Author Details

Božić, Snežana, Serbia

  • No 1 (2009): PHILOLOGIA MEDIANA 1 (2009) - Прикази
    ТЕХНИКА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА - УСПЕШАН UPDATE (Марија Клеут, Научно дело од истраживања до штампе: техника научноистраживачког рада, Академска књига, Нови Сад, 2008)
    Abstract  PDF