Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 9 (2017): PHILOLOGIA MEDIANA 9 (2017) АДРЕСАТ У ЛИРСКОЈ ПОЕЗИЈИ Abstract   PDF (Cрпски)
Немања Д. Јовановић
 
No 10 (2018): PHILOLOGIA MEDIANA 10 (2018) АКУСТИЧКИ ОПИС НАГЛАСКА У ГОВОРИМА ТИМОЧКО-ЛУЖНИЧКОГ ДИЈАЛЕКТА Abstract   PDF (Cрпски)
Александра Р. Лончар Раичевић, Нина Љ. Судимац
 
No 5 (2013): PHILOLOGIA MEDIANA 5 (2013) АМБИГВИТЕТ У ГЕНЕРАТИВНОЈ СИНТАКСИ И ФОРМАЛНОЈ СЕМАНТИЦИ Abstract   PDF (Cрпски)
Ивана З. Митић
 
No 7 (2015): PHILOLOGIA MEDIANA 7 (2015) АНАЛИЗА ДИЈАЛЕКАТСКОГА ТЕКСТА (На примеру говoра Скопске Црне Горе) Abstract   PDF (Cрпски)
Станислав Р. Станковић, Жарко С. Бошњаковић
 
No 3 (2011): PHILOLOGIA MEDIANA 3 (2011) АНАЛИЗА ПЕСНИЧКЕ ХЕРМЕТИЧНОСТИ Abstract   PDF
Стојан Ђорђић
 
No 9 (2017): PHILOLOGIA MEDIANA 9 (2017) АНДРИЋ У НИШУ Abstract   PDF (Cрпски)
Зоран Б. Живковић
 
No 1 (2009): PHILOLOGIA MEDIANA 1 (2009) АНТУН ФАБРИС (1864-1904 ) - КЊИЖЕВНИ ИСТОРИЧАР, ПУБЛИЦИСТА, АНГАЖОВАНИ ИНТЕЛЕКТУАЛАЦ Abstract   PDF (Cрпски)
Ирена Арсић
 
No 8 (2016): PHILOLOGIA MEDIANA 8 (2016) АРБАНАШКИ ПОКРЕТ У СТАРОЈ СРБИЈИ И МЛАДОТУРСКА РЕВОЛУЦИЈА 1908. ГОДИНЕ У МЕМОАРИМА СТОЈАНА ЗАФИРОВИЋА Abstract   PDF (Cрпски)
Дејан Д. Антић
 
No 9 (2017): PHILOLOGIA MEDIANA 9 (2017) АТРИБУТИВНО-АДВЕРБИАЛЬНАЯ фУНКЦИЯ ДРЕВНЕРУССКИХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ПРИЧАСТИЙ Abstract   PDF (Cрпски)
Вишња Б. Вишњевац
 
No 8 (2016): PHILOLOGIA MEDIANA 8 (2016) АУТОБИОГРАФСКО, ДНЕВНИЧКО И МЕМОАРСКО КАЗИВАЊЕ СИМЕОНА ЖИКИЋА Abstract   PDF (Cрпски)
Горан М. Максимовић
 
No 7 (2015): PHILOLOGIA MEDIANA 7 (2015) АУТОПОЕТИЧКЕ НАЗНАКЕ ПЕТРА ПАЈИЋА Abstract   PDF (Cрпски)
Снежана С. Башчаревић
 
No 10 (2018): PHILOLOGIA MEDIANA 10 (2018) БАКОЊА ФРА БРНЕ И СРПСКИ НАЦИОНАЛИЗАМ: ИДЕОЛОШКА АКТУЕЛИЗАЦИЈА И КОНТЕКСТУАЛИЗАЦИЈА МАТАВУЉЕВОГ РОМАНА Abstract   PDF (Cрпски)
Борис Д. Булатовић
 
No 6 (2014): PHILOLOGIA MEDIANA 6 (2014) БАЛАДЕ И РОМАНСЕ МИЛОРАДА Ј. МИТРОВИЋА Abstract   PDF (Cрпски)
Мирјана М. Лукић
 
No 8 (2016): PHILOLOGIA MEDIANA 8 (2016) БЕСПУЋА И ПУТЕВИ НОВЕ КОМПАРАТИВИСТИКЕ (Адријана Марчетић, О новој компаратистици, Београд, Службени гласник, 2015) Abstract   PDF (Cрпски)
Дејан Д. Милутиновић
 
No 8 (2016): PHILOLOGIA MEDIANA 8 (2016) БИЉКЕ У НАРОДНОЈ КУЛТУРИ СРБА (Биље у традиционалној култури Срба: приручник фолклорне ботанике. Зоја Карановић, Јасмина Јокић, ур., Нови Сад: Филозофски факултет – 2013, 286 стр.) Abstract   PDF (Cрпски)
Кристина Р. Митић
 
No 3 (2011): PHILOLOGIA MEDIANA 3 (2011) БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА О ТИХОМИРУ Р. ЂОРЂЕВИЋУ Abstract   PDF (Cрпски)
Данијела Поповић
 
No 3 (2011): PHILOLOGIA MEDIANA 3 (2011) БОГАТСТВО СКРИВЕНИХ ТОКОВА ЛИТЕРАТУРЕ Abstract   PDF
Татјана Ивановић
 
No 3 (2011): PHILOLOGIA MEDIANA 3 (2011) БОЖИЌНА ТРИЛОГИЈА Abstract   PDF
Ѓоко Здравески
 
No 8 (2016): PHILOLOGIA MEDIANA 8 (2016) БОЖИДАР КОВАЧЕВИЋ И ИСТОРИЈА Abstract   PDF (Cрпски)
Софија Д. Божић
 
No 6 (2014): PHILOLOGIA MEDIANA 6 (2014) БОРИСАВ СТАНКОВИЋ, ПИСАЦ НОВОГ ДОБА (Снежана Милосављевић Милић, Отпори и прекорачења (Поетика приповедања Боре Станковића), Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2013) Abstract   PDF (Cрпски)
Милена М. Станковић
 
No 8 (2016): PHILOLOGIA MEDIANA 8 (2016) БРАЧНА ТЕМАТИКА У СТВАРАЛАШТВУ ЈОВАНА СТЕРИЈЕ ПОПОВИЋА Abstract
Невена Б. Станисављевић
 
No 4 (2012): PHILOLOGIA MEDIANA 4 (2012) БРОЈНОСТ И БОГАТСТВО САДРЖАЈА ИЗ ИСТОРИЈЕ ДУБРОВНИКА Ирена Арсић, Дубровчани и нашјенци: из старога Дубровника, Ниш: Филозофски факултет, 2011, 249 стр. Abstract   PDF (Cрпски)
Софија Д. Божић
 
No 5 (2013): PHILOLOGIA MEDIANA 5 (2013) ВЈЕРОДОСТОЈНА УСМЕНОСТ (Валентина Питулић, Усменост и веродостојност, Филозофски факултет Ниш Филозофски факултет у Косовској Митровици, Ниш, 2012) Abstract   PDF (Cрпски)
Саша Д. Кнежевић
 
No 1 (2009): PHILOLOGIA MEDIANA 1 (2009) ВА ЖАН ДО ПРИ НОС ПРО У ЧА ВА ЊУ СРП СКЕ КЊИ ЖЕВ НО СТИ ДВА ДЕ СЕ ТОГ ВЕ КА (Миливој Ненин, Светислав Стефановић – претеча модернизма, Академска књига, Нови Сад 2007; 284 стр.) Abstract   PDF
Biljana Mičić
 
No 4 (2012): PHILOLOGIA MEDIANA 4 (2012) ВАЖАН ИЗВОР ЗА БУДУЋА ИСТРАЖИВАЊА ГРАДИНА 1900–1901, Фототипско издање (приредио Зоран Пешић Сигма; поговори: Сава Пенчић, Јован Пејчић), Нишки културни центар, Ниш 2011. Abstract   PDF (Cрпски)
Александра Ристић
 
51 - 75 of 482 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>