Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 9 (2017): PHILOLOGIA MEDIANA 9 (2017) НОВА САГЛЕДАВАЊА ФРАНЦУСКО-СРПСКИХ ЈЕЗИЧКИХ РЕЛАЦИЈА Abstract   PDF (Cрпски)
Иван Н. Јовановић
 
No 3 (2011): PHILOLOGIA MEDIANA 3 (2011) НОВА ТУМАЧЕЊА ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА Abstract   PDF
Ненад Николић
 
No 9 (2017): PHILOLOGIA MEDIANA 9 (2017) НОВА ЧИТАЊА СТВАРАЛАШТВА АЛЕКСЕ ШАНТИЋА Abstract   PDF (Cрпски)
Немања Д. Јовановић
 
No 8 (2016): PHILOLOGIA MEDIANA 8 (2016) НОВЕ ЈЕЛЕНЕ ДИМИТРИЈЕВИЋ – ЈЕДАН ПОЧЕТАК И ТРИ КРАЈА (ПРИМЕНА НАРАТОЛОШКЕ ТЕОРИЈЕ ОКВИРА) Abstract   PDF (Cрпски)
Јелена В. Вуловић
 
No 1 (2009): PHILOLOGIA MEDIANA 1 (2009) НОВО РУХО СТАРИХ СРПСКИХ ПЕСНИКА (Јован Делић, О поезији и поетици српске модерне, ЗУНС, Београд 2008) Abstract   PDF
Jelena V. Jovanović
 
No 3 (2011): PHILOLOGIA MEDIANA 3 (2011) НОВО ЧИТАЊЕ МИЛЕТЕ ЈАКШИЋА Abstract   PDF (Cрпски)
Светлана Милашиновић
 
No 10 (2018): PHILOLOGIA MEDIANA 10 (2018) НУЛТА ИМЕНИЦА У ПОЛОЖАЈУ АРГУМЕНТА НА ПРИМЕРУ САВРЕМЕНОГ ИТАЛИЈАНСКОГ ЈЕЗИКА Abstract   PDF (Cрпски)
Александра Р. Блатешић
 
No 5 (2013): PHILOLOGIA MEDIANA 5 (2013) Национална књижевност данас Abstract   PDF (Cрпски)
Ненад В. Николић
 
No 8 (2016): PHILOLOGIA MEDIANA 8 (2016) О ЈЕЗИКУ НУШИЋЕВЕ ДЕВЕТСТОПЕТНАЕСТЕ Abstract   PDF (Cрпски)
Надежда Д. Јовић
 
No 5 (2013): PHILOLOGIA MEDIANA 5 (2013) О АКТУЕЛНИМ ПИТАЊИМА У НАСТАВИ КЊИЖЕВНОСТИ И СРПСКОГ ЈЕЗИКА (Зона Мркаљ, На часовима српског језика и књижевности, Завод за уџбенике, Београд, 2011) Abstract   PDF (Cрпски)
Снежана В. Божић
 
No 10 (2018): PHILOLOGIA MEDIANA 10 (2018) О ДРУГИМ ПРОСТОРИМА У РОМАНУ ЧАРОБНИ БРЕГ ТОМАСА МАНА Abstract   PDF (Cрпски)
Емилија П. Манчић
 
No 8 (2016): PHILOLOGIA MEDIANA 8 (2016) О ИЗВОРИМА УЖИВЉАВАЊА У МИМЕТИЧКА ДЕЛА (Парадокс фикције: огледи из савремене аналитичке естетике, приредила и превела са енглеског Александра Костић, Федон, Београд, 2013, 364 стр.) Abstract   PDF (Cрпски)
Милица Г. Перић
 
No 7 (2015): PHILOLOGIA MEDIANA 7 (2015) О ИЗРАЗУ „НЕКИ ДАН“ И БЛИСКОЗНАЧНИМ СИНТАГМАМА Abstract   PDF (Cрпски)
Милош M. Ковачевић
 
No 10 (2018): PHILOLOGIA MEDIANA 10 (2018) О ИСТОРИЈСКИМ ДРАМАМА МАТИЈЕ БАНА Abstract   PDF (Cрпски)
Ирена П. Арсић
 
No 3 (2011): PHILOLOGIA MEDIANA 3 (2011) О КЊИЖЕВНИМ РАЗГОВОРИМА БРАНИМИРА ЋОСИЋА Abstract   PDF
Мирјана Лукић
 
No 2 (2010): PHILOLOGIA MEDIANA 2 (2010) О КЊИЖЕВНОМ РАДУ ЈОАНИКИЈА ПАМУЧИНЕ Abstract   PDF
Горан Максимовић
 
No 2 (2010): PHILOLOGIA MEDIANA 2 (2010) О ОСЛОНЦИМА ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ Abstract   PDF
Биљана Мичић
 
No 5 (2013): PHILOLOGIA MEDIANA 5 (2013) О ПОЛИЦИЈСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ – ПРИЛОЗИ ИЗ ЧАСОПИСА ПОЛИЦИЈСКИ ГЛАСНИК (1901 – 1904) Abstract   PDF (Cрпски)
Јелена В. Јовановић
 
No 2 (2010): PHILOLOGIA MEDIANA 2 (2010) О ПРИРОДНОЈ СМРТИ ЈЕДНОГ МОТИВА Abstract   PDF
Татјана Ивановић
 
No 6 (2014): PHILOLOGIA MEDIANA 6 (2014) О САБРАНИМ ДЈЕЛИМА ПЕРА СЛИЈЕПЧЕВИЋА (Сабрана дјела Пера Слијепчевића / уредници Радован Вучковић и Стево Ћосовић, Академија наука и умјетности Републике Српске, Свет књиге, Бања Лука–Београд, 2013) Abstract   PDF (Cрпски)
Весна Б. Мићић
 
No 2 (2010): PHILOLOGIA MEDIANA 2 (2010) О СЕМАНТИЧКО-ПРАГМАТИЧКИМ АСПЕКТИМА ШАЛЕ Abstract   PDF
Бранимир Станковић
 
No 8 (2016): PHILOLOGIA MEDIANA 8 (2016) О ХИПЕРТЕКСТУ И НАРАТИВУ Abstract   PDF (Cрпски)
Снежана В. Божић
 
No 3 (2011): PHILOLOGIA MEDIANA 3 (2011) О ЧУЛНИМ ФЕНОМЕНИМА У ПОЕЗИЈИ Abstract   PDF
Биљана Мичић
 
No 4 (2012): PHILOLOGIA MEDIANA 4 (2012) О причању и превођењу смисла Драган Жунић: Причање смисла, Алтера, Београд 2010. Abstract   PDF (Cрпски)
Биљана Мичић
 
No 6 (2014): PHILOLOGIA MEDIANA 6 (2014) ОБНОВА СРПСКЕ ФИЛОЛОШКЕ ТРАДИЦИЈЕ Abstract   PDF (Cрпски)
Душко В. Певуља
 
226 - 250 of 482 Items << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>