Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 8 (2016): PHILOLOGIA MEDIANA 8 (2016) ДНЕВНИК У ПРОЦЕСУ ЛИТЕРАРНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ (ЖИВОЈИН ПАВЛОВИЋ: ДНЕВНИК НЕПОЗНАТОГ, ЛОВ НА ТИГРОВЕ, ВАШАР НА СВЕТОГ АРАНЂЕЛА) Abstract   PDF (Cрпски)
Данијела С. Вујисић
 
No 6 (2014): PHILOLOGIA MEDIANA 6 (2014) ДНОВИДЕ ВОДЕ (Бошко Сувајџић, Дновиде воде: фолклорни елементи у српској књижевности, Нови Сад / Београд, Orpheus / Филолошки факутет, 2012) Abstract   PDF (Cрпски)
Ђурђа И. Покрајац
 
No 8 (2016): PHILOLOGIA MEDIANA 8 (2016) ДО ПИСМЕНОСТИ С ЛАКОЋОМ (Милорад Дешић, Правопис српског језика, Издавачка кућа „Klett“ Београд, 2015) Abstract   PDF (Cрпски)
Марина С. Јањић
 
No 10 (2018): PHILOLOGIA MEDIANA 10 (2018) ДО ПОСЛЕДЊЕГ МУШКАРЦA Ј. ЈЕРПИЉОВЕ У КОНТЕКСТУ САВРЕМЕНЕ РУСКЕ ДРАМАТУРГИЈЕ Abstract   PDF (Cрпски)
Велимир М. Илић
 
No 10 (2018): PHILOLOGIA MEDIANA 10 (2018) ДОГАЂАЈНОСТ У ИДЕНТИТЕТУ: ТРАНССВЕТОВНЕ ВЕРЗИЈЕ МАРКА ШАГАЛА У УМЕТНИКОВОЈ АУТОБИОГРАФИЈИ МОЈ ЖИВОТ И РОМАНУ НЕВИДЉИВИ АЛЕКСАНДРА ГАТАЛИЦЕ Abstract   PDF (Cрпски)
Јелена З. Милић
 
No 8 (2016): PHILOLOGIA MEDIANA 8 (2016) ДОКУМЕНТ „ЗВЕЗДАНКА“ (Бранка Радовановић, Даница: Очи пуне звезда, руке пуне трња, Београд: Службени гласник, 2014) Abstract   PDF (Cрпски)
Јелена С. Младеновић
 
No 1 (2009): PHILOLOGIA MEDIANA 1 (2009) ДРАМАТИЗОВАНА ПОЛИФОНИЈА РОМАНА ПИСМО/ГЛАВА СЛОБОДАНА СЕЛЕНИЋА Abstract   PDF (Cрпски)
Данијела Вујисић
 
No 6 (2014): PHILOLOGIA MEDIANA 6 (2014) ДРУГЕ ЗОВЕ, СЕБЕ НЕ ЧУЈЕ – ЗВОНО У СРПСКОЈ НАРОДНОЈ ТРАДИЦИЈИ Abstract   PDF (Cрпски)
Нина В. Аксић
 
No 10 (2018): PHILOLOGIA MEDIANA 10 (2018) ДРУШТВЕНА ФУНКЦИЈА РОМАНА БРАНИСЛАВА НУШИЋА ОПШТИНСКО ДЕТЕ Abstract   PDF (Cрпски)
Милица М. Алексић
 
No 2 (2010): PHILOLOGIA MEDIANA 2 (2010) ДУБРОВАЧКА КЊИЖЕВНОСТ У БИБЛИЈСКОМ И ПОСЛОВИЧКОМ КОНТЕКСТУ Abstract   PDF
Владан Бартула
 
No 3 (2011): PHILOLOGIA MEDIANA 3 (2011) ДУБРОВАЧКА САТИРА С КРАЈА 19. ВЕКА - КОМЕДИЈА НОВА ПРИД ВРАТИМА ОД РАЈА Abstract   PDF (Cрпски)
Ирена Арсић
 
No 8 (2016): PHILOLOGIA MEDIANA 8 (2016) ДУБРОВЧАНИ У БЕОГРАДУ: О СВЕТОМ ВЛАХУ 1904. Abstract
Ирена П. Арсић
 
No 2 (2010): PHILOLOGIA MEDIANA 2 (2010) ДУБРОВЧАНИН НИКО ЂИВАНОВИЋ О БРАНИСЛАВУ НУШИЋУ Abstract   PDF
Ирена Арсић
 
No 5 (2013): PHILOLOGIA MEDIANA 5 (2013) ДУБРОВЧАНИН РУЂЕР БОШКОВИЋ – ОД КВАНТНЕ ТЕОРИЈЕ ДО ПЕСНИШТВА (Градац, часопис за књижевност, уметност и културу, Број 180-181, Година 38, Дом културе Чачак и Уметничко друштво Градац, Чачак, 2011, 255 стр.) Abstract   PDF (Cрпски)
Биљана Ч. Ћирић
 
No 5 (2013): PHILOLOGIA MEDIANA 5 (2013) ДУХОВНИ ПРОСТОР У ПРИПОВЕДНОМ ДЕЛУ ЛАЗЕ ЛАЗАРЕВИЋА Abstract   PDF (Cрпски)
Јелена С. Радосављевић
 
No 5 (2013): PHILOLOGIA MEDIANA 5 (2013) ДУЧ ДУЧИСИМОВ ПУРПУРНИ ПЛАШТ Abstract   PDF (Cрпски)
Весна Д. Малбашки
 
No 5 (2013): PHILOLOGIA MEDIANA 5 (2013) ЕКСПЛИЦИТНА АУТОПОЕТИКА РАДОСЛАВА БРАТИЋА Abstract   PDF (Cрпски)
Стојан М. Ђорђић
 
No 9 (2017): PHILOLOGIA MEDIANA 9 (2017) ЕЛЕКТРОНСКО ТЕСТИРАЊЕ У НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕзИКА Abstract   PDF (Cрпски)
Марина Ђ. Ђукић Mirzayantz
 
No 7 (2015): PHILOLOGIA MEDIANA 7 (2015) ЕЛИКСИР МАКЕДОНСКЕ ЉУБАВНЕ ЛИРИКЕ (Антологија македонске љубавне лирике, Од чежње до ероса, приредили Весна Мојсова Чепишевска и Иван Антоновски, превод и препев Данијела Костадиновић, Нишки културни центар, Ниш, 2014) Abstract   PDF (Cрпски)
Милена М. Станковић
 
No 6 (2014): PHILOLOGIA MEDIANA 6 (2014) ЕНГЛЕСКИ И СРПСКИ АКАДЕМСКИ ДИСКУРС У СВЕТЛУ НАЈНОВИЈИХ ЛИНГВИСТИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА (Савка Благојевић, О енглеском и српском академском дискурсу, Филозофски факултет Ниш, 2012, 151 стр.) Abstract   PDF (Cрпски)
Драгана Т. Вељковић
 
No 5 (2013): PHILOLOGIA MEDIANA 5 (2013) ЕРОТОГРАФИЈА САВЕ ДАМЈАНОВА ИЛИ КАКО ЈЕ КОДЕР ФОН ДАМЈАНЕНКО (ЗАМАЛО?) ПОБЕДИО У ДРУШТВЕНОЈ ИГРИ „СРУШИМО ТАБУЕ“ Abstract   PDF (Cрпски)
Весна Д. Малбашки
 
No 5 (2013): PHILOLOGIA MEDIANA 5 (2013) ЕРОТОЛОГИЈА МИХАИЛА ЕПШТАЈНА Abstract   PDF (Cрпски)
Марија С. Станчић
 
No 10 (2018): PHILOLOGIA MEDIANA 10 (2018) ЕСЕЈИ ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ О ПРОМЕНАМА И ЖЕНСКОЈ КОНЗЕРВАТИВНОСТИ КАО НЕ- ПРОЛАЗНОЈ ВРЕДНОСТИ Abstract   PDF (Cрпски)
Сања Н. Ратковић
 
No 2 (2010): PHILOLOGIA MEDIANA 2 (2010) ЕСЕЈИ МИРОСЛАВА ЕГЕРИЋА О РОМАНИМА ДОБРИЦЕ ЋОСИЋА Abstract   PDF
Борис Булатовић
 
No 6 (2014): PHILOLOGIA MEDIANA 6 (2014) ЕТНОГРАФСКА ПОДЛОГА (ОДРАЗ И ФУНКЦИЈА У КАЛЕНДАРСКИМ ОБРЕДНИМ ПЈЕСМАМА) Abstract   PDF (Cрпски)
Кристина Р. Митић
 
101 - 125 of 482 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>