Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 7 (2015): PHILOLOGIA MEDIANA 7 (2015) ПИТАЊА АЛТЕРИТЕТА У РОМАНИМА СЛОБОДАНА СЕЛЕНИЋА Abstract   PDF (Cрпски)
Данијела С. Вујисић
 
No 2 (2010): PHILOLOGIA MEDIANA 2 (2010) ПЛЕТЕНИЈЕ ЕРОС ЂОРЂА МАРКОВИЋА КОДЕРА Abstract
Весна Малбашки-Пуповац
 
No 2 (2010): PHILOLOGIA MEDIANA 2 (2010) ПЛЕТЕНИЈЕ ЕРОС ЂОРЂА МАРКОВИЋА КОДЕРА Abstract   PDF
Весна Малбашки-Пуповац
 
No 4 (2012): PHILOLOGIA MEDIANA 4 (2012) ПО­ЛИ­ТИ­КА, ­ПО­Е­ТИ­КА ­И ­ЕТИ­КА У ­ГУН­ДУ­ЛИ­ЋЕ­ВОЈ­ ДУ­БРАВ­КИ Abstract   PDF (Cрпски)
Биљана Ћирић
 
No 4 (2012): PHILOLOGIA MEDIANA 4 (2012) ПО­ЛИ­ТИ­КА, ПО­Е­ТИ­КА И ЕТИ­КА У ГУН­ДУ­ЛИ­ЋЕ­ВОЈ ДУ­БРАВ­КИ Abstract   PDF (Cрпски)
Биљана Ћирић
 
No 3 (2011): PHILOLOGIA MEDIANA 3 (2011) ПОВЕСТ, ПОСТМОДЕРНИЗАМ, ПРИПОВЕДАЊЕ Abstract   PDF
Александра Ристић
 
No 10 (2018): PHILOLOGIA MEDIANA 10 (2018) ПОВОДОМ СТО СЕДАМДЕСЕТ ГОДИНА ОД РОЂЕЊА СРПСКОГ ГОГОЉА Abstract   PDF (Cрпски)
Милица М. Алексић
 
No 5 (2013): PHILOLOGIA MEDIANA 5 (2013) ПОВРАТАК МИЛАНА САВИЋА (Миливој Ненин, Савић Милан, Издавачки центар Филозофског факултета у Нишу, Ниш, 2011) Abstract   PDF (Cрпски)
Марјана Д. Ћосовић
 
No 3 (2011): PHILOLOGIA MEDIANA 3 (2011) ПОДНОЖЈЕ ЛУДИЛА: „ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ“ СИМЕ МАТАВУЉА Abstract   PDF
Горан Миленковић
 
No 1 (2009): PHILOLOGIA MEDIANA 1 (2009) ПОДРАЗУМЕВАНИ ПИСАЦ У СКАЗУ ДРАГОСЛАВА МИХАИЛОВИЋА Abstract   PDF (Cрпски)
Јелена Јовановић
 
No 2 (2010): PHILOLOGIA MEDIANA 2 (2010) ПОЕЗИЈА МИЛАНА ЋУРЧИНА: ИЗМЕЂУ ОСПОРАВАЊА И ПРИЗНАВАЊА Abstract   PDF
Софија Божић
 
No 9 (2017): PHILOLOGIA MEDIANA 9 (2017) ПОЕТИКА АЛГОРИТМА МАРСЕЛА БАЈЕРА Abstract   PDF (Cрпски)
Јан З. Красни
 
No 6 (2014): PHILOLOGIA MEDIANA 6 (2014) ПОЕТИКА ПЛАЧА У ДАНИЛОВОМ ЗБОРНИКУ Abstract   PDF (Cрпски)
Јелена С. Младеновић
 
No 2 (2010): PHILOLOGIA MEDIANA 2 (2010) ПОЕТИКА ЧАРЛСА ОЛСОНА: КА НОВОМ ПОЕТСКОМ ДИСКУРСУ Abstract   PDF
Дубравка Поповић Срдановић
 
No 6 (2014): PHILOLOGIA MEDIANA 6 (2014) ПОЕТИЧКА ПРОЖИМАЊА У СРПСКОЈ ПРОЗИ ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА (Марко Недић, Између реализма и постмодерне, Завод за уџбенике, Београд, 2012) Abstract   PDF (Cрпски)
Весна Љ. Анђелковић
 
No 1 (2009): PHILOLOGIA MEDIANA 1 (2009) ПОНАВЉАЊЕ ПАТРИСТИЧКИХ ЦИТАТА У СРПСКОЈ ЦРКВЕНОЈ КЊИЖЕВНОСТИ Abstract   PDF (Cрпски)
Драгиша Бојовић
 
No 4 (2012): PHILOLOGIA MEDIANA 4 (2012) ПОНОВНО ЧИТАЊЕ СУНДЕЧИЋЕВОГ ДЈЕЛА Јован Сундечић, свештеник, пјесник, дипломата, зборник радова и избор из поезије, приредио Душко Певуља, Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, Бања Лука, 2009. Abstract   PDF (Cрпски)
Горан М. Максимовић
 
No 4 (2012): PHILOLOGIA MEDIANA 4 (2012) ПОНОВНО ЧИТАЊЕ СУНДЕЧИЋЕВОГ ДЈЕЛА Јован Сундечић, свештеник, пјесник, дипломата, зборник радова и избор из поезије, приредио Душко Певуља, Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, Бања Лука, 2009. Abstract   PDF (Cрпски)
Горан М. Максимовић
 
No 5 (2013): PHILOLOGIA MEDIANA 5 (2013) ПОРОДИЧНИ ЈУНАК У РОМАНУ ДОБРИЦЕ ЋОСИЋА Abstract   PDF (Cрпски)
Милијана М. Гајић
 
No 9 (2017): PHILOLOGIA MEDIANA 9 (2017) ПОСТКЛАСИЧНА НАРАТОЛОШКА ПРОЈЕКЦИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ Abstract   PDF (Cрпски)
Горан М. Максимовић
 
No 6 (2014): PHILOLOGIA MEDIANA 6 (2014) ПОСТКОЛОНИЈАЛИЗАМ ОДОЗДО (Роберт Јанг, Постколонијализам, сасвим кратак увод, превод Иване Буљ и Игора Јавора, Службени гласник, Београд, 2013) Abstract   PDF (Cрпски)
Мирјана Д. Бојанић­Ћирковић
 
No 7 (2015): PHILOLOGIA MEDIANA 7 (2015) ПОСТУПАК АДАПТАЦИЈЕ У ПРЕВОЂЕЊУ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ НА ПРИМЕРУ РУСКИХ ПРЕВОДА АЛИСЕ У ЗЕМЉИ ЧУДА ЛУИСА КЕРОЛА Abstract   PDF (Cрпски)
Велимир М. Илић
 
No 5 (2013): PHILOLOGIA MEDIANA 5 (2013) ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНОСТ И ЛИРСКО ВЕРУЈЕМ У ПОЕЗИЈИ ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ Abstract   PDF (Cрпски)
Саша Д. Шмуља
 
No 9 (2017): PHILOLOGIA MEDIANA 9 (2017) ПРАГМАТИЧКИ ЕфЕКТИ СТРУКТУРИСАЊА ИНфОРМАЦИЈА У НАСЛОВИМА НОВИНСКИХ ЧЛАНАКА Abstract   PDF (Cрпски)
Милица М. Радуловић
 
No 6 (2014): PHILOLOGIA MEDIANA 6 (2014) ПРЕВОЂЕЊЕ ГЛАГОЛА TO GO СА ЕНГЛЕСКОГ НА СРПСКИ ЈЕЗИК КРОЗ ПРИЗМУ КОГНИТИВНЕ СЕМАНТИКЕ Abstract   PDF (Cрпски)
Душан М. Стаменковић
 
276 - 300 of 482 Items << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>