Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 8 (2016): PHILOLOGIA MEDIANA 8 (2016) ВЕРБАЛНА КОМИКА У КОМЕДИЈИ ПУТ ОКО СВЕТА БРАНИСЛАВА НУШИЋА Abstract   PDF (Cрпски)
Оливера С. Марковић
 
No 5 (2013): PHILOLOGIA MEDIANA 5 (2013) ВЕШТИНА СТВАРАЊА (Стојан Ђорђић, Креативно писање, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2012) Abstract   PDF (Cрпски)
Милена А. Мишић
 
No 6 (2014): PHILOLOGIA MEDIANA 6 (2014) ВИРТУЕЛНА ПРЕТПРИПОВЕСТ И ФЕНОМЕН УРАЊАЊА Abstract   PDF (Cрпски)
Снежана М. Милосављевић Милић
 
No 6 (2014): PHILOLOGIA MEDIANA 6 (2014) ВИШЊИЂЕВА ПОЕЗИЈА О ВОЈЕВАЊУ ЗА СЛОБОДУ (Саша Кнежевић, Вишњићев пјеснички споменик револуцији, Српско просвјетно и културно друштво „Просвјета“, Пале, 2012) Abstract   PDF (Cрпски)
Мирјана М. Лукић
 
No 10 (2018): PHILOLOGIA MEDIANA 10 (2018) ВИШЕЈЕЗИЧНОСТ У ДОЛИНИ АОСТЕ – ИТАЛИЈАНСКИ, ФРАНЦУСКИ, АРПИТАНСКИ: СТАТУС И ПЕРСПЕКТИВА Abstract   PDF (Cрпски)
Љиљана З. Петровић
 
No 8 (2016): PHILOLOGIA MEDIANA 8 (2016) ВРЕДАН ЛЕКСИКОГРАФСКИ ДОПРИНОС НАУЦИ И СТРУЦИ (Лексикон образовних термина, Учитељски факултет, Универзитет у Београду, 2014) Abstract   PDF (Cрпски)
Снежана В. Божић
 
No 7 (2015): PHILOLOGIA MEDIANA 7 (2015) ВРЕДНОСНИ СУДОВИ У ПРОЗИ ИВЕ АНДРИЋА ПРЕМА ТЕОРИЈИ ВРЕДНОВАЊА СИСТЕМСКО-ФУНКЦИОНАЛНЕ ЛИНГВИСТИКЕ Abstract   PDF (Cрпски)
Виолета З. Стојичић
 
No 8 (2016): PHILOLOGIA MEDIANA 8 (2016) ВРЕМЕ ЧУДА И НЕКЕ ГНОСТИЧКЕ ПАРАЛЕЛЕ Abstract   PDF (Cрпски)
Немања Ј. Радуловић
 
No 10 (2018): PHILOLOGIA MEDIANA 10 (2018) ВРЕМЕНСКА ГРАНИЦА У СВАДБЕНОЈ УСМЕНОЈ ЛИРИЦИ Abstract   PDF (Cрпски)
Ана В. Вукмановић
 
No 9 (2017): PHILOLOGIA MEDIANA 9 (2017) ВУЧЕЉ, ДИДРО И ЕСТЕТИКА Abstract   PDF (Cрпски)
Вања В. Цветковић
 
No 3 (2011): PHILOLOGIA MEDIANA 3 (2011) ГЛАС ЈУДИТЕ ШАЛГО Abstract   PDF
Весна Малбашки-Пуповац
 
No 4 (2012): PHILOLOGIA MEDIANA 4 (2012) ГЛАС, СЛОГ И СУГЛАСНИЧКЕ ГРУПЕ У ПЕСМИ МЕ­ЂУ ЈА­ВОМ И МЕД СНОМ ЛАЗЕ КОСТИЋА Abstract   PDF (Cрпски)
Александра А. Јанић
 
No 5 (2013): PHILOLOGIA MEDIANA 5 (2013) ГОВОР МИЉКОВИЋЕВЕ ПРЕПИСКЕ (Бранко Миљковић – Преписка, документи, посвете, приредио, написао предговор и напомене: Јован Младеновић, Ниш, 2012) Abstract   PDF (Cрпски)
Горан М. Максимовић
 
No 8 (2016): PHILOLOGIA MEDIANA 8 (2016) ГРАДСКИ ЖИВОТ У ПРИПОВЕТКАМА ИЛИЈЕ И. ВУКИЋЕВИЋА Abstract   PDF (Cрпски)
Јасмина В. Јовић
 
No 10 (2018): PHILOLOGIA MEDIANA 10 (2018) ГРАНИЦЕ РЕАЛНОГ И ФАНТАСТИЧНОГ: МАГИЧНИ РЕАЛИЗАМ КАО ВРСТА РЕАЛИСТИЧНОГ НАРАТИВА Abstract   PDF (Cрпски)
Маја Д. Стефановић, Мартина Ш. Лучић
 
No 6 (2014): PHILOLOGIA MEDIANA 6 (2014) ГРАНИЦЕ ЧИТАЊА У ФИГУРАМА ЧИТАЊА СНЕЖАНЕ МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛИЋ (Снежана Милосављевић Милић, Фигуре читања, Службени гласник, 2013) Abstract   PDF (Cрпски)
Драгана Б. Вукићевић
 
No 7 (2015): PHILOLOGIA MEDIANA 7 (2015) ГРАНИЧНА УОКВИРАВАЊА У МАЈЧИНОЈ СУЛТАНИЈИ СВЕТОЗАРА ЋОРОВИЋА Abstract   PDF (Cрпски)
Јелена В. Вуловић
 
No 10 (2018): PHILOLOGIA MEDIANA 10 (2018) ГРОТЕСКА КАО КОГНИТИВНИ ФЕНОМЕН ПОЕТИЧКОГ ДИСКУРСА ДО ПРЕДРОМАНТИЗМА Abstract   PDF (Cрпски)
Оливера С. Марковић
 
No 3 (2011): PHILOLOGIA MEDIANA 3 (2011) ДА ЛИ ЋЕ СРПСКИ АСТРОНАУТИ ЧИТАТИ АНДРИЋА? Abstract   PDF (Cрпски)
Радослав Ераковић
 
No 4 (2012): PHILOLOGIA MEDIANA 4 (2012) ДВА РОМАНА ИЗ РУКОПИСНЕ ЗАОСТАВШТИНЕ ПРОТОЈЕРЕЈА СИМЕ ЖИКИЋА (Го­вор ср­ца, На сво­ме по­слу) Abstract   PDF (Cрпски)
Горан М. Максимовић
 
No 10 (2018): PHILOLOGIA MEDIANA 10 (2018) ДЕЛОВАЊЕ И УТИЦАЈ СРПСКОГ СВЕШТЕНСТВА НА ПОДРУЧЈУ РУМУНСКОГ БАНАТА (1790-1801. ГОДИНЕ) Abstract   PDF (Cрпски)
Ivan P. Birta
 
No 7 (2015): PHILOLOGIA MEDIANA 7 (2015) ДЕМОН У ДЕЛУ, ДЕМОН У СВЕТУ И ДЕМОН У УМЕТНИКУ – ПОВОДОМ ШЕЗДЕСЕТ ГОДИНА ОД ОБЈАВЉИВАЊА ПРОКЛЕТЕ АВЛИЈЕ Abstract   PDF (Cрпски)
Драгана Б. Вукићевић
 
No 8 (2016): PHILOLOGIA MEDIANA 8 (2016) ДИЈАЛОГ ПОПУЛАРНЕ КУЛТУРЕ И ПРОЗЕ МИХАЈЛА ПАНТИЋА Abstract   PDF (Cрпски)
Ивана М. Раловић
 
No 8 (2016): PHILOLOGIA MEDIANA 8 (2016) ДИАЛЕКТИТЕ И ДИАЛЕКТИЗМИТЕ В ЕЗИКА НА СЪВРЕМЕННИТЕ МЕДИИ Abstract   PDF (Cрпски)
Валентина Цв. Бонджолова
 
No 5 (2013): PHILOLOGIA MEDIANA 5 (2013) ДИДРО И РОМАНЕСКНО: ПОСТУПАК АУТЕНТИФИКАЦИЈЕ НАРАТИВНЕ ФИКЦИЈЕ Abstract   PDF (Cрпски)
Нермин С. Вучељ
 
76 - 100 of 482 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>