Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 9 (2017): PHILOLOGIA MEDIANA 9 (2017) КРЕТАЊЕ КРОЗ ЕНГЛЕСКЕ И СРПСКЕ ГЛАГОЛЕ Abstract   PDF (Cрпски)
Александра А. Јанић
 
No 1 (2009): PHILOLOGIA MEDIANA 1 (2009) КРИТИКА У ФУНКЦИЈИ РЕЦЕПЦИЈЕ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ Abstract   PDF (Cрпски)
Славољуб Обрадовић
 
No 6 (2014): PHILOLOGIA MEDIANA 6 (2014) КOНСТРУКТИВИСТИЧКИ ПРИСТУП НАСТАВИ ПРОЗОДИЈСКОГ СИСТЕМА САВРЕМЕНОГ СРПСКОГ ЈЕЗИКА Abstract   PDF (Cрпски)
Марина С. Јањић, Александра Лончар Раичевић
 
No 4 (2012): PHILOLOGIA MEDIANA 4 (2012) ЛА­КА­НО­ВА ТО­ПО­ЛО­ГИ­ЈА КАО ПА­РО­ДИЈ­СКА ДЕ­КОН­СТРУК­ЦИ­ЈА ТЕ­О­РИЈ­СКОГ ДИС­КУР­СА Abstract   PDF (Cрпски)
Маријан К. Мишић
 
No 3 (2011): PHILOLOGIA MEDIANA 3 (2011) ЛАЗА КОСТИЋ – ВЕЛИКА ТЕМА МЛАДЕНА ЛЕСКОВЦА Abstract   PDF
Наталија Лудошки
 
No 5 (2013): PHILOLOGIA MEDIANA 5 (2013) ЛЕКСИКАЛИЗАЦИЈА ИМЕНИЧКИХ ДЕМИНУТИВА У СРПСКОМЕ ЈЕЗИКУ Abstract   PDF (Cрпски)
Александра А. Јанић
 
No 10 (2018): PHILOLOGIA MEDIANA 10 (2018) ЛЕКСИКАТА СО СУБЈЕКТИВНА ОЦЕНКА КАЈ МАКЕДОНСКИТЕ РОДЕНИ ГОВОРИТЕЛИ ВО ЈУЖЕН БАНАТ Abstract   PDF (Cрпски)
Веселинка Т. Лаброска, Станислав Р. Станковић
 
No 7 (2015): PHILOLOGIA MEDIANA 7 (2015) ЛЕПОСАВА МИЈУШКОВИЋ – ЖИВОТ И РАД Нови подаци Abstract   PDF (Cрпски)
Славица О. Гароња-Радованац
 
No 5 (2013): PHILOLOGIA MEDIANA 5 (2013) ЛЕТЊА БИБЛИОФОБИЈА СРПСКОГ СОКРАТА Abstract   PDF (Cрпски)
Радослав Љ. Ераковић
 
No 3 (2011): PHILOLOGIA MEDIANA 3 (2011) ЛИРСКЕ ОБРЕДНЕ ВРСТЕ У АУТЕНТИЧНОМ ОКРУЖЕЊУ Abstract   PDF
Кристина Митић
 
No 1 (2009): PHILOLOGIA MEDIANA 1 (2009) ЛИРСКИ КРУГОВИ ЉУБОМИРА НЕНАДОВИЋА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ЊЕГОВО ХУМОРИСТИЧКО-САТИРИЧКО ПЈЕСНИШТВО Abstract   PDF (Cрпски)
Горан Максимовић
 
No 4 (2012): PHILOLOGIA MEDIANA 4 (2012) ЛИРСКО У ПУТОПИСНО-МЕМОАРСКОЈ ПРОЗИ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ Ана Гвозденовић, Облаци, шкољке и траве (лирски елементи у путописно-мемоарској прози Милоша Црњанског), Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, Краљево, 2009. Abstract   PDF (Cрпски)
Тања Анчић
 
No 6 (2014): PHILOLOGIA MEDIANA 6 (2014) ЛИЦЕ КАО ГРАМАТИЧКА КАТЕГОРИЈА КОД ЛИЧНИХ ЗАМЕНИЦА У ФРАНЦУСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ Abstract   PDF (Cрпски)
Селена М. Станковић
 
No 5 (2013): PHILOLOGIA MEDIANA 5 (2013) ЛОГИКА ПРИЧЕ У КОГНИТИВНОЈ НАРАТОЛОГИЈИ (David Herman, Story Logic: Problems and Possibilities of Narrative, University of Nebraska, Lincoln, 2002) Abstract   PDF (Cрпски)
Јасмина В. Ноцић
 
No 1 (2009): PHILOLOGIA MEDIANA 1 (2009) МАЈСТОРСТВО КРИТИЧКОГ СТИЛА (Новица Петковића, Словенске пчеле у Грачаници, изабрао и приредио Драган Хамовић, Завод за уџбенике, Београд, 2008) Abstract   PDF
Горан Максимовић
 
No 7 (2015): PHILOLOGIA MEDIANA 7 (2015) МЕЂУСЛОВЕНСКА САРАДЊА НА ПРИМЕРУ ИСТРАЖИВАЊА ФОЛКЛОРА (Традиционная культура, научни алманах, Госсударственный центр русского фольклора, 4/2013 (52), 191 стр.) Abstract   PDF (Cрпски)
Ненад Ђ. Благојевић
 
No 4 (2012): PHILOLOGIA MEDIANA 4 (2012) МЕЛАНХОЛИЧНИ ЕСТЕТА Ратомир Дамјановић, Романи Николе Милошевића. Трилогија о меланхолији, Задужбина Милоша Црњанског, Београд 2011. Abstract   PDF (Cрпски)
Марија Шапић
 
No 1 (2009): PHILOLOGIA MEDIANA 1 (2009) МЕТАКРИТИЧКЕ ДИСТИНКЦИЈЕ ЉУБОМИРА НЕДИЋА Abstract   PDF (Cрпски)
Стојан Ђорђић
 
No 10 (2018): PHILOLOGIA MEDIANA 10 (2018) МЕТАЛЕПСА И МЕТАРЕФЕРЕНЦЕ У РАДИО-ДРАМИ КАПЕТАН ЏОН ПИПЛФОКС ДУШАНА РАДОВИЋА Abstract   PDF (Cрпски)
Велибор В. Петковић
 
No 5 (2013): PHILOLOGIA MEDIANA 5 (2013) МЕТАНАРАЦИЈЕ У ДРАМИ ЦАР ЛАЗАР ИЛИ ПРОПАСТ НА КОСОВУ МАТИЈЕ БАНА Abstract   PDF (Cрпски)
Јасмина В. Ноцић
 
No 9 (2017): PHILOLOGIA MEDIANA 9 (2017) МЕТАФИЗИКА КОСМИЧКИХ ТЕЛА У ПОСЛЕРАТНОЈ КЊИЖЕВНОСТИ Abstract   PDF (Cрпски)
Светлана С. Шеатовић
 
No 6 (2014): PHILOLOGIA MEDIANA 6 (2014) (МЕТА)ФИЗИЧКА ЕМАНАЦИЈА ЛЕПОТЕ (Естетско/анестетско као бинарне опозиције феномена лепоте у роману Дивљи калем Радосава Стојановића) Abstract   PDF (Cрпски)
Марија С. Јефтимијевић-Михајловић
 
No 8 (2016): PHILOLOGIA MEDIANA 8 (2016) МЕТАФИЗИЧКИ СВЕТ У БЕСЕДИ СРНА У ИЗГУБЉЕНОМ РАЈУ ЈУСТИНА ПОПОВИЋА Abstract   PDF (Cрпски)
Валентина М. Златановић Марковић
 
No 1 (2009): PHILOLOGIA MEDIANA 1 (2009) МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП ОДЛОМКУ „ОТКРИЋЕ” ИЗ РОМАНА ДЕОБЕ ДОБРИЦЕ ЋОСИЋА Abstract   PDF (Cрпски)
Снежана Божић
 
No 6 (2014): PHILOLOGIA MEDIANA 6 (2014) МИЛАН ЂОКОВИЋ О БРАНИСЛАВУ НУШИЋУ -Незаобилазна књига Abstract   PDF (Cрпски)
Александар С. Пејчић
 
176 - 200 of 482 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>