски јунак у преплету мелодраме и историје“. Богови, цареви и људи. Београд: 138-150.

ПОПОВИЋ 2000: Поповић, Павле. „Матија Бан и његов књижевни рад у Дубровнику(1849-1952)“. Дубровачке студије, Сабрана дела, књ. 4. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 432-441.

ФАБРИС 1900: Fabris, Antun. „Matija Ban“. Dubrovnik kalendar za 1901: 147-154.

СКЕРЛИЋ 1967: Скерлић, Јован. Историја новије српске књижевности. Сабрана дела Јобвана Скерлића. Београд: Просвета, 203.

ФРАЈНД 1987: Фрајнд, Марта. „Политика и легенда у српској историјској драми”, Историјска драма IX века I. Београд: Нолит, 5-41.

ФРАЈНД 1996: Фрајнд, Марта. Историја у драми, драма у историји. Београд – Нови Сад: Институт за књижевност – Прометеј – Стеријино позорје

ХАЛЕР 1944: Haler, Albert. „Matija Ban“. Novija dubrovačka književnost. Zagreb: Matica hrvatska, 50-73.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs