Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 10 (2018): PHILOLOGIA MEDIANA 10 (2018) (ПРЕД)РЕВОЛУЦИОНАРНИ ДУХ У ДИДРООВОЈ ЕНЦИКЛОПЕДИЈИ Abstract   PDF (Cрпски)
Милан Н. Јањић
 
No 8 (2016): PHILOLOGIA MEDIANA 8 (2016) ПРЕЛОМНО ВРЕМЕ АНТОНА ДОНЧЕВА У КОНТЕКСТУ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ Abstract   PDF (Cрпски)
Саша Д. Шмуља, Горан В. Дакић
 
No 3 (2011): PHILOLOGIA MEDIANA 3 (2011) ПРЕПОДОБНИ МЛАДЕН И ЈОВ(АНКА) Abstract   PDF (Cрпски)
Марија Станчић
 
No 4 (2012): PHILOLOGIA MEDIANA 4 (2012) ПРИЛОГ НАРАТОЛОГИЈИ Džerald Prins, Naratološki rečnik, Službeni glasnik, Beograd, 2011. Abstract   PDF (Cрпски)
Јелена В. Јовановић
 
No 4 (2012): PHILOLOGIA MEDIANA 4 (2012) ПРИЛОГ НАРАТОЛОГИЈИ Džerald Prins, Naratološki rečnik, Službeni glasnik, Beograd, 2011. Abstract   PDF (Cрпски)
Јелена В. Јовановић
 
No 8 (2016): PHILOLOGIA MEDIANA 8 (2016) ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ ЖИВОТА И РАДА СТЕФАНА ЖИВКОВИЋА ТЕЛЕМАКА Abstract   PDF (Cрпски)
Ирена Р. Цветковић Теофиловић
 
No 10 (2018): PHILOLOGIA MEDIANA 10 (2018) ПРИЛОГ ТЕОРИЈСКОМ ПРОМИШЉАЊУ ЕСЕЈА Abstract   PDF (Cрпски)
Мирјана М. Бечејски
 
No 6 (2014): PHILOLOGIA MEDIANA 6 (2014) ПРИМЕНА ИНТЕРНЕТА У НАСТАВИ КЊИЖЕВНОСТИ ˗ СТАВОВИ И ПОСТУПАЊА НАСТАВНИКА Abstract   PDF (Cрпски)
Снежана В. Божић
 
No 3 (2011): PHILOLOGIA MEDIANA 3 (2011) ПРИПОВЕДАЧ КАО ЗАТОЧЕНИК (Особине казивача у роману Петријин венац Драгослава Михаиловића) Abstract   PDF
Јелена Јовановић
 
No 9 (2017): PHILOLOGIA MEDIANA 9 (2017) ПРИПОВЕДНИ СВЕТОВИ МАРГАРЕТ ЕТВУД Abstract   PDF (Cрпски)
Милена З. Николић
 
No 7 (2015): PHILOLOGIA MEDIANA 7 (2015) ПРИЧА ИЗ ЖИВОТА (Ка одређењу једне прозне врсте) Abstract   PDF (Cрпски)
Душан M. Иванић
 
No 8 (2016): PHILOLOGIA MEDIANA 8 (2016) ПРОБЛЕМ ДОГАЂАЈНОСТИ У НАРАТИВУ Abstract   PDF (Cрпски)
Мирјана Д. Бојанић Ћирковић
 
No 7 (2015): PHILOLOGIA MEDIANA 7 (2015) ПРОБЛЕМ ЕВРОПЕИЗАЦИЈЕ У РОМАНИМА СВЕТ КОЈИ НЕСТАЈЕ ЧИНУЕ АЧЕБЕА И ПРИЧА МОГ СИНА НАДИН ГОРДИМЕР Abstract   PDF (Cрпски)
Мирјана Д. Бојанић Ћирковић
 
No 6 (2014): PHILOLOGIA MEDIANA 6 (2014) ПРОЗНИ МИСТИЦИЗАМ ЈЕЛЕ СПИРИДОНОВИЋ САВИЋ Abstract   PDF (Cрпски)
Јована М. Реба
 
No 9 (2017): PHILOLOGIA MEDIANA 9 (2017) ПСАЛАМ 55 КАО КРИТЕРИЈУМ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОДНОСА ИЗМЕЂУ СВЕТОГ САВЕ И СТУДЕНИЧКОГ ИГУМАНА СПИРИДОНА Abstract   PDF (Cрпски)
Дарко Ј. Крстић
 
No 9 (2017): PHILOLOGIA MEDIANA 9 (2017) ПУТЕВИМА ФРАНКОФИЛИЈЕ И ФРАНКОФОНИЈЕ Abstract   PDF (Cрпски)
Владимир З. Ђурић
 
No 8 (2016): PHILOLOGIA MEDIANA 8 (2016) ПУТОВАЊЕ ПО СРБИЈИ КРОЗ ПОГЛЕД СЛОВЕНАЧКОГ ПИСЦА АНТОНА АШКЕРЦА (1856‒1912) (Лингвистички аспекти имаголошке интерпретације) Abstract   PDF (Cрпски)
Најда Иванова
 
No 4 (2012): PHILOLOGIA MEDIANA 4 (2012) По­е­зи­ја се­ман­тич­ког ци­ни­зма: „No­trelaplaj­katoj(МАЈА ПА­ЛА НА ПОД)“ Са­ше Јо­ва­но­ви­ћа и Са­ше Д. Ло­ви­ћа Abstract   PDF (Cрпски)
Горан Миленковић
 
No 4 (2012): PHILOLOGIA MEDIANA 4 (2012) По­зи­ти­ви­зам и ин­тер­пре­та­ци­ја у АЛМАНАСИМА ВУКОВОГ ДОБА ЈОВАНА ДЕРЕТИЋА Abstract   PDF (Cрпски)
Ненад Николић
 
No 4 (2012): PHILOLOGIA MEDIANA 4 (2012) Портрет Лазе Костића, панорама једне епохе Радивој Стоканов, Траговима Лазе Костића, Алтера, Београд 2011. Abstract   PDF (Cрпски)
Владимир Мичић
 
No 4 (2012): PHILOLOGIA MEDIANA 4 (2012) Проучавање језичке структуре циклуса „Утва златокрила“ Недељко Богдановић: Реч и песма: Утва златокрила Бранка Миљковића, Издавачки центар Филозофског факултета у Нишу, Ниш 2011. Abstract   PDF (Cрпски)
Ливија Екмечић
 
No 2 (2010): PHILOLOGIA MEDIANA 2 (2010) РАЂАЊЕ СЛАВИСТИКЕ И ПОСЛЕДИЦЕ Abstract   PDF
Петар Милосављевић
 
No 6 (2014): PHILOLOGIA MEDIANA 6 (2014) РАД НА КРАТКОЈ ПРИЧИ У ЦИЉУ РАЗВИЈАЊА ИНТЕРКУЛТУРАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ У НАСТАВИ СТРАНОГ ЈЕЗИКА Abstract   PDF (Cрпски)
Весна Д. Симовић
 
No 10 (2018): PHILOLOGIA MEDIANA 10 (2018) РАД НОВОПАЗАРСКЕ ГИМНАЗИЈЕ У ПЕРИОДУ ОД 1913. ДО 1922. ГОДИНЕ Abstract   PDF (Cрпски)
Нина В. Аксић
 
No 2 (2010): PHILOLOGIA MEDIANA 2 (2010) РАД ТИХОМИРА Р. ЂОРЂЕВИЋА НА ПОКРЕТАЊУ ЧАСОПИСА КАРАЏИЋ Abstract   PDF
Данијела Поповић
 
301 - 325 of 482 Items << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>