Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 8 (2016): PHILOLOGIA MEDIANA 8 (2016) ЕУФЕМИСТИЧКИ ЕКВИВАЛЕНТИ У ЈЕЗИКУ ШТАМПЕ У СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ Abstract   PDF (Cрпски)
Адмир Р. Горчевић, Самина Н. Даздаревић, Лидија С. Орчић
 
No 2 (2010): PHILOLOGIA MEDIANA 2 (2010) ЖЕНИДБА КНЕЗА ЛАЗАРА: ЕПСКИ МОДЕЛ И ВАРИЈАНТЕ Abstract   PDF
Соња Петровић
 
No 2 (2010): PHILOLOGIA MEDIANA 2 (2010) ЖЕНСКИ ЛИКОВИ КОЧИЋЕВОГ СТВАРАЛАШТВА Abstract   PDF
Ненад Новаковић
 
No 1 (2009): PHILOLOGIA MEDIANA 1 (2009) ЗА И ПРО ТИВ СМИ СЛА (Са ша Ра дој чић, Ни шта и прах: ан тро по ло шки пе си ми зам Сте риј ног „Да вор ја”, Завод за уџбенике, Бе о град 2006) Abstract   PDF
Александар Костадиновић
 
No 5 (2013): PHILOLOGIA MEDIANA 5 (2013) ЗАБОРАВЉЕНА ЛИЧНОСТ ИЗ СРПСКЕ ТРАДИЦИЈЕ ДУБРОВАЧКОГ 19. ВИЈЕКА (Ирена Арсић, Антоније (Антун) Вучетић (1845-1931), Историчар Дубровника, Филозофски факултет, Ниш, 2012) Abstract   PDF (Cрпски)
Горан М. Максимовић
 
No 3 (2011): PHILOLOGIA MEDIANA 3 (2011) ЗАПРЕТАНА БАШТИНА Abstract   PDF (Cрпски)
Данијела Поповић
 
No 6 (2014): PHILOLOGIA MEDIANA 6 (2014) ЗБОРНИК РАДОВА КАО ОМАЖ ПЕСНИКУ НОВИЦИ ТАДИЋУ (Кад помислим на себе, кришом се прекрстим: зборник радова о песничком делу Новице Тадића, ур. Ј. Делић, Нови Сад: Orpheus – Плужине: Центар за културу, 2012) Abstract   PDF (Cрпски)
Јелена С. Младеновић
 
No 9 (2017): PHILOLOGIA MEDIANA 9 (2017) ЗЛОСТАВЉАЊЕ И (ЊЕГОВА) СЈЕНКА Abstract   PDF (Cрпски)
Сања Ђ. Мацура
 
No 3 (2011): PHILOLOGIA MEDIANA 3 (2011) ЗНАЧАЈАН ПОЈМОВНИК ИЗ ОБЛАСТИ АРХИВИСТИКЕ И ДОКУМЕНТАЛИСТИКЕ Abstract   PDF
Радославка Сударушић
 
No 3 (2011): PHILOLOGIA MEDIANA 3 (2011) ЗНАЧАЈНО ДЕЛО О КЊИЖЕВНОСТИ ПРАВОСЛАВНИХ СЛОВЕНА Abstract   PDF (Cрпски)
Драгиша Бојовић
 
No 6 (2014): PHILOLOGIA MEDIANA 6 (2014) ЗНАЧЕЊЕ ПРОПРАТНЕ ОКОЛНОСТИ У СРБИСТИЧКОЈ (И СЕРБОКРОАТИСТИЧКОЈ) ЛИТЕРАТУРИ Abstract   PDF (Cрпски)
Стефан Д. Тодоровић
 
No 3 (2011): PHILOLOGIA MEDIANA 3 (2011) ЗРАЧЕЊА ДАВНИХ РАЗГОВОРА Abstract   PDF
Марјана Ћосовић
 
No 6 (2014): PHILOLOGIA MEDIANA 6 (2014) И МОДЕРАН И ТРАДИЦИОНАЛАН ПРИСТУП (Радивоје Младеновић. Говор јужноморавског села Гатње. Институт за српски језик САНУ, Монографије 18, Београд. 2013) Abstract   PDF (Cрпски)
Јелена М. Павловић
 
No 8 (2016): PHILOLOGIA MEDIANA 8 (2016) ИДЕНТИТЕТ У РОМАНИМА ВОЉЕНА ТОНИ МОРИСОН И АВЕСАЛОМЕ, АВЕСАЛОМЕ! ВИЛИЈАМА ФОКНЕРА Abstract   PDF (Cрпски)
Милош С. Арсић
 
No 5 (2013): PHILOLOGIA MEDIANA 5 (2013) ИДЕОЛОШКА ОРИЈЕНТАЦИЈА КЊИЖЕВНЕ КРИТИКЕ У ЧАСОПИСУ МЛАДОСТ (1945–1952) Abstract   PDF (Cрпски)
Биљана Ч. Ћирић
 
No 5 (2013): PHILOLOGIA MEDIANA 5 (2013) ИЗ АРХИВА ДУБРОВАЧКОГ УЧЕНОГ ДРУШТВА „СВЕТИ ВЛАХО“ (1926–1927) Abstract   PDF (Cрпски)
Ирена П. Арсић
 
No 3 (2011): PHILOLOGIA MEDIANA 3 (2011) ИЗ КЊИЖЕВНЕ БАШТИНЕ НИША И ЈУЖНЕ СРБИЈЕ Abstract   PDF (Cрпски)
Милан Д. Јовановић
 
No 5 (2013): PHILOLOGIA MEDIANA 5 (2013) ИЗ КОНТРАСТИВНЕ АНАЛИЗЕ ЈЕЗИКА: ПРОБЛЕМИ, РЕЗУЛТАТИ, КЛАСИФИКАЦИЈА И ПРИМЕНА Abstract   PDF (Cрпски)
Селена М. Станковић
 
No 4 (2012): PHILOLOGIA MEDIANA 4 (2012) ИЗВАНРЕДНО ОСМИШЉЕНА КЊИГА Драгиша Бојовић и Дарко Крстић, Премудрост у Светом писму и српској књижевности,Филозофски факултет, Ниш, 2011. Abstract   PDF (Cрпски)
Љиљана Јухас-Георгијевска
 
No 6 (2014): PHILOLOGIA MEDIANA 6 (2014) ИЗМЕЂУ ЗАВЕТА И ЕВРОПЕ (Ранко Поповић, Парадокси и молитве: Огледи о српском пјесништву 2, Филозофски факултет у Нишу - Филолошки факултет у Бањој Луци, Ниш - Бања Лука, 2013) Abstract   PDF (Cрпски)
Милена М. Станковић
 
No 6 (2014): PHILOLOGIA MEDIANA 6 (2014) ИЗМЕЂУ нИштаВИла, ФИкцИјЕ И МЕтаФИкцИјЕ (ПаралЕлЕ БЕкЕт – БаСара) Abstract   PDF (Cрпски)
Весна Б. Мићић
 
No 10 (2018): PHILOLOGIA MEDIANA 10 (2018) ИЛУЗИЈА ЖЕНСКЕ СЛОБОДЕ У ДРАМИ ШТА СЕ ДОГОДИЛО НАКОН ШТО ЈЕ НОРА НАПУСТИЛА МУЖА ИЛИ СТУБОВИ ДРУШТАВА ЕЛФРИДЕ ЈЕЛИНЕК Abstract   PDF (Cрпски)
Бранка Б. Огњановић
 
No 2 (2010): PHILOLOGIA MEDIANA 2 (2010) ИМАМ ЈЕДНУ ЗБИРКУ, ТЗВ. БОЖЈИ ЉУДИ Приповедање на релацији гробље – црква – смрт Abstract   PDF
Александра Младеновић
 
No 7 (2015): PHILOLOGIA MEDIANA 7 (2015) ИНОВАТИВНА РЕИНТЕРПРЕТАЦИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНЕ ТРАДИЦИЈЕ (Горан Максимовић, Казивање града и други огледи, Ниш, Филозофски факултет, 2014) Abstract   PDF (Cрпски)
Снежана М. Милосављевић Милић
 
No 8 (2016): PHILOLOGIA MEDIANA 8 (2016) ИНОВАТИВНИ ТЕМАТСКО-МОТИВСКИ ПРИСТУП ЉУБАВНОЈ ЛИРИЦИ СРПСКЕ МОДЕРНЕ (Залазак сунца, Искрена песма, Можда спава) Abstract   PDF (Cрпски)
Сузана П. Јовановић
 
126 - 150 of 482 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>