ТРАЈАЊЕ, ДОМЕТИ, ИДЕНТИТЕТ

Александар Т. Јовановић

Abstract


Полазећи од значаја културе за идентитет и опстанак једног народа,
у раду се прегледно прати настанак и развој српске културе преко њена три основна типа: српскословенског, српсковизантијског и модерног/грађанског све до данас. Упоредо се указује на друштвене и историјске процесе.
Посебно се наглашава јединство њеног културног простора и свест коју су наши најзначајнији ствараоци имали о томе. Деловање изузетних појединаца (Светог Саве, Вука Караџића и Иве Андрића и других) сажето се сагледава у контексту општег развоја српске културе. Цитати из научних студија конкретизују уопштавајуће судове у тексту и указују на сложеност и разноврсност српске културе.


Keywords


Српска култура, српскословенска култура, српсковизантијска култура, барок, српска грађанска култура, културне институције, српски културни простор, идентитет.

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


БАТАКОВИЋ 2000: Нова историја српског народа. Група аутора, приредио Душан Т. Батаковић. Београд : Наш дом − [Lausanne] : L’Aged’Homme

ДЕРЕТИЋ 2001: Јован Деретић, Културна историја Срба. Београд : Филолошки факултет − Крагујевац : Нова светлост

ЂУРИЋ 1963: Војислав Ј. Ђурић, Сопоћани, Београд: Српска књижевна задруга, ИП „Просвета“

НЕГРИШОРАЦ 2000: Иван Негришорац „Српска култура пред изазовима новог доба“, Београд. Књижевне новине, 1-15. 12.

ОБОЛЕНСКИ 1991: Димитрије Оболенски, Шест византијских портрета, Београд: Српска књижевна задруга;

ОСТРОГОРСКИ 1983: Георгије Острогорски, Историја Византије, Београд: ИП „Просвета“

ПЕТРОВИЋ 2008: Александар Петровић, „О космичким и историјским сеобама“. У: Милутин Миланковић, Кроз васиону и векове / Кроз царство науке, Изабрана дела 4, Београд: завод за уџбенике, 7−19.

РАДОЈЧИЋ 1951: Никола Радојчић, „Предговор“. У књизи: Коста Петровић, Историја Српске православне велики гимназије карловачке, Нови Сад: Матица српске

РАДОЈЧИЋ 1966: Светозар Радојчић, Старо српско сликарство, Београд:Нолит;

ЋИРКОВИЋ 2004: Сима М. Ћирковић, Срби међу европским народима, Београд: Equilibrium


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs