Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 4 (2012): PHILOLOGIA MEDIANA 4 (2012) ИРОНИЧКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА У ДИДРООВОМ ФАТАЛИСТ­И­ Ж­АКУ Abstract   PDF (Cрпски)
Нермин Вучељ
 
No 4 (2012): PHILOLOGIA MEDIANA 4 (2012) ИРОНИЧКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА У ДИДРООВОМ ФАТАЛИСТ­И­ Ж­АКУ Abstract   PDF (Cрпски)
Нермин Вучељ
 
No 2 (2010): PHILOLOGIA MEDIANA 2 (2010) ИСТОРИЈА КЊИЖЕВНЕ ПЕРИОДИКЕ СРПСКОГ РЕАЛИЗМА Abstract   PDF
Мирко Р. Ђукић
 
No 5 (2013): PHILOLOGIA MEDIANA 5 (2013) ИСТОРИЈА, МИТ И РЕМИТИЗАЦИЈА СРПСКОГ ИДЕНТИТЕТА У ПРОЗИ ГРИГОРИЈА БОЖОВИЋА Abstract   PDF (Cрпски)
Весна Б. Тодоров
 
No 2 (2010): PHILOLOGIA MEDIANA 2 (2010) ИСТОРИЈА ПОЈМА МАГИЧНИ РЕАЛИЗАМ Abstract   PDF
анијела Костадиновић
 
No 5 (2013): PHILOLOGIA MEDIANA 5 (2013) ИСТОРИЈСКА МЕЛОДРАМА МЕЈРИМА ИЛИ БОШЊАЦИ МАТИЈЕ БАНА Abstract   PDF (Cрпски)
Сава В. Стаменковић
 
No 1 (2009): PHILOLOGIA MEDIANA 1 (2009) ИСТОРИЈСКИ И ЛЕГЕНДАРНИ ЛИК БОЛАНОГ ДОЈЧИНА Abstract   PDF (Cрпски)
Миливоје Р. Јовановић
 
No 8 (2016): PHILOLOGIA MEDIANA 8 (2016) КЊИЖЕВНА ИСТОРИЈА ИЗМЕЂУ ИДЕОЛОГИЈЕ И НАУКЕ (Ненад Николић, Проблеми савремене књижевне историје, Академска књига, Нови Сад, 2015) Abstract   PDF (Cрпски)
Иван Ђ. Стојиљковић
 
No 3 (2011): PHILOLOGIA MEDIANA 3 (2011) КЊИЖЕВНИ ПРИЛОЗИ У ЛИСТУ ЂАЧЕ ЗА 1888/89. ГОДИНУ Abstract   PDF (Cрпски)
Снежана Милосављевић Милић
 
No 3 (2011): PHILOLOGIA MEDIANA 3 (2011) КЊИЖЕВНО БОГАТСТВО РУБНИХ ПРОСТОРА Abstract   PDF
Јасмина Јовић
 
No 3 (2011): PHILOLOGIA MEDIANA 3 (2011) КАД ЗМАЈ „ЗУМИРА” Abstract   PDF
Василије Радикић
 
No 8 (2016): PHILOLOGIA MEDIANA 8 (2016) КАНДИЛО У РУЦИ УБОГИХ (Соња Петровић, Сиромаштво у фолклорној традицији Срба од XIII до XIX века: прилог проучавању народне културе, Албатрос плус, Београд, 2014, стр. 429) Abstract   PDF (Cрпски)
Данијела М. Поповић Николић
 
No 8 (2016): PHILOLOGIA MEDIANA 8 (2016) КАРАКТЕРИСТИКЕ СРПСКОГ КАО НЕМАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА КОД УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „СЕЗАИ СУРОИ“ У БУЈАНОВЦУ Abstract   PDF (Cрпски)
Ивана З. Митић, Марија М. Стефановић
 
No 3 (2011): PHILOLOGIA MEDIANA 3 (2011) КВАНТИТАТИВНО-ФОНОЛОШКА АНАЛИЗА ПЕСМЕ SANTA MARIA DELLA SALUTE ЛАЗЕ КОСТИЋА Abstract   PDF (Cрпски)
Александра А. Јанић
 
No 8 (2016): PHILOLOGIA MEDIANA 8 (2016) КЕЛТСКИ ТОПОСИ ДРВЕЋА У СРПСКОЈ ПОЕЗИЈИ XIX И XX ВЕКА Abstract   PDF (Cрпски)
Стефан П. Пајовић
 
No 10 (2018): PHILOLOGIA MEDIANA 10 (2018) КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА СЕОБА МИЛОША ЦРЊАНСКОГ И ХАЗАРСКОГ РЕЧНИКА МИЛОРАДА ПАВИЋА Abstract   PDF (Cрпски)
Јелена Ђ. Марићевић Балаћ
 
No 7 (2015): PHILOLOGIA MEDIANA 7 (2015) КОН СЕМАНТИКАТА НА ЛЕКСЕМАТА ФОРТУНА ВО МАКЕДОНСКИТЕ ГОВОРИ Abstract   PDF (Cрпски)
Васил С. Дрвошанов
 
No 9 (2017): PHILOLOGIA MEDIANA 9 (2017) КОНСТРУКЦИЈА НАРАТИВНОГ ИДЕНТИТЕТА У РОМАНУ МАМАЦ ДАВИДА АЛБАХАРИЈА Abstract   PDF (Cрпски)
Снежана М. Милосављевић Милић
 
No 8 (2016): PHILOLOGIA MEDIANA 8 (2016) КОНТАКТИ СРПСКОГ И АЛБАНСКОГ ЈЕЗИКА НА ЈУГУ СРБИЈЕ (ЛЕКСИЧКИ, ДИЈАЛЕКАТСКИ И ОНОМАСТИЧКИ АСПЕКТ) Abstract   PDF (Cрпски)
Татјана Г. Трајковић
 
No 9 (2017): PHILOLOGIA MEDIANA 9 (2017) КОНЦЕПТ СВАДБЕ У СРПСКОМ ЈЕзИКУ (НА МАТЕРИЈАЛУ РЕЧНИЧКЕ И ПАРЕМИОЛОШКЕ ГРАЂЕ) Abstract   PDF (Cрпски)
Милица П. Стојиљковић
 
No 9 (2017): PHILOLOGIA MEDIANA 9 (2017) КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА ЛЕКСЕМЕ СТРАХ И СИНОНИМНИХ ЛЕКСЕМА Abstract   PDF (Cрпски)
Невена Д. Ристић
 
No 2 (2010): PHILOLOGIA MEDIANA 2 (2010) КОРАК ПО КОРАК ДО УСПЕШНОГ ШКОЛСКОГ ЧАСА Abstract   PDF
Снежана Божић
 
No 6 (2014): PHILOLOGIA MEDIANA 6 (2014) КОСОВСКИ МОТИВИ У ДРАМСКОМ СТВАРАЛАШТВУ МАТИЈЕ БАНА ИЗМЕЂУ НАРОДНЕ КЊИЖЕВНОСТИ, РЕЛИГИЈЕ И ПОЛИТИКЕ Abstract   PDF (Cрпски)
Мирјана Д. Бојанић-Ћирковић
 
No 7 (2015): PHILOLOGIA MEDIANA 7 (2015) КОЧИНА КРАЈИНА – ИСТОРИЈСКИ РОМАН ВЛАДАНА ЂОРЂЕВИЋА Abstract   PDF (Cрпски)
Љиљана С. Костић
 
No 5 (2013): PHILOLOGIA MEDIANA 5 (2013) КРЕАТИВНА СИНТЕЗА АНДРИЋЕВОГ ДЕЛА (Радован Вучковић, Велика синтеза: о Иви Андрићу, Алтера/ Филозофски факултет, Београд/Ниш 2011) Abstract   PDF (Cрпски)
Јелена Д. Стојковић
 
151 - 175 of 482 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>